Vzdělávací program Aleje - legislativní úprava v praxi

18.9.2014 - Zámek Modletice | Akce
Aleje na Těšínsku -mapa z 19. stol.
Centrum pro podporu občanů ve spolupráci s Dendrologická, Dobřichovice, o.s., uskutečnilo pro odborníky, zaměstnance státní správy, správy silnic  a další zájemce  o problematiku ochrany zeleně rostoucí mimo les vzdělávací akci Aleje - legislativní úprava v praxi.  Místo konání: zámek Modletice 

 

Odborníci ze státní správy, vysokých škol i neziskového sektoru přednášeli  o svých praktických zkušenostech a nabídli  aktuální informace i netradiční přístupy.

Vzdělávací program byl akreditován podle § 20 zákona č. 312/2002 Sb. Účastníci obdrželi certifikát o absolvování. 

 Odborné referáty: 

Ing. Jiří Aron, starosta obce Modletice:  Zahájení, úvod
Ing. Milan Petr, Městský úřad Říčany: Úloha úředníků veřejné správy v péči o krajinu, nutnost znalosti legislativních pravidel, jejich používání, zodpovědnost a smysl pro estetiku krajiny
JuDr. Jitka Jelínková, Česká inspekce životníhoprostředí Praha: Legislativa ochrany přírody, poznatky z praxe
Ing. Radek Dušek, Ph.D., přírodovědecká fakulta, Ostravská Univerzita v Ostravě:  Mapování alejí v Moravskoslezském kraji, aktuální stav a praktické zkušenosti
Ing. Zdeněk Mařík, poradce a konzultant v oboru ochrana dřevin, Dobříš: Praktické zkušenosti a úsilí o zachovávání historických alejí
RNDr. Svatava Hausvaterová, AOPK ČR, Havlíčkův Brod:  Péče o aleje Vysočiny - dotační zdroje
RNDr. Marcela Klemensová, Arnika, Centrum pro podporu občanů: Spolupráce neziskové organizace s veřejností a státní správou při ochraně alejí
Ing. Aleš Rudl, MAS Říčansko: Pozoruhodné aleje města Prahy a Říčanska

 

  

 

 

 

 


Podpořil Program švýcarsko-české spolupráce prostřednictvím Nadace Partnerství / www.swiss-contribution.cz a www.nadacepartnerstvi.cz a Německá spolková nadace pro životní prostředí.
Swiss-NapDBU

 

Banner-stika

Sledujte nás: