Bromované zpomalovače hoření v plastových stěrkách, lžících a dalším načiní do kuchyně

30.12.2017 - PRAHA | Články
Ilustrační foto.
licence Creative Commons Atribution-NonCommecial-NoDerivs 2.0 Generic, Wonderlane
Chystáte občerstvení pro oslavu příchodu nového roku? Pak pozor na používání načiní z černého plastu. Legislativně omezené či dokonce zakázané bromované zpomalovače hoření (BFR) přítomné v odpadních polymerech mohou v důsledku recyklace neúmyslně kontaminovat předměty, které nevyžadují splnění předpisů o pro prevenci požáru (např. plastové kuchyňské potřeby). Do jaké míry to je skutečnost zmapovali odborníci z univerzity v anglickém Birminghamu a výsledky jejich práce budou publikovány v lednovém čísle mezinárodního vědeckého časopisu Science of the Total Environment.

„Abychom zjistili, do jaké míry jsou kuchyňské nádoby kontaminovány BFR a vyhodnotili potenciál následné lidské expozice, shromáždili jsme 96 plastových kuchyňských potřeb a analyzovali je na obsah bromu (Br) pomocí ručního rentgenového fluorescenčního spektrometru (XRF),“ prozrazují v úvodu studie vědci z Univerzity Birmingham. Pouze 3 ze 27 nástrojů zakoupených po roce 2011 obsahovaly detekovatelné koncentrace Br (≥ 3 μg / g). Na rozdíl od toho byl Br zjištěn u 31 ze 69 náčiní zakoupených před rokem 2011.

Důležitým výsledkem studie je i závěr, že použití rentgenového spektrometru (XRF) je účinnou metodou detekce BFR v plastech. Vědci totiž ověřovali výsledky jeho měření preciznějšími chemickými analýzami pomocí plynové chromatografie / hmotnostní spektrometerie (GC-MS) zaměřenými na stanovení konkrétních sloučenin bromu. Z nich byl nejčastěji zjištěnou sloučeninou dekabromdifenyléter (BDE-209), ale extrémně vysoká koncentrace (1000 ug / g) byla naměřena pro obsah BTBPE (1,2-bis (2,4,6-tribromfenoxy) ethan) v jedné z analyzovaných nádob.

Tým odborníků také provedl simulované experimenty s vařením za účelem zkoumání přenosu BFR z vybraných nádob. U deseti z nich vyzkoušeli horký kuchyňský olej, přičemž zaznamenali značný přenos (v průměru 20%). Odhadovaná mediánová expozice při vaření s kontaminovaným nádobím BFR činila 60 ng / den pro celkové BFR. Naproti tomu odhadovaná expozice při styku s kůží s nádobami obsahujícími BFR byla minimální.

Stanovení přítomnosti BFR v různých předmětech pomocí XRF používá při své práci i Arnika. Její studie zaměřené na hračky a kadeřnické potřeby byly publikovány v rámci kampaně Recykluj bez jedů 13. prosince 2017.

Článek byl připraven na základě odborné publikace: Kuang, J., et al. (2018). "Brominated flame retardants in black plastic kitchen utensils: Concentrations and human exposure implications." Science of The Total Environment.

Praha logo bar

 

 

MZP logo RGB v2

 

 

 

Tato zpráva vznikla z projektu financovaného hlavním městem Prahou a Ministerstvem životního prostředí. Publikované informace nemusí vyjadřovat stanovisko dárců.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu