Znečištění rtutí bude řešit nová globální úmluva, shodli se zástupci vlád v Nairobi

20.2.2009 - NAIROBI | Tiskové zprávy
Česká vlajka v areálu UNEPu v Nairobi
Jindřich Petrlík
České předsednictví si na své konto může připsat jednoznačný úspěch, protože za jeho vedení se podařilo dohodnout, že kontaminaci životního prostředí rtutí bude regulovat nová globální úmluva. „Rozhodnutí vlád z Nairobi jednoznačně vítáme a považujeme je za vítězství zdravého rozumu, které ukončí znečišťování životního prostředí tímto toxickým kovem a jeho sloučeninami,“ vyjádřil radost z rozhodnutí, které dnes padlo v sídle UNEPu (United Nations Environment Programme) v keňském hlavním městě, vedoucí programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika RNDr. Jindřich Petrlík.

Nevládní ekologické organizace globální dohodu o rtuti prosazovaly více jak sedm let. Zahájení příprav úmluvy umožnila hlavně změna postoje americké vlády, která pak ovlivnila řadu dalších zemí. Nakonec se o nutnosti celosvětové dohody podařilo přesvědčit i Indii, Čínu a Pákistán. Tyto země společně s některými dalšími spojenci však nakonec dosáhly ústupku v otázce zařazení dalších dvou těžkých kovů - kadmia a olova – na pořad jednání o dohodě. Rozhodnutí o nich se odsunulo na zasedání Řídícího výboru UNEPu za dva roky.

Vyjednávání úmluvy má začít již tento rok na podzim a podle rozhodnutí Řídícího výboru UNEPu má být smlouva připravena k podpisu nejpozději do roku 2013. Měla by omezit vstupy rtuti do výrobních procesů, mezinárodní obchod se rtutí, emise rtuti do ovzduší, zajistit její bezpečné uložení a řešit i staré ekologické zátěže a odpad s obsahem rtuti. „Bude to fakticky znamenat konec používání tohoto toxického kovu při výrobě chlóru, ale také v celé řadě zdravotnických přístrojů. Má přispět i k redukci emisí rtuti z uhelných elektráren, spaloven odpadů a dalších zdrojů, a to nejlepšími dostupnými technologiemi a postupy k její redukci,“ shrnul stručně obsah budoucí úmluvy Jindřich Petrlík, který se jednání v Nairobi zúčastnil jako zástupce nevládních organizací střední a východní Evropy.

Novou úmluvu o rtuti prosazovala především Evropská unie a za českého předsednictví byla její snaha korunována úspěchem. „Za to, co předvedla v Nairobi, si česká reprezentace jednoznačně zaslouží pochvalu. Je to úspěch, v nějž ještě před několika měsíci doufal málokdo. Vyjednávání nebyla jednoduchá a v závěru probíhala bez přestávky přes noc,“ pochválil delegaci Ministerstva životního prostředí ČR Jindřich Petrlík.

„I z naší zkušenosti s omezováním použití rtuti v ČR vyplynula nutnost dohody na evropské nebo mezinárodní úrovni. Například zákaz používání rtuti při výrobě chlóru nelze řešit továrnu po továrně, ale celosvětovým zákazem. Rozhodnutí z Nairobi náhradu rtuti v chemičkách jednoznačně urychlí ještě předtím, než vstoupí úmluva v platnost,“ jmenoval J. Petrlík jeden z dopadů, které bude mít dnes dosažená dohoda.

Právě používání rtuti při výrobě chlóru a louhu sodného se podle studií z USA ukázalo být důvodem kontaminace sirupu s vysokým obsahem fruktózy používaného jako sladidlo do řady nápojů a potravin. Rtuť se také ukazuje být trvalým problémem v rybách nejen z řek, což potvrdila těsně před konferencí zveřejněná studie Zero Mercury Working Group. Jak dokazují mimo jiné data z českého Integrovaného registru znečišťování, rtuť je velkým problémem v emisích do ovzduší, ale i v odpadech. „Je to toxická látka, která způsobuje hlavně poruchy nervové soustavy. Organické sloučeniny rtuti jsou rovněž možnými karcinogeny pro člověka,“ shrnula hlavní důvody, proč rtuť vzbudila celosvětové obavy, tisková mluvčí Arniky Mgr. Zora Kasiková.

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník,vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu