V severní Arménii se potvrdilo znečištění půdy toxickými látkami

6.12.2019 - JEREVAN / ALAVERDI / PRAHA | Tiskové zprávy
Z prezentace výsledků studie na konferenci v Jerevanu
foto: Jindřich Petrlík
Arnika a její partnerská organizace Centrum pro aktivizaci a podporu obyvatel (CCMS) dnes zveřejnily studii potvrzující výskyt vysokého množství nebezpečných chemických látek v půdě severoarménské provincie Lorri. Výsledky studie ukazují, že průmyslová zařízení v Alaverdi a Akhtale znečišťují okolí potenciálně karcinogenními látkami. V oblasti se vyskytují těžké kovy včetně arsenu a kadmia. Tato studie rovněž potvrdila vysoký výskyt dioxinů ve slepičích vejcích z volného výběhu. Místní nevládní organizace požadují další výzkum a případné náhrady škod za újmu na zdraví obyvatel.

Předmětem výzkumu, který používal software RISC (Risk-Integrated Software for Cleanups), byly vzorky půdy, potravin a lidských vlasů. Jeho závěrem je, že v severní Arménii, která je zemědělskou oblastí, dochází ke znečištění těžkými kovy. Továrna na zpracování mědi v Alaverdi, doly na měď a molybden v Akhtale a jejich odkaliště, která se nacházejí v těsné blízkosti řeky Debed, jsou prokázaným zdrojem kontaminace těžkými kovy, a jejich činnost znečišťuje i vzdálenější oblasti.

Mohl by být tento článek zajímavý pro vaše přátele?

Upozorněte je na něj hned teď: 

 

Sdílením novinky pomůžete šířit důležité informace o dění ve vašem okolí a o aktivitách Arniky.
Mockrát děkujeme!

Výzkum proběhl v laboratořích Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, ve Státním veterinárním ústavu v Praze a Zdravotním ústavu se sídlem v Ústí nad Labemv rámci Programu na podporu transformační spolupráce MZV ČR.

V půdě zkoumané oblasti bylo zjištěno zvýšené množství arzenu, kadmia, mědi, molybdenu, niklu a olova.

„Většinu oblastí, kde výzkum probíhal, lze považovat za znečištěnou. Hladiny chemických látek v některých případech představují hrozbu pro životní prostředí a lidské zdraví. Koncentrace těžkých kovů v mnohých vzorcích půdy překračují světové právní normy,“ shrnuje Oleg Dulgaryan, ředitel Centra pro aktivizaci a podporu obyvatelstva (CCMS), s odkazem na arménské, nizozemské, francouzské a české půdní standardy a také na americké standardy EPA pro úroveň znečištění v neprůmyslových oblastech.

Jiné výsledky pro potraviny a vlasy

Zatímco vzorky půdy odhalily zvýšený výskyt těžkých kovů, vzorky potravin a vlasů nepřinesly podobně znepokojivé závěry. V analyzovaných potravinách (konkrétně v domácí zelenině, ovoci a medu) byly splněny maximální limity pro výskyt kadmia a olova stanovené Organizací pro výživu a zemědělství, Světovou zdravotnickou organizací a Evropskou unií. Byly splněny i normy stanovené nařízením ministra zdravotnictví Arménie.

Výskyt rtuti a niklu ve zkoumaných vzorcích lidských vlasů také zřídkakdy překročil mezinárodní normy. Výjimkou byly tři vzorky vlasů z jedné farmy umístěné v Akori, které obsahovaly zvýšený výskyt niklu ve srovnání s ostatními vzorky i v porovnání s obdobnými studiemi.

„Je nutné provést další výzkum, abychom zjistili, zda dochází k hromadění kadmia a arsenu v lidském těle," navrhuje Jindřich Petrlík, odborník Arniky na toxické látky. „Těžké kovy jsou jen jedna skupina nebezpečných chemických látek, které se kvůli místnímu průmyslu uvolňují. My v této oblasti plánujeme další aktivity. Vláda by navíc měla zajistit nějaký monitoring znečištění a jeho zdravotních důsledků. Zkoumali jsme výskyt dioxinů v dalším vzorku slepičích vajec z volného chovu z Alaverdi a výsledek potvrdil alarmující hladinu těchto látek, kterou jsme odhalili již loni. Dioxiny jsou nebezpečné i ve velmi malé míře a zdá se, že kontaminace Alaverdi těmito chemikáliemi je opravdu závažná,“ uzavírá.

Plné znění studie v angličtině je dostupné zde: Heavy metals in soils, foodstuffs, and human hair in the mining and metallurgical communities of Alaverdi and Akthala, Lori province of Armenia.

Center for Community Mobilisation and Support (CCMS) je místní nezisková organizace působící v severoarménském Alaverdi. CCMS se podílí na rozvoji občanské společnosti, kulturního života, mládežnických organizací a také pořádá vzdělávací akce pro veřejnost. Aktivity CCMS se soustředí na ochranu lidských práv, ochranu práv dítěte, sociální problémy, vzdělání, zdravotnictví a životní prostředí. CCMS spolupracuje s regionálními i mezinárodními organizacemi. V poslední době se CCMS zaměřuje na ekologické problémy v provincii Lorri kvůli neúnosné situaci v tomto regionu. Více informací...

Arnika je česká nezisková organizace, která spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí sídlící v Praze. Od svého vzniku v roce 2011 patří mezi nejvýznamnější ekologické organizace v České republice. Zabývá se ochranou přírody, toxické látky a odpady a účast veřejnosti při rozhodování o ekologických otázkách. Arnika spolupracuje s řadou mezinárodních partnerů v mnoha zemích světa (např. v Arménii, Bosně a Hercegovině, Ghaně, Thajsku či na Ukrajině) a pomáhá tak lidem na celém světě dosáhnout lepší a zdravější budoucnosti. Více informací...

Ecolur je arménský online informační portál, který přináší zprávy o ekologických tématech a problémech v celé zemi. Cílem Ecoluru je zvýšit povědomí veřejnosti, úřadů, místních obyvatel a médií o této problematice. Ecolur také poskytuje odborná vyjádření k ekologickým otázkám a poskytuje ekologický a sociální monitoring ve znečištěných oblastech. Cílem Ecoluru je zajistit všem obyvatelům přístup k informacím o životním prostředí a zlepšit tak jejich podmínky pro život. Více informací...

● ● ● ● ●

Kontakty pro média

Martin Holzknecht | Arnika | mezinárodní PR | martin.holzknecht@arnika.org | (+420)602 850 912

Oleg Dulgaryan | CCMS | Ředitel | oleg.dulgaryan.ccms@gmail.com

Miroslava Jopková | Arnika | koordinátorka projektu | miroslava.jopkova@arnika.org

  • Tiskový mluvčí: Jiří Kaňa, jiri.kana@arnika.org, +420 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu