Ve Vysoké nad Labem se k plánu na stavbu opatovické spalovny sešla široká veřejnost i zástupci Hradce Králové a okolních obcí

11.6.2019 - VYSOKÁ NAD LABEM | Tiskové zprávy
Elektrárna Opatovice
Zdroj: wikimedia.org, Karelj
V pondělí 10. června 2019 proběhla ve Vysoké nad Labem veřejná schůze k záměru výstavby spalovny komunálního odpadu v areálu Elektrárny Opatovice.

Ve zcela zaplněném sále hostince U Salavců ve Vysoké nad Labem se sešli občané z několika okolních obcí, aby se dozvěděli aktuální informace. Projekt přijel představit a obhájit Ing. Stanislav Ondráček, manažer projektu a člen dozorčí rady Elektrárny Opatovice. Vítaným hostem byl RNDr. Jindřich Petrlík ze spolku Arnika, který obecně spalovny nevidí jako dobré řešení a obhajoval jiné možnosti nakládání s odpady. Pozvání k diskuzi přijali mj. primátor statutárního města Hradce Králové prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc. a jeho náměstek Mgr. Martin Hanousek. Přítomni byli starostky a starostové z okolních obcí Bukovina nad Labem, Borek, Opatovice nad Labem a Čeperka.

Diskuzi zahájil a moderoval starosta Vysoké nad Labem Ing. Jiří Horák. Ten na úvod připomněl, že téměř totožný projekt spalovny komunálního odpadu již byl „na stole“ před cca 15 lety. Kapacita 100 tisíc tun ročně, spalování na roštech, svozový okruh minimálně 50 kilometrů. Tehdy se nepodařilo investorovi spalovnu prosadit i díky masivnímu nesouhlasu občanů okolních obcí, kteří se obávali zhoršení kvality jejich života v souvislosti s vlivem spalovny. Podle aktuálních informací od vedení Elektrárny Opatovice by současný záměr měl částečně nahradit výkon dvou uhelných bloků z šesti. Spalovna by tedy mohla mít v porovnání s 15 let starým projektem ještě mnohem větší kapacitu.

Téměř dvouhodinová, občas dost emocionální diskuze byla zakončena konstatováním, že projekt spalovny komunálního odpadu v Elektrárně Opatovice je zcela na počátku. Připravuje se studie proveditelnosti a jakmile bude hotová, bude prostřednictvím starostů předložena okolním obcím. Z diskuze vyplynulo, že občané obcí v blízkosti elektrárny se bojí dalšího zhoršení životního prostředí vlivem plánované spalovny. Za 60 let existence elektrárny už si prý vytrpěli dost.

„Spolu s dalšími starosty budeme pečlivě sledovat vývoj projektu a předávat informace občanům. Pokud by mohlo vlivem projektu dojít ke zhoršení kvality života ve Vysoké nad Labem či v okolních obcích, zájem občanů pro nás bude přednější a obec se jednoznačně postaví proti výstavbě spalovny,“ ujišťuje dotčené obyvatele Ing. Jiří Horák.

  • Tiskový mluvčí: Jiří Kaňa, jiri.kana@arnika.org, +420 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu