V Českém středohoří chrání přírodu ve spolupráci se zemědělci. Péče o stepi zlepšuje místní ekonomiku

8.12.2017 - ÚSTÍ NAD LABEM | Tiskové zprávy
Kosení bílé stráně pod Lipskou horou dobrovolníky z Arniky, německé Grüne Liga a firmy TRASK
Foto: Natálie Pivoňka Faltýnová
Správa CHKO České středohoří postupně obnovuje tradiční způsoby hospodaření ve spolupráci s místními zemědělci a spolkem Arnika. Jejich úkolem je aktivně pečovat o stepní lokality se vzácnými druhy rostlin a živočichů, kterým by jinak hrozil zánik v důsledku zarůstání silnějšími druhy. Díky tomu se jim daří zachovat pestrou přírodu a podporují tím i místní ekonomiku.

Dokument Bílé stráně v Českém středohoří a dolním Poohří je k dispozici na našem webu.

Mezi aktivní opatření patří zejména odstranění nepůvodních druhů dřevin nebo obnova sadů. Správa chráněné oblasti také podporuje pastvu ovcí a koz. Za tímto účelem s místními zemědělci navázala úzkou spolupráci, která má příznivý dopad na ekonomiku v regionu.

Spolek Arnika dlouhodobě pečuje o zvláštní druh stepí známé jako bílé stráně, které s dobrovolníky každým rokem seče. Stráně jsou důležitým útočištěm chráněných druhů rostlin a živočichů, mezi nimiž najdeme i orchideje, z živočišné říše vzácné druhy členovců a měkkýšů. V posledním roce Arnika mapovala stav strání. Díky tomu se podařilo Arnice najít lokality, které by potřebovaly pro jejich zachování větší zásah a systematickou péči. Jedná se o vrch Houžetín, Bílý vrch v Podviní, vrch Rohatec u Duban, severozápadní svahy Radobýlu, stráně v přírodní památce Evaňská rokle a dále stráně u obce Vrbky, nad obcí Poplze, u Libochovan, v Hlinách, nad potokem Žejdlík a u trati mezi Slatinou a Chotěšovem.

„Aktivní ochrana druhové rozmanitosti má pro ekonomiku regionu velký význam. Prevence před zarůstáním a udržování stepí zajišťuje podporu místního turistického ruchu, který je v regionu stále potřeba rozvíjet. Mnohé lokality také slouží jako pastviny a jsou zdrojem potravy pro hospodářská zvířata místních zemědělců, kteří se pomalu vrací k tradičním a udržitelným způsobům zemědělství,“ říká Nikol Krejčová, specialistka na ochranu přírody z Arniky.

Jedinečný reliéf Českého středohoří a specifické klimatické podmínky daly vzniknout stepní krajině. Suché trávníky na místních svazích byly po staletí tradičně využívány člověkem pro pastvu dobytka. Jakmile se stav hospodářských zvířat snížil, tento tradiční způsob hospodaření téměř zanikl. Zároveň docházelo k masivnímu hnojení a tím zvyšování množství živin v půdě, proto začaly lokality zarůstat. Mnoho travnatých ploch však bylo také uměle zalesněno, a to často nepůvodními druhy dřevin. Zarůstání silnějšími druhy a křovinami nebo umělé zalesňování nepůvodními druhy dřevin se pro stepi stalo hrozbou. Bez těchto lokalit by však česká příroda přišla o rozmanité bohatství v podobě vzácných a chráněných rostlin a živočichů.

Bílé stráně jsou speciálním typem stepí, které vznikly na vápencovém podloží v druhohorách ze schránek měkkýšů, kdy se v této oblasti vyskytovalo moře. Slabá vrstva půdy a časté vodní i teplotní extrémy zde vytváří zvláštní podmínky, díky nimž se na bílých stráních vyskytují vzácné rostlinné a živočišné druhy. V minulosti byla tato území využívána například jako ovocné sady nebo obecní pastviny.

  • Tiskový mluvčí: Jiří Kaňa, jiri.kana@arnika.org, +420 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu