en ru

Vnitřní folie z desek na abecedu - 1


Výrobce: Karton P+R, s.r.o.
Zjištěná závada: Vysoký obsah ftalátu DEHP - 11,41 % hmotnostního obsahu.
Datum upozornění: 26.8.2008