Vláda odložila koncepci vodní dopravy

19.2.2019 - PRAHA / DĚČÍN | Články
FOTO: Petr Zewlakk Vrabec
Vláda včera stáhla ze svého jednání Koncepci vodní dopravy s tím, že vyžaduje další diskuzi. Proti koncepci jsme protestovali v tiskové zprávě a na její problematiku jsme upozornili spolu s dalšími neziskovými organizacemi i jednotlivé členky a členy vlády otevřeným dopisem. Koncepce vodní dopravy počítala se stavbou jezů u Děčína i u Přelouče navzdory listopadovému rozhodnutí Národního parku České Švýcarsko, že by v případě stavby jezu nebylo možné kompenzovat narušení přírody, které by způsobil. Stanovení kompenzací si přitom vláda stanovila jako podmínku pro schválení koncepce a je to nutné i podle evropské směrnice o území Natury 2000.

Níže si můžete přečíst text poslaného dopisu:

Vážený pane předsedo vlády,

obracíme se na Vás v naléhavé věci ochrany přírody a dodržování právních předpisů České republiky i Evropské unie.

Dne 18. 2. 2019 má být projednávána na schůzi vlády návrh Koncepce vodní dopravy. Tato koncepce obsahuje řadu stavebních opatření na Labi, Vltavě a dalších řekách v ČR, jejichž realizace je v rozporu nejen se zájmy ochrany přírody, ale i s platnými zákony České republiky a s evropským právem. Především je zde třeba uvést záměry Plavební stupeň Děčín a Plavební stupeň Přelouč II. Stavba Plavebního stupně Přelouč II je plánována přímo v lokalitě Slavíkových ostrovů – Luk u Přelouče, která stále ještě není vyhlášena evropsky významnou lokalitou, přestože splňuje veškeré podmínky na zařazení do národního i evropského seznamu soustavy Natura 2000. Stavba Plavebního stupně Děčín je pak plánována v místě, kde má významný negativní vliv na vyhlášené evropsky významné lokality Labské údolí a Porta Bohemica.

Pokud by vláda nyní schválila Vámi předložený návrh, závažným způsobem by porušila § 45i odst. 9 a 11 zákona o ochraně přírody a krajiny i evropské právo. Podle cit. ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny lze jakoukoli koncepci, která může mít významný vliv na soustavu Natura 2000, schválit jen tehdy, pokud příslušný orgán ochrany přírody stanoví kompenzační opatření. Tato kompenzační opatření přitom „musí být zahrnuta do koncepce před jejím schválením“.

V případě návrhu Koncepce vodní dopravy pro záměr stavby Plavebního stupně Děčín příslušný orgán ochrany přírody, kterým je Správa Národního parku České Švýcarsko (Správa NPČS), ve stanovisku ze dne 13.11.2018 č. j. SNPCS6970/2018 konstatoval, že kompenzační opatření pro účely Koncepce vodní dopravy nelze v souladu požadavkem zákona o ochraně přírody a krajiny ve smyslu jeho § 49i odst. 9 stanovit.Stanovisko Správy NPČS je přitom podepřeno studiemi České zemědělské univerzity a Masarykovy univerzity.

Návrh Koncepce vodní dopravy je proto v současné situaci v přímém rozporu se zákonem.

Z výše uvedených důvodů bychom Vás chtěli naléhavě požádat, aby vláda svůj návrh Koncepce vodní rozvoje vodní dopravy stáhla.

S pozdravem

Arnika, Program Ochrana přírody – Ing. Vlastimil Karlík, předseda

Česká společnost ornitologická – Mgr. Zdeněk Vermouzek, ředitel

Děti Země – RNDr. Miroslav Patrik, předseda

Greenpeace – B. S. David Murphy, ředitel

Spolek Šum Přelouče – Václav Kraus, jednatel

ZO ČSOP Armillaria – Mgr. Květa Morávková, předsedkyně

Živá voda, z.s. – Jiří Malík, předseda

Platforma pro krajinu – Mgr. Petr Petřík, Ph.D.

Koalice pro řeky – RNDr. David Pithart CSc., předseda

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu