en ru

Ve vyškovské spalovně hořelo

27.5.2004 - VYŠKOV/PRAHA | Tiskové zprávy
Ve spalovně nebezpečných odpadů Ekotermex Vyškov došlo k požáru. Podle informací, které dnes získala Arnika, hořel ve středu ráno sklad popele a popílku. „Očití svědkové nám sdělili, že ve spalovně hořelo včera mezi 7,30 a 8,30 a z objektu se valily mraky dýmu směrem na Pustiměř,“ reprodukuje líčení požáru vedoucí kampaně Budoucnost bez jedů RNDr. Jindřich Petrlík. To, že ve spalovně hořelo potvrdil Arnice i J. Sladký z Hasičského záchranného sboru ČR ve Vyškově.

Arnika se obrátí na ministra Ambrozka, aby nařídil důkladné prošetření celého případu a zároveň ho požádá, aby nechal provoz spalovny, která stejně nesplňuje platné limity pro vypouštění emisí, zastavit. Již před měsícem a půl se Arnika na ministra obrátila se žádostí, aby nařídil posouzení jejího vlivu na životní prostředí. „Pokud se potvrdí, že hořel sklad popílku, mohlo dojít k úletu vysokého množství toxických látek, které se při provozu spalovny kumulují právě v tomto materiálu. Samotným požárem pak mohly vznikat další vysoce toxické látky jako dioxiny (1), anebo méně toxický, ale o to dráždivější chlorovodík. Tyto látky vypouští spalovna do životního prostředí i za normálního provozu, ale při požáru mohlo dojít k uvolňování daleko vyšších koncentrací,“ specifikoval nebezpečnost včerejší havárie ve spalovně Petrlík. Koncentrace dioxinů v popílku se pohybuje mezi 100 - 82000 ng TEQ/kg. V současnosti se v popílcích (či zbytcích z čištění spalin) ze spaloven kumuluje větší množství dioxinů nežli je vypouštěno do ovzduší. „A právě tento toxický materiál se mohl při včerejším požáru dostat mimo areál spalovny. Co nejdříve by tedy měly být provedeny rozbory na obsah dioxinů v prachu z oblasti, kam mířila kouřová vlečka při požáru,“ řekl tiskový mluvčí Arniky Marek Jehlička.

Pokud by spalovna již před rokem požádala o vydání integrovaného povolení, jak měla, nemuselo možná ke včerejšímu požáru dojít, protože by musela být vybavena lépe zabezpečeným skladováním zbytků ze spalování odpadů a odpadů z čištění spalin. Také proto Arnika tlačí na lepší posouzení spalovny z hlediska dopadů její činnosti na životní prostředí. Spalovna si se změnami k lepšímu dává na čas. Dosud nebyl posouzen její vliv na životní prostředí a vedení se mu brání. „Namísto toho, aby si Ekotermex zametl před vlastním prahem a dal provoz spalovny do pořádku, vyhrožuje nám trestním oznámením. Tím ovšem ke zlepšení životního prostředí na Vyškovsku příliš nepřispěje,“ dodal Petrlík. Kontakt na Hasičský záchranný sbor ve Vyškově: 517 333 902.

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník,vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu