Veřejnost má novou možnost, jak ovlivnit stavbu spalovny v Mydlovarech

4.4.2003 - ČESKÉ BUDĚJOVICE | Tiskové zprávy
Zcela nové možnosti, jak bezprostředně ovlivnit kvalitu životního prostředí dostali občané díky zákonu o integrované prevenci znečištění. Ten umožní veřejnosti, aby se vyjádřila k podnikům, které se teprve budou stavět, ale i těch, které již fungují. Například k chystané spalovně odpadů v Mydlovarech. Sdružení Arnika připravilo na tento víkend seminář v Dobré Vodě u Českých Budějovic, jehož cílem je usnadnit obcím a veřejnosti využít tohoto zákona k ochraně životního prostředí ve svém okolí.

„Zákon o integrované prevenci znečištění dává obcím i jednotlivým občanům možnost vyjádřit se třeba ke znečišťování ovzduší či produkci odpadů podniky. To dosud nemohli. Ale zároveň klade vysoké nároky na kvalitu jejich vyjádření a poskytuje jim prostor pouhých 30 dní na jeho vypracování. Chceme jim pomoci se na tuto možnost připravit,“ shrnul nejdůležitější cíl projektu Martin Skalský z Centra pro podporu občanů sdružení Arnika.

Arnika bude fungování zákona demonstrovat na chystané spalovně odpadů, kterou chce v Mydlovarech postavit Jihočeská energetika. Ta již musí ke stavbě získat tzv. integrované povolení. „Jde o souhrnné zhodnocení vlivu stavby na životní prostředí. Spalovna bude hodnocena z hlediska jejích emisí do ovzduší, a to včetně dioxinů a dalších toxických látek, šetrnosti nakládání s odpady či emisí škodlivin do vody. Bude hodnocena i celková úroveň použité technologie. Ke všem těmto otázkám mají možnost se během procesu vyjádřit i veřejnost a obce,“ uvedl RNDr. Jindřich Petrlík, jeden z lektorů Arniky.

Arnika si spalovnu Mydlovary vybrala jako jednu z případových studií v rámci širšího projektu, který veřejnosti přibližuje nové zákony na ochranu životního prostředí přijaté v rámci slaďování české legislativy s Evropskou unií. „Přestože mydlovarská spalovna dosud o vydání integrovaného povolení nepožádala, musíme na toto řízení připravit veřejnost,“ řekla vedoucí českobudějovické pobočky Arniky MUDr. Věra Horská.

Procesem integrovaného povolení budou muset projít i stávající podniky, byť fungují třeba desítky let. V Jihočeském kraji se má jednat o zhruba stovku průmyslových podniků či podniků zemědělské velkovýroby. „Veřejnosti se tu otevírá možnost žádat a prosadit například snížení emisí škodlivých látek i u těch podniků, které nestojí před vydáním stavebního povolení. To dosud neumožňoval žádný zákon,“ řekl RNDr. Jindřich Petrlík z programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika. Poznámky:

Projekt „Zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů o životním prostředí“ finančně podpořily program Phare - Access a Ministerstvo životního prostředí ČR a Arnika na něm spolupracuje s obecně prospěšnou společností Partnerství z Brna.

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník,vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu