Odběry vzorků v Bělorusku - 2012

11.7.2013 - BĚLORUSKO
Ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou a místní organizací Centre for Environmental Solutions jsme v srpnu 2012 monitorovali znečištění životního prostředí v Bělorusku. Navštívili jsme celkem 9 lokalit. Jednalo se o okolí průmyslových areálů a velkých měst, kde jsme sledovali především znečištění pesticidy, těžkými kovy, arsenem a ropnými látkami. Vzorky jsme odebírali především z říčních sedimentů a dále i potenciálně kontaminované půdy a vody. Z některých lokalit jsme na rozbory přivezli i ryby, mušle nebo houby.

Banner-stika

Sledujte nás: