Vstupte do roku 2016 se sebevzděláním. Arnika spouští dva e-learningové kurzy zdarma.

8.1.2016 - Praha | Novinky
Aplikace "Znečišťovatelé pod lupou"
Arnika právě spustila vzdělávací online kurzy, díky kterým se můžete naučit, jak zjišťovat informace o lokálních zdrojích průmyslového znečištění – třeba právě v okolí vašeho domova. Dozvíte se také, jak získané informace využít ve prospěch ochrany životního prostředí nebo jak se účastnit rozhodování o povolování průmyslových provozů. E-learning je zdarma, stačí se pouze přihlásit do vzdělávacího systému Arniky: http://moodle.arnika.org/

„Kurzy jsou sestavené na podkladě dlouholetých poradenských zkušeností Arniky. Jsou to krátké kapitoly doplněné o mnoho interaktivních prvků, úkolů a možností si vše hned vyzkoušet. Je to o hodně lepší než strohá příručka nebo čtení webových stránek. I tak rozsáhlá a komplikovaná problematika jako je vydávání integrovaného povolení IPPC je skrze e-learning docela stravitelná“ říká tvůrce kurzu Matěj Man z Arniky.


První z kurzů, nazvaný „Integrovaný registr znečišťování ve službách veřejnosti“, je zaměřený na práci s online nástroji, které pomohou odhalit lokální zdroje znečištění. Účastníci kurzu se seznámí s národní databází hlášení o průmyslových emisích do vody, půdy, či ovzduší. Vyzkouší si, jak vyhledávat zdroje znečištění ve svém okolí, a kde získat informace o vypouštěných chemických látkách. V kurzu jsou také uvedené inspirativní příklady z ČR i zahraničí, kde a jak občanské iniciativy úspěšně využily IRZ ke snížení lokálního průmyslového znečištění. Kurz je rozdělen do 9 lekcí, většina z nich je zakončená testem získaných znalostí a jeho absolvování zabere cca 2 hodiny. Není však nutné ani žádoucí kurz absolvovat najednou. Po přihlášení se k němu také mohou účastníci kdykoli vracet.


Druhý z kurzů „Účast v řízení o vydání či změně integrovaného povolení IPPC“ pak účastníky provede celým procesem udílení nebo změny integrovaného povolení, které určuje provozní podmínky a parametry průmyslových podniků. Bez něho nemohou velké průmyslové a zemědělské provozy fungovat. Do procesu IPPC může vstupovat veřejnost a uplatňovat v něm připomínky tak, aby výsledné povolení bylo co nejlepší z hlediska vlivu na lidské zdraví a životní prostředí. Online kurz upozorňuje na důležité lhůty v tomto procesu, odkazuje na podkladové dokumenty, zákony a limity. Důležitým aspektem je také vyhledávání probíhajících řízení a příslušné dokumentace. I to se v kurzu můžete naučit. Přiložené jsou také příklady připomínek v konkrétních řízeních. Přiloženy jsou také vzory přihlášek do řízení.

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.  www.eeagrants.cz

logo nros

Banner-stika

Sledujte nás: