Zrušme ministerstvo tak jako v Rusku!

9.3.2002 - Vlastimil Karlík | Články
Ministerstvo životního prostředí ČR vydalo nesouhlasné stanovisko k výstavbě vodních děl Prostřední Žleb a Malé Březno na Labi. Toto stanovisko je výsledkem dlouhého procesu posuzování vlivů na životní prostředí, ve kterém byly shromážděny rozsáhlé odborné podklady a připomínky odborné i laické veřejnosti z České republiky i Německa, kterého by se tyto stavby rovněž významně dotkly.
Rozhodnutí ministerstva vyvolalo nesmírně arogantní reakce jak některých severočeských politiků, tak ministra dopravy a spojů Jaromíra Schlinga. Jeho výroky nabyly rozměru mezinárodní ostudy. Ve výkřicích typu "Zrušte ministerstvo!", "Kdyby měl Krčín Kužvarta, jezdili bychom pro kapry do Polska," apod. je těžké hledat racionální jádro. I kdybychom je našli, vidíme pouze, jak hluboké je v tomto případě nepochopení základních principů právního státu a civilizované demokratické společnosti. Co vlastně vyčítá ministr Schling svému kolegovi z resortu životního prostředí? "Když vláda rozhodla ve své koncepci rozvoje dopravy do roku 2010, že bude preferovat lodní dopravu, tak ministr se tím prostě musí řídit." Jinými slovy, podle Schlinga stačí jedno rozhodnutí vlády, aby byl předurčen výsledek dlouhého procesu odborného posuzování vlivů a vyhodnocení připomínek veřejnosti. Proč potom vůbec takový proces zahajovat? Že v celé Evropě i ve Spojených státech je tento proces považován za jeden z nejvýznamnějších pilířů demokratického rozhodování v oblasti životního prostředí? Nezájem, lépe je zřejmě rozhodovat dekrety jako v Rusku. Postsovětské Rusko ostatně připomíná i Schlingův návrh na zrušení ministerstva životního prostředí. Právě v Rusku došlo brzy po nástupu prezidenta Putina ke zrušení vládního úřadu pro životní prostředí. Stalo se tak jediným státem na světě, kde k takovému kroku došlo. Ministr Schling nám navrhuje takový krok následovat. V agresivních útocích na úřad i osobu ministra Kužvarta zaniká jádro problému. Ministerstvo dopravy a spojů již dlouhá léta odmítá řešit jakoukoli jinou variantu řešení kritické situace českých rejdařů, než je výstavba stupňů, které nejenže jsou neúměrně drahé a podle odborníků v případě Malého Března i nefunkční, ale navíc hrozí zničením unikátního území. To může mimochodem České republice přinést vysoké sankce ze strany EU. Tvrdohlavé prosazování jezů na Labi v konečném důsledku poškozuje i zájmy vodní dopravy, neboť jiná opatření jsou odsouvána na druhou kolej. Konstatovala to také nedávno zveřejněná zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu, která upozornila na zvýšení předpokládaných nákladů této stavby na 8,8 miliardy Kč. Podle NKÚ klesla již návratnost uvedených staveb na nulovou úroveň. To odpovídá názoru Světové banky, která ve studii hodnotící efektivitu veřejných nákladů v ČR označila stavby na dolním Labi za pochybné z ekonomického hlediska. Seriózní diskusi nahrazuje Schling siláckými gesty, Bylo by to možné odpustit (není sám), kdyby jeho výroky nepoškozovaly již tak dost pošramocenou pověst České republiky v zahraničí a nebránily racionálnímu řešení problému, řešení, které by respektovalo zákony České republiky a mezinárodní závazky ČR v oblasti ochrany životního prostředí.
Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu