Ve Středočeském kraji nejvíce znečišťovaly prostředí Spolana a elektrárna ČEZu Mělník

19.10.2007 - PRAHA | Tiskové zprávy
Na prvních příčkách žebříčků největších znečišťovatelů Středočeského kraje se nejčastěji umístila Spolana Neratovice a v těsném závěsu za ní pak elektrárna ČEZu Mělník. Vyplynulo to z analýzy dat v Integrovaném registru znečišťování (IRZ) za rok 2006, kterou provedlo sdružení Arnika Prvenství Spolaně zajistily hlavně vysoké úniky mutagenního a rakovinotvorného vinylchloridu, mutagenního a pravděpodobně rakovinotvorného trichloretylenu, ozonosféru poškozujícími měkkými freony a tetrachlormetanu, který je navíc zařazen do kategorie látek „možná rakovinotvorných pro člověka“. Elektrárna Mělník svá prvenství získala díky vysokým množstvím vypouštěných oxidů síry a oxidu uhličitého do ovzduší a arsenu v odpadních vodách.

Na prvních příčkách žebříčků největších znečišťovatelů Středočeského kraje se nejčastěji umístila Spolana Neratovice a v těsném závěsu za ní pak elektrárna ČEZu Mělník. Vyplynulo to z analýzy dat v Integrovaném registru znečišťování (IRZ) za rok 2006, kterou provedlo sdružení Arnika Prvenství Spolaně zajistily hlavně vysoké úniky mutagenního a rakovinotvorného vinylchloridu, mutagenního a pravděpodobně rakovinotvorného trichloretylenu, ozonosféru poškozujícími měkkými freony a tetrachlormetanu, který je navíc zařazen do kategorie látek „možná rakovinotvorných pro člověka“. Elektrárna Mělník svá prvenství získala díky vysokým množstvím vypouštěných oxidů síry a oxidu uhličitého do ovzduší a arsenu v odpadních vodách.

Protože každá látka působí jinak na lidské zdraví či na životní prostředí, není možné určit největší znečišťovatele pouhým součtem vypouštěných emisí. Arnika se proto soustředila na rakovinotvorné látky, látky poškozující rozmnožování (reprotoxické), mutagenní látky, skleníkové plyny, látky poškozující ozónovou vrstvu Země, plyny přispívající ke tvorbě kyselých srážek, látky nebezpečné pro vodní organismy, perzistentní organické látky, rtuť, styren a kyanidy.

V Lučebních závodech Draslovka došlo v lednu 2006 k havárii, která měla závažné následky pro 80 km řeky Labe. 400 kg kyanidů, které při této havárii unikly do Labe je započteno v celkovém množství 1946 kg kyanidů vypuštěném Draslovkou do vod v roce 2006. „Zbývajících 1546 kg kyanidů bylo vypuštěno za běžného provozu podniku za celý rok. I to je o 246 kg více nežli v roce 2005. Draslovka díky tomu také vede nově zavedenou kategorii podniků, které vypustily nejvíce látek nebezpečných pro vodní organismy. Další novou kategorii, mutagenní látky, vede Spolana Neratovice,“ uvedl předseda Arniky a vedoucí kampaně Budoucnost bez jedů RNDr. Jindřich Petrlík. Nejvíce mutagenních látek mezi podniky ve Středočeském kraji v odpadech předala firma Cayman Pharma ze sousedství Spolany v Neratovicích, konkrétně 1,2-dichlorethanu.

Oproti roku 2005 v IRZ pro minulý rok přibylo ve Středočeském kraji znečišťovatelů ohlašujících úniky styrenu do ovzduší. Žebříčky provozů, které vypouštějí nejvíce škodlivin do vzduchu, vody, půdy či odpadů, zveřejňuje Arnika pro Středočeský kraj již druhým rokem a pro celou Českou republiku potřetí. Informace do registru letos na území Středočeského kraje ohlásilo 116 provozů, což je o 8 více ve srovnání s minulým rokem. Nejčastěji ohlašovanou látkou byl amoniak, a to pro rekordních 69 provozoven.

Posouzení největších znečišťovatelů je velmi složitým procesem, při němž je nutné zohlednit řadu odborných aspektů, jejichž rozsah není možné jednoduše vylíčit v tiskové zprávě. Pro úplné pochopení posuzovaných kritérií proto doporučujeme navštívit internetovou stránku kampaně Budoucnost bez jedů, kde Arnika zveřejňuje celou analýzu IRZ včetně vysvětlení použitých postupů a kritérií pro výběr látek (1). Arnika rovněž postupně zveřejní žebříčky největších znečišťovatelů po jednotlivých krajích České republiky. Žebříček pro Středočeský kraj je druhým v pořadí po Praze. Bude následovat kraj Jihomoravský.

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník,vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu