WC sedák SOFT BABY POTTY SEAT, RONGYI


Země původu: Neuvedeno
Výrobce: Neuveden
Prodejce: Thi Thu Cao, Želivského 70/1, 418 01 Bílina, IČ: 26396548 (provozovna: Obchodní centrum LUCKY, Wolkerova 113/8, Bílina)
Materiál: PVC
Zjištěná závada:

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v předmětu péče pro děti spočívá v tom, že estery kyseliny ftalové přicházet mohou do kontaktu s kůží a sliznicemi dítěte a následně mohou v organismu negativně působit na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje DEHP v množství 6,30 % hm. v zelené verzi a 9,48 % hm. v růžové verzi. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Zdroj:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky--wc-sedak-soft-baby-potty-seatrongyi_10941_880_1.html

Datum upozornění: 3.11. 2015