V prachu a dešti se také v Ostravě našly nebezpečné látky

11.7.2006 - OSTRAVA | Tiskové zprávy
Člověk nemusí být zaměstnancem chemičky či hutí, aby byl vystaven toxickým látkám. Stačí sedět v kanceláři! Nyní to prokázaly výsledky měření přítomnosti chemických látek ve vzorcích prachu z kanceláří a pracovišť na čtyřech místech České republiky. Arnika nechala analyzovat vzorky prachu a dešťové vody z Churáňova, Ostravy, Prahy a Ústí nad Labem na přítomnost látek náležejících do tří skupin: bromované zpomalovače hoření, ftaláty a alkylfenoly. Vzorek prachu odebraný v prostorách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě obsahoval poměrně hodně ftalátů a alkylfenolů. Vzorek srážek z Ostravy pro změnu obsahoval nejvíc ftalátů ze čtyř sledovaných lokalit v ČR.

"Nedostatečná kontrola, kterou máme nad chemickými látkami používanými v různých výrobcích způsobila, že prach v kancelářích a bytech obsahuje látky, které ohrožují reprodukci, imunitní systém anebo se kumulují v našich tkáních a negativně působí na hormonální systém. I doma či na pracovišti tak můžeme být vystaveni mimo jiné vysokým koncentracím ftalátu DEHP uvolňujícího se z PVC a který je toxický pro reprodukci. Musíme se nyní ptát, zda to změní nová chemická politika Evropské unie REACH," komentoval výsledky rozborů prachu předseda Arniky RNDr. Jindřich Petrlík.

Z celkem 31 měřených látek jich ve vzorku prachu z Ostravy zjistila Národní referenční laboratoř pro persistentní organické sloučeniny (POPs) sídlící ve Frýdku - Místku 20 nad mezí detekce a ve vzorku s dešťovou vodou odebranou také v Ostravě pak laboratoř prokázala přítomnost 12 látek. "Zvláštní pozornost si ve vzorcích prachu z Krajského úřadu v Ostravě zaslouží zejména hodnoty ftalátů a alkylfenolů. Koncentrace ftalátu DEHP ve dvou vzorcích z České republiky náležejí k nejvyšším zjištěným hodnotám této látky, jež byly nalezeny v prachu z vnitřních prostor budov. Varovná je také hodnota dibutylftalátu ve vzorku deště z Ostravy. Ftaláty relativně dlouho přetrvávají v životním prostředí a jsou bioakumulativní. DEHP je v EU klasifikován jako látka toxická pro reprodukční soustavu člověka.

„Zkouškou ohněm pro REACH bude to, zda nás pomůže zbavit těchto nevítaných hostů našich pracovišť a domovů,“ řekl Dr. Alan Watson autor interpretace výsledků měření, kterou Arnika publikovala pod názvem "Pozor! Nebezpečný prach".

Pro obsah sledovaných látek v prachu na pracovišti a ve srážkové vodě nejsou zavedeny žádné limity. Nebylo proto možné je s nějakými limity porovnávat. "Považujeme však za problém už jejich samotnou přítomnost v prachu a dešťových srážkách," řekl Petrlík.

I na základě výsledků analýzy prachu a vzorků deště bude Arnika společně s dalšími evropskými ekologickými a spotřebitelskými organizacemi prosazovat, aby poslanci Evropského parlamentu ve druhém čtení do nařízení o REACHi zapracovali:

1) Povinnost náhrady nebezpečných chemických látek tam, kde je to možné. 2) Právo na informace o obsahu nebezpečných chemických látek ve výrobcích včetně dostupnosti informací o jejich působení na zdraví lidí a životní prostředí. 3) Garantování chemické bezpečnosti výrobků ze strany průmyslu. 4) Průhlednost a dostupnost informací neomezovanou pod záminkou "obchodního tajemství".

"Všechny naše požadavky jsou v souladu s peticí Budoucnost bez jedů II, kterou podepsalo přes 14 tisíc lidí včetně RNDr. Martina Bursíka (předsedy Strany zelených a kandidáta na post ministra životního prostředí) a senátorky RNDr. Jitky Seitlové. Doufáme, že tentokrát jejich přání bude ignorovat i méně českých poslanců Evropského parlamentu," řekl Petrlík.

 

  • Tiskový mluvčí: Jiří Kaňa, jiri.kana@arnika.org, +420 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu