Konference "Za čistý vzduch v průmyslových městech Evropy"

19.11.2018 - 22. 11. 2018 | OSTRAVA: Aula Ostravské univerzity (Českobratrská 16) | Akce
Konferenci pořádají Arnika – Centrum pro podporu občanů (CZ) a Ecoaction (UA) pod záštitou náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Jarmily Uvírové a náměstkyně primátora města Ostravy Kateřiny Šebestové ve spolupráci s Ostravskou univerzitou a díky finanční podpoře Programu transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí ČR, Global Greengrants Fund, Moravskoslezského kraje a města Ostravy.

Znečištění životního prostředí je jednou z velkých existenčních výzev moderních lidských dějin a reálně ohrožuje fungování dnešních společností. Toxický vzduch, voda, půda a v neposlední řadě také kontaminovaná pracoviště si ročně vyžádají 6 % světového HDP. Počet úmrtí zaviněných znečištěním je třikrát vyšší než součet všech způsobených AIDS, malárií a tuberkulózou. Jen znečištění ovzduší každý rok usmrtí na 4,5 milionu lidí. Jak napomoci ke snížení znečištění ovzduší v evropských městech? A jak mohou v takových situacích občané uplatňovat své právo žít ve zdravém prostředí?

Termín: 19. - 22. listopadu 2018

Místo konání: Aula Ostravské univerzity, Českobratrská 16, Ostrava

Konference bude probíhat v anglickém a ruském jazyce (simultánní tlumočení zajištěno)

Konference se zúčastní evropští odborníci na téma průmyslového znečištění ovzduší, zástupci místních samospráv i průmyslových podniků (např. ArcelorMittal Ostrava). Celkem na konferenci vystoupí více než 20 expertů ze sedmi zemí.

Program, medailonky, prezentace, novinky a fotogalerie naleznete na naší
anglické stránce věnované ostravské konferenci

V případě dotazů se neváhejte obrátit na hlavní organizátorku konference Kateřinu Krejčovou (katerina.krejcova@arnika.org), zástupci médií nechť kontaktují tiskové oddělení na adrese martin.holzknecht@arnika.org.

loga-konference-ostrava

Banner-stika

Sledujte nás: