en ru


V Přerově mají problém nejen se spalovnou, ale i s výkladem slova diskuze

30.5.2013 - PŘEROV | Novinky
Ilustrační foto
Osobitým způsobem si vykládají hejtman Olomouckého kraje Rozbořil (ČSSD) a náměstek přerovského primátora Kulíšek (ODS) pojem diskuze. Ve středu 29. května, po prezentacích o „naprosto čistém provozu spalovny“ a krátkém „působivém“ filmu o skládce, měla údajná diskuze začít.

Na debatu za Arniku přijel Jan Nezhyba. Akce ale připomínala spíše veřejný pranýř. Zástupce společnosti Fite, která připravovala studii proveditelnosti plánované přerovské spalovny, nehezky zaútočil na odpůrce spalovny, ing. Slezáka. Jeho emotivně pojatý výstup trval kolem sedmi minut. Ing. Slezákovi však nedali možnost, aby se proti nařčením jakkoli bránil.

Na dotazy sdružení Arnika, které měly přítomným objasnit komplexní pohled na produkované toxické látky a ekonomickou náročnost projektu, přicházely odpovědi ve stejném duchu. Všech pět panelistů se vzácně shodovalo, že komíny současných spaloven téměř žádné dioxiny neopouští. Zřejmě ale zapomněli na to, kolik těchto velmi nebezpečných látek předávají spalovny ve svých odpadech.

Asi nebude překvapující, že na odpovědi nebylo možné reagovat. Zdá se, že se volení zástupci občanů na Olomoucku rozhodli, že budou svým voličům předkládat jen vybrané údaje a to ještě tzv. salámovou metodou.

Alarmující také je, že je místním politikům zřejmě úplně jedno, jak se nakládá s nebezpečným materiálem, který spalovna produkuje jako svůj odpad. Rozhodli se totiž vyloučit z diskuze zástupce Arniky s argumentem, že je z jiného města. Logické se to zdá do chvíle, než se ukáže, že se z přerovské teplárny (na jejímž místě má vzniknout spalovna) vozí odpady s obsahem toxických látek právě do blízkosti bydliště zástupce Arniky (cca 3 km od Havířova). V Havířově také sídlí pobočka nevládní organizace, která se na Moravě problematikou spaloven zabývá.

„Jak mohou místní politikové, kteří si neuvědomují komplexní dopady svých rozhodnutí, přijímat fundované závěry, jež ovlivní obyvatele jiných krajů na mnoho desítek let dopředu?“ ptá se vedoucí kampaně Nespaluj, recykluj Jan Nezhyba z havířovské pobočky sdružení Arnika. „Podle aktuální praxe je pravděpodobné, že odpady s toxickými látkami z budoucí spalovny budou končit na stejném místě, kam se vozí podobný materiál z přerovské teplárny. Takováto rozhodnutí zdaleka přesahují hranice města i kraje a právo vyjádřit se musejí mít i ti, kterých se rozhodnutí o stavbě spalovny dotkne,“ dodává Nezhyba.

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha