Mezinárodní konference: Zachování alejí jako typického prvku české krajiny

29.4.2010 - PRAHA, Novotného lávka | Akce
Praktické příklady, dobré nápady a vyzkoušené postupy z domova i ze zahraničí.

Seminář zaměřený na ochranu a obnovu alejí v krajině z pozice obcí, krajů, občanských sdružení a správců silnic. Prezentace odborníků hovoří o historii vzniku alejí a jejich významu pro krajinu, o právním rámci a technických souvislostech. Velká část semináře je věnována příkladům z Čech a Moravy, ale i ze sousedního Německa.

Objednejte si sborník příspěvků z konference!

pdfProgram semináře ke stažení51.81 KB

pdfPozvánka na seminář170.24 KB

Program konference
Kampaň Zachraňme stromy Martin Skalský, Arnika
I. Vznik a historický vývoj alejí
Aleje z hlediska krajinného rázu Doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc.
Aleje jako výrazný prvek morfologie krajiny ak. arch. Vojtěch Storm, VÚKOZ
Jak jsme k alejím přišli a jak o ně dnes přicházíme Petr Velička, krajinářský architekt, ČKA
II. Hodnocení, mapování a obnova alejí
Proměny alejí a jejich mapování Jan Hendrych, International ASLA, VÚKOZ
Mapování alejí v Olomouckém kraji RNDr. Aleš Létal, Ph.D., UPO
Principy obnovy alejí v krajině Doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D., MUB
III. Ochrana a obnova alejí v zahraničí
Partnerství nevládních organizací a státu při ochraně alejí P. Tyszko-Chmielowiec, PhD., FER (Polsko)
Aleje v okrese Barnim (Braniborsko) Susanne Hempp, UAV (Německo)
IV. Praktická ochrana alejí v ČR
Péče o aleje v praxi Ing. Jan Míka, KSÚS Kraje Vysočina
Strom jako doprovod pozemních komunikací Ing. Daniela Švédová, ŘSD
Kácení a výsadby alejí - praxe po novele zákona Mgr. Tereza Tvardíková, ČIŽP
Ing. Pavel Chotěbor, ČIŽP

Banner-stika

Sledujte nás: