V Libiši u Spolany snad brzy začne čištění kontaminované strouhy

30.9.2004 - LIBIŠ | Novinky
Jak uvedl EkoList podle ČTK, ještě na podzim by mohlo začít dlouho plánované čištění kontaminované Libišské strouhy v blízkosti chemičky Spolana. V nejbližších dnech by měla neratovická radnice zmírnit své původní rozhodnutí o rozsahu těchto prací a umožnit tak, aby se projekt uskutečnil co nejdříve. Vyčištění strouhy uvítá především obec, ale také Spolana, Povodí Labe i ekologové.
Jak uvedl EkoList podle ČTK, ještě na podzim by mohlo začít dlouho plánované čištění kontaminované Libišské strouhy v blízkosti chemičky Spolana. V nejbližších dnech by měla neratovická radnice zmírnit své původní rozhodnutí o rozsahu těchto prací a umožnit tak, aby se projekt uskutečnil co nejdříve. Vyčištění strouhy uvítá především obec, ale také Spolana, Povodí Labe i ekologové. Starostka Libiše Jindra Hudcová ČTK řekla, že zahájení prací ještě na podzim mohly zdržet právě příliš přísné podmínky odboru životního prostředí neratovické radnice. Úředníci odboru totiž požadovali rozšíření původního projektu a místo vybagrování vlastního koryta strouhy také vyčištění sedimentů z břehů strouhy. Chtěli tak preventivně chránit i slepé rameno, které do strouhy ústí z nedaleké přírodní rezervace Černínovsko. Tím by se ale celý projekt značně prodražil a zkomplikoval o další majetkoprávní jednání. Vedoucí odboru Jindřich Majer dnes ČTK řekl, že po odvolání obce Libiš a Povodí Labe i výhradách Spolany se jim odbor rozhodl vyhovět, a podpořit tak projekt v původním rozsahu. Pokud s tím budou dotčené organizace a obec souhlasit a budou příznivé klimatické podmínky, sanace by mohla začít v blízké době. "Myslím, že to proběhne k úplné spokojenosti všech," řekl Majer. Mluvčí Spolany Josef Petrů dnes ČTK potvrdil, že firma je připravena finančně celou akci podpořit a čeká na vyřízení administrativních překážek. Investorem akce bude Povodí Labe. O vyčištění strouhy, do které zřejmě unikaly různé jedovaté látky z areálu Spolany řadu let, usilují místní lidé již dlouho. Úsilí, které podporují ekologické organizace, zesílilo po předloňských povodních. Na základě různých vzorků uznali i různí odborníci včetně zástupců Spolany, že je nutné strouhu co nejdříve vyčistit. Kompletní sanace by stála příliš mnoho peněz a její příprava by trvala neúměrně dlouho. Proto Povodí Labe ve spolupráci se Spolanou plánují alespoň vybagrovat sedimenty ze dna strouhy v úseku několika set metrů, u kterých se předpokládá jejich kontaminace splachy ze Spolany. Starostka Hudcová upozorňuje, že o kontaminaci strouhy svědčí i fakt, že minimálně 30 let v zimě nezamrzá. Sama za sanaci strouhy bojuje již léta a považuje další oddalování této akce za neúnosné. V obci je podle ní stále napjatá atmosféra, kterou vyvolávají opakované zprávy o znečištění životního prostředí vlivem Spolany. Co nejrychlejší vyčištění strouhy by tak podle ní pomohlo obavy občanů zmírnit. Pavel Šubrt

Banner-stika

Sledujte nás: