V Poodří vysadí více než 1500 stromů, včetně tradičních hrušní

21.9.2018 - BARTOŠOVICE | Tiskové zprávy
Obnova tradičního pěstování hrušní pomůže vzácnému páchníku hnědému
Foto: Ivan Bartoš, ČSOP Studénka
Pestrou mozaiku vodních toků, lužních lesů, luk, rybníků, tůní a močálů Poodří, které je chráněným územím evropské soustavy nejcennějších částí přírody Natura 2000, doplní mladé stromky. Kromě topolů, dubů a vrb přibudou staré odrůdy hrušní. Za pár let se tam lidé budou moci scházet ke společné sklizni ovoce pro výrobu lokálních potravin. První výsadba hrušní proběhne letos v říjnu v Jeseníku nad Odrou. Evropská komise hradí pouze část nákladů na výsadbu, několik milionů korun musí zaplatit organizátoři ze svého. Lidé proto mohou výsadbu podpořit příspěvkem do veřejné sbírky.

O měsíc později arboristé v Bernarticích ořežou vrby, v průběhu několika let také pomohou lípám od jmelí a ošetří staré duby, aby jim prodloužili život. O stromy budou pečovat s místními zemědělci tradičním a šetrným způsobem. Práci arboristů mohou lidé sledovat - počítá se s výpravami pro školy nebo exkurzemi pro rodiny s dětmi. Připravena bude také soutěž a výstava fotografií.

„Za symbol naší práce v Poodří jsme si vybrali brouka páchníka. Málokdo ho mohl vidět, protože žije v dutinách starých stromů. Je velice vzácný - přežívá pouze v místech se zachovalou a čistou přírodou, kterých v Evropě není mnoho. Rozšíření páchníka bude důkazem, nakolik jsme přírodě pomohli. Jeho přítomnost znamená, že v Poodří přežijí i další ohrožené druhy rostlin a zvířat, a že se nám tento krásný kout naší vlasti podaří zachránit pro další generace,“ říká Marcela Klemensová z Arniky.

„Poodří je jednou z nejvýznamnějších oblastí výskytu páchníka na Moravě. Přežíval tady po staletí díky tradičnímu udržování rozvolněné lužní krajiny. Teď má však namále, protože poslední zbytky starých, solitérně rostoucích dutých stromů z krajiny mizí. Nepodaří-li se nastartovat management jejich pravidelné údržby, zejména hlavatých vrb, a propojit malé vymírající populace prostřednictvím nových výsadeb, páchníka v Poodří v nejbližších desetiletích ztratíme. Projekt přichází takřka na poslední chvíli,“ upozorňuje Petr Kočárek z Ostravské univerzity.

„V ochraně přírody je důležité spojit síly a podělit se o zkušenosti. Fundacja EkoRozwoju se ochranou páchníka zabývá od roku 2009, podařilo se nám poučit o významu a ochraně páchníka více než 3000 odborníků, kteří pečují o stromy na území celého Polska. Díky tomu jsme zjistili mnoho nových poznatků o výskytu páchníka a významně ovlivnili rozhodování úřadů o osudu starých stromů. Dutiny starých stromů, kde páchník žije, jsou jedněmi z nejvzácnějších suchozemských biotopů, který rychle mizí. Vítáme proto každou příležitost podpořit jeho ochranu,“ vysvětluje Kamil Witkoš z polské Fundacji EkoRozwoju.

Užitek z výsadby stromů budou mít i další vzácná zvířata, jako jsou ryba piskoř pruhovaný, žába kuňka ohnivá, doupní ptáci a netopýři.

“Pevně věřím ve vzkříšení tradičního pěstování hrušní ve volné krajině. Pořádnou hrušku dnes na zahradě nevypěstujete a sušené hrušky, povidla a hlavně chutná a voňavá hruškovice tu chybí. Pokud místním ukážeme, jak se hrušně pěstují, půjdou do toho. Po padesátém roce se v téměř každé hrušni vytvoří dutina, ve které se zabydlí i vzácný brouk páchník a další živáčci. Do té doby jim jako domov poslouží ořezané vrby a lípy,” říká Ivan Bartoš z Českého svazu ochránců přírody Studénka. 

„Ministerstvo životního prostředí je aktivním partnerem tohoto projektu nejen proto, že ho spolufinancuje, ale i kvůli odborné, organizační a další pomoci, kterou mu bude poskytovat,“ říká ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP Tomáš Kažmierski a dodává: „V České republice jsme hlavním partnerem pro žadatele z programu LIFE. Od roku 2004 se v rámci tohoto programu na našem území realizovalo nebo realizuje 20 projektů. Jsme rádi, že se opět můžeme podílet na něčem, co bude mít příznivý vliv na faunu i flóru v oblasti celoevropského významu, na obnovení místních tradic a zlepšení podmínek pro regionální turistiku.“

Pětiletý projekt na ochranu páchníka hnědého v Poodří s rozpočtem zhruba 25 milionů korun spolufinancuje Evropská komise v rámci programu LIFE a české Ministerstvo životního prostředí. Program LIFE Evropské unie byl spuštěn v roce 1992. Jeho cílem je chránit nejvzácnější části evropské přírody a čelit klimatickým změnám. Za svou historii financoval 3954 projektů v celkové hodnotě 3,1 miliard eur. Jde o prestižní program – projekty, které se do něj hlásí, soutěží v celoevropské konkurenci a podléhají mnohastupňovému hodnocení a kontrole.


 lifeMZPNatura2000arnika aktualCSOPOSTRAVSKA-UNIVERZITA-horizontalni-tyrkysoveFER LOGO

Projekt Ochrana páchníka hnědého v Evropsky významné lokalitě Poodří (č. LIFE 17 NAT/CZ/000463, celkový rozpočet 954.012 Eur) je financován programem LIFE+ Evropské unie a Ministerstvem životního prostředí ČR.

  • Tiskový mluvčí: Jiří Kaňa, jiri.kana@arnika.org, +420 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu