V České republice se za poslední rok diskutovalo o stavbě deseti nových spaloven

7.9.2005 - PRAHA | Tiskové zprávy
Spalování odpadů je neekonomické a zatěžuje životní prostředí emisemi silně toxických látek. Zatímco se v řadě sousedních zemí staví autoklávy, kompostárny a třídící a recyklační linky, v České republice se během posledního roku hovořilo o výstavbě 10 nových spaloven. Arnika tento fakt připomíná právě dnes, neboť na 7. září 2005 vyhlásila mezinárodní síť GAIA (1) Celosvětový den proti odpadu a spalovnám. Tento den je vyhlášen již čtvrtým rokem a během tohoto týdne jej podpoří přes 200 nevládních organizací z více jak 50 zemí světa.

O výstavbě spaloven se v uplynulém roce uvažovalo v Žatci, Kroměříži, Jihlavě, v Poličce anebo v Pardubicích, v Plzni, v Praze, Opatovicích, Mydlovarech (2), v Ostravě a v Mladé Boleslavi. V některých případech (např. Praha – Císařský ostrov) byla realizace projektů pozastavena. Nejméně ve čtyřech posledních lokalitách jsou však plány na stavbu spaloven stále velmi aktuální.

Přestože by nemělo být možné postavit spalovnu, která by vypouštěla toxické látky v nadměrně vysokých koncentracích do ovzduší, představují nově zamýšlené provozy zvýšení zátěže našeho životního prostředí vysoce toxickými dioxiny a podobnými látkami. „Například plánovaná spalovna v Opatovicích je vyprojektována tak, že počítá s použitím toxické směsi popela a popílku pro stavební účely anebo s jeho ukládáním na nezabezpečenou skládku podobně jako liberecká spalovna komunálních odpadů. Plánovaná výstavba spaloven je tak v rozporu se závazkem, který učinila Česká republika ratifikací Stockholmské úmluvy,“ konstatoval v souvislosti s dnešním dnem předseda Arniky, RNDr. Jindřich Petrlík.

“Díky našemu vstupu do EU se konečně podařilo docílit platnosti limitu pro emise dioxinů (3) do ovzduší. O to větším problémem jsou nyní popílky ze spaloven odpadů, které nekontrolovaně končí na místech, kam takto toxické odpady rozhodně nepatří - na rekultivacích, v hlubinném dole anebo dokonce v náspech komunikací,” shrnul jeden z problémů spojených se spalováním odpadů v České republice Ing. Milan Havel ze sdružení Arnika.

„Pokud to myslíme vážně s ochranou naší křehké planety, omezování úniků toxických látek a snižování množství odpadů musí patřit k prioritám na globální i lokální úrovni. Prosazování udržitelných alternativ ke spalování odpadů přinese celou řadu výhod, od ochrany mateřského mléka před kontaminací toxickými látkami až ke snížení produkce skleníkových plynů ohrožujících globální klima,“ řekl koordinátor sítě GAIA Filipínec Manny Calonzo v souvislosti s dnešním Celosvětovým dnem proti odpadu a spalovnám.

Řada studií již prokázala, že spalovny odpadů jsou „rakovinotvornými“ provozy produkujícími stovky toxických látek jako dioxiny a těžké kovy. Tyto toxické látky vyvolávají celou řadu zdravotních problémů takových jako rakovina, poruchy rozmnožování u dospělých a vývoje u dětí, poškozují imunitní a hormonální systém člověka. Arnika se podílela na celosvětovém projektu, který ukázal na to, že spalování odpadů přináší mimo jiné kontaminaci vajec od doma chovaných slepic. Jedním z míst, kde to bylo prokázáno bylo okolí spalovny zdravotnických odpadů na Filipínách.

„Většina věcí, které prohlašujeme odpadem a bezstarostně je spalovnami necháváme přetvořit v koktejl toxických látek anebo je odkládáme bez užitku na skládky, může být znovu využita. Alternativou ke spalovnám tak rozhodně nejsou skládky, ale znovuvyužití nepotřebných věcí a materiálů. Odpad je surovina a je levnější ho využít nežli draze spálit,“ shrnul Ing. Milan Havel.

K Celosvětovému dni proti odpadu a spalovnám Arnika připravila do konce týdne pokračování petiční akce Budoucnost bez jedů II, která mimo jiné požaduje zpřísnění podmínek pro nakládání s popílky ze spaloven. Sdružení Arnika také zahájilo práce na studii o „nulovém odpadu“ v podmínkách států střední a jihovýchodní Evropy.

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník,vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu