Ve Spolaně unikl kysličník siřičitý

31.10.2002 - NERATOVICE | Novinky
V chemickém závodě Spolana v 17:41 unikl kysličník siřičitý. Nedostal se ale mimo areál podniku. Byl vyhlášen první stupeň chemického poplachu, který byl po několika minutách odvolán. Arnika považuje opakované havárie za varovný signál v souvislosti s plánovaným najetím ekologicky nejproblematičtějšího provozu PVC. "V něm hrozí únik daleko škodlivějšího chlóru," komentoval to tiskový mluvčí Arniky, Marek Jehlička.
V chemickém závodě Spolana v 17:41 unikl kysličník siřičitý. Nedostal se ale mimo areál podniku. Byl vyhlášen první stupeň chemického poplachu, který byl po několika minutách odvolán, řekl mluvčí firmy Jan Martínek.

Příčinou dnešní havárie byla mechanická porucha při zahajování výroby kyseliny sírové. Vzhledem k tomu, že hasiči okamžitě použili dusík jako inertní plyn, úniku byl zastaven během několika minut. Chemická látka podle Martínka unikla v neměřitelném množství a nedostala se pravděpodobně mimo výrobnu kyseliny sírové.

Podle mluvčího se porouchalo potrubí na výstupu z kontaktního reaktoru. Výroba byla okamžitě zastavena. Vítr foukal ve směru na sousední obec Libiš, ale podle mluvčího Spolany byl únik příliš malý, aby mohl ohrozit zdraví lidí mimo podnik.

Podobná havárie se ve Spolaně stala již 14. října, kdy unikl kysličník siřičitý ze zásobníku síry. Tehdy však nešlo o mechanickou závadu, ale o samovznícení při prohřívání síry parou. Po této zkušenosti firma podle Martínka zajistila, aby v tomto rizikovém provozu byl neustále k dispozici inertní plyn. Tato předběžná opatrnost se podle mluvčího dnes vyplatila.

Ani při předchozí havárii, při které byl první stupeň chemického poplachu vyhlášen zhruba dvě hodiny, nebylo podle hygieniků ohroženo zdraví obyvatel v okolí továrny.

Opakované poruchy a havárie při obnovování provozu Spolany po srpnové povodni vzbuzují obavy obyvatel i ekologických aktivistů. Sdružení Arnika se nejvíce se obává zahájení výroby PVC, které se podle původních prohlášení Spolany chystalo do poloviny listopadu. Arnika v této souvislosti požádala ministry Grosse a Ambrozka již po nedávném úniku oxidu siřičitého o to, aby se pokusili oddálit najíždění provozu PVC přinejmenším do doby, než budou jasné záruky jeho lepšího zabezpečení. Ministr životního prostředí zatím reagoval dopisem zaslaným řediteli Spolany, Miroslavu Kulihovi. Ministr Gross přislíbil projednání žádosti s vedením Spolany.

(s použitím zprávy ČTK - Jindřich Petrlík, program Toxické látky a odpady sdružení Arnika)

Banner-stika

Sledujte nás: