Vzniku alejí podél cest by pomohl výklad zákona a více komunikace

1.12.2014 - ČR / PRAHA | Tiskové zprávy
Pohled do auditoria konference
Vratislav Vozník
Chybějící peníze na kvalitní péči o nově vysázené stromy, nejasnosti okolo nového občanského zákona a často špatná komunikace mezi úřady i místními lidmi. To jsou hlavní aspekty, které brání návratu alejí k našim silnicím. Shodli se na tom silničáři, projektanti, úředníci i ekologové na mezinárodní konferenci Návrat alejí ke komunikacím. Závěry jednání použije Arnika, která akci pořádala, jako jeden z podkladů pro jednání se zodpovědnými resorty životního prostředí, dopravy a zemědělství.

„Z praxe víme, že i když se silničním správám podaří sehnat peníze na výsadbu nové aleje u silnice, není možné si například část peněz vyhradit na kvalitní péči o stromy v následujících letech. Silniční správy obvykle nemají fondy na to, aby se o stromy dobře staraly a zajistily jim bezpečný a dlouhý život. Potíže v praxi způsobují také nejasnosti okolo nového občanského zákoníku, kdy není jasné, jak ustanovení o stromech a odpovědnosti vykládat. Než řešit často velmi emotivní reakce lidí, kteří vidí nenadálé kácení stromů, je lepší s místními obyvateli i úřady plánovanou obnovu zeleně předem a otevřeně projednat,“ říká vedoucí kampaně Zachraňme stromy RNDr. Marcela Klemensová.

Arnika chrání aleje již několik let. Iniciovala vznik petice „Zachraňme stromy“ požadující lepší zákonnou ochranu alejí a stromů v krajině i ve městech. Petici podpořilo zhruba 35 tisíc lidí. Také díky nim se podařilo prosadit novelu zákona a zrušit výjimku, která umožňovala silničářům kácet stromy u silnic bez povolení. Arnika také vytvořila první celostátní statistiku a upozornila, že během posledních několika let od silnic v České republice zmizelo více než 155 tisíc stromů.

Závěry z konference Návrat alejí ke komunikacím

Stále naléhavější je nutnost najít mechanismus pro vypořádání majetkoprávních problémů při obnovách alejí v bezpečné vzdálenosti od komunikací, a to zejména v souvislosti s aplikací nového občanského zákoníku. Zodpovědná ministerstva musejí najít a publikovat aplikační rámec, který vyváží majetkové vztahy s bezpečnostními a ekologickými požadavky na obnovu alejí podél komunikací.

Pro zajištění bezpečného provozu a dlouhodobé životnosti alejí u komunikací je nutné, aby byly vytvořeny dotační programy k zajištění následné péče o nové výsadby a mladé stromy a například také pro výkup pozemků podél komunikací.

Péče o zeleň v krajině je vzhledem k dendrologickým, technickým, ekologickým, dopravním, právním a dalším aspektům multidisciplinární činností. Při rozhodování o výsadbách, péči a obnově zeleně je vhodné do procesu zahrnout všechny relevantní strany, a to včetně místních obyvatel. Důslednou a otevřenou komunikací je v konkrétních případech možné zajistit budoucnost alejí u našich komunikací i bezpečnost provozu na nich.

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce a Německé spolkové nadace pro životní prostředí. www.swisscontribution.czwww.nadacepartnerstvi.cz  

Swiss-Nap
DBU

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník, vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu