Zastupitelé, městské části a územní plán: Co říká zákon?

18.3.2015 - Praha, Staroměstská radnice | Akce
Pozvánka
Seminář s názvem "Zastupitelé, městské části a územní plán: Co říká zákon?" se uskutečnil 18. března na Staroměstské radnici. Jeho cílem bylo pomoci zorientovat se v problematice územního plánování. Dopolední blok představil jak funguje regulace výstavby v Praze a jaká práva a možnosti mají zastupitelé při ochraně zájmů občanů a městské části při prosazování svých záměrů. V odpoledním bloku pak byly představeny úspěšné příklady zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů. Seminář měl rovněž dopomoci ke sdílení zkušeností a informací mezi zastupiteli různých městských částí a vzájemnému informování o aktuálních kauzách.

Seminár se uskutečnil 18. 3. 2015 ve Velkém radničním klubu Staroměstské radnice na Staroměstském náměstí.

Záznamy přednášek můžete shlédnout na tomto odkazu.

 

Vystoupili:

Matěj Stropnický, radní Hlavního města Prahy pro územní plán, jenž nad akcí převzal záštitu

Petr Klápště (architekt působící na FA ČVUT, spoluzakladatel atelieru
Nature systems): Obecně o územním plánování v Praze

Tomáš Vích (architekt, urbanista, publicista):
Nová Athénská charta, participace a Pražské stavební předpisy

Vendula Zahumenská (právnička sdružení Arnika):
Postavení městských částí při územním plánování

Jiří Štyler (starosta městské části Praha 11):
Zapojení veřejnosti a územně plánovací problémy na Praze 11

Renata Chmelová (členka zastupitelstva městské části Praha 10):
Zapojení veřejnosti a problematika zastavění zeleně v Praze

Miloš Růžička (starosta městské části Praha-Ďáblice):
Zapojování veřejnosti do územního plánování v Ďáblicích

 

Další informace naleznete na webu: www.zmenyprahy.cz
Pořádání semináře podpořila Nadace Karla Janečka ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla a Nadační fond rodiny
Orlických

loga seminarUP

Banner-stika

Sledujte nás: