Zastupitelé schválili zadání Metropolitního plánu. Věděli vůbec, o čem hlasují?

22.9.2013 - PRAHA | Novinky
Zastupitelky a zastupitelé hlavního města na svém záříjovém zasedání schválili zadání Metropolitního plánu. Stisknutím hlasovacích tlačítek odstartovali nejdůležitější část procesu – přípravu návrhu nového územního plánu a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj. Věděli ale opravdu, co schvalují? Podle Arniky je zadání nesrozumitelné a vůbec neříká, jak by se měla Praha vyvíjet.

„Zdání je snůškou formalit a frází. Jeho tvůrci sice splnili povinnosti vyplývající ze stavebního zákona, ale ani se nepokusili naznačit, jakou cestou by se měla Praha ubírat. Podle takového zadání je možné vytvořit stejně tak dobrý územní plán, jako plán špatný, který povede k poškození a historických a přírodních hodnot Prahy nepromyšlenou výstavbou,“ řek Martin Skalský ze sdružení Arnika.

Návrh územního plánu bude muset magistrát zveřejnit a každý bude mít možnost k němu podat připomínky. Vlastníci nemovitostí a takzvaní zástupci veřejnosti budou moci podávat námitky. Od takového momentu nás však dělí ještě mnoho měsíců.

Existující časový prostor by měl magistrát využít k dialogu s občany. Zatím byly osloveny pouze městské části s tím, aby magistrátu zasílaly své podněty. V mnohých městských částech se ale tato informace nedostala dále než do kanceláře starosty. Prostor k tomu, aby se obyvatelé mohli vyjádřit k tomu, jak si představují budoucnost Prahy, by však měl být co nejširší.

K zapojení veřejnosti do tvorby územního plánu existuje řada technik – je to nejen pořádání besed, výstav a zveřejňování aktualit na webových stránkách. Magistrát může požádat o spolupráci vysoké školy, oslovit nevládní organizace a odborníky, a to nejen urbanisty a architekty, ale také sociology, ekology a další. Veřejnost o Prahu zájem jistě má – svědčí o tom i 1600 připomínek, které magistrát obdržel k zadání Metropolitního plánu.

Z připomínek vyplývá, že nejen občanská sdružení ale i některé městské části mají z procesu tvorby nového územního plánu obavy. Stěžují si na nedostatek času, které ke zpracování svých reakcí na konkrétní problémy měly.

Připomínky nevládních organizací najdete na našich stránkách.

Podrobnosti najdete rovněž na webu magistrátu k Metropolitnímu plánu

Banner-stika

Sledujte nás: