Analýzy potvrdily kontaminaci zvířat u Spolany toxickými látkami

6.2.2004 - PRAHA | Novinky
Organizace Greenpeace dnes zveřejnila další výsledky chemických rozborů tkání zvířat chovaných v obci Libiš. Analýzy nově odebraných vzorků prokázaly kontaminaci okolí Spolany Neratovice nejen dioxiny, ale i polychlorovanými bifenyly (PCB), hexachorbenzenem (HCB), hexychlorcyklohexanem (HCH) či DDT. Stejnými chemikáliemi jsou zamořeny budovy a areál chemického podniku.

Organizace Greenpeace dnes zveřejnila další výsledky chemických rozborů tkání zvířat chovaných v obci Libiš. Analýzy nově odebraných vzorků prokázaly kontaminaci okolí Spolany Neratovice nejen dioxiny, ale i polychlorovanými bifenyly (PCB), hexachorbenzenem (HCB), hexychlorcyklohexanem (HCH) či DDT. Stejnými chemikáliemi jsou zamořeny budovy a areál chemického podniku.

„Nejnovější výsledky potvrzují a doplňují předchozí analýzy zadávané Greenpeace a Státní veterinární správou ČR. Vše nasvědčuje tomu, že nalezené chemikálie pocházejí z areálu Spolany, a proto by mělo vedení podniku převzít zodpovědnost i za znehodnocení pozemků v okolí a kontaminaci zvířat, která zde místní obyvatelé pro svou potřebu chovali,“ uvedl MUDr. Miroslav Šuta, konzultant Greenpeace ČR pro toxické látky.

„Tvrzení Spolany, že chovatelé zvířat, zemědělci a majitelé zamořených pozemků si kontaminaci způsobili sami, považujeme za zcela absurdní a arogantní, zejména když po akci Greenpeace v říjnu 2003 ředitel Kuliha přiznal zodpovědnost Spolany za úniky chemikálií mimo areál chemičky, především v oblasti libišské strouhy,“ dodal Šuta.

Spolana přes opakované výzvy Greenpeace ponechávala po léta budovy a pozemky zamořené dioxiny a dalšími nebezpečnými látkami nezajištěné proti povodním a proti únikům toxických látek do ovzduší. Do jednoho z objektů vzhledem ke kolapsu zkorodované střešní konstrukce po léta pršelo a v okolí zamořených objektů byly naměřeny tak obrovské koncentrace dioxinů, že mohly vyvolat i při krátké době vdechování k závažným poškozením zdraví (2).

Více informací:

MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant Greenpeace pro oblast toxických látek, mobil: 603 443 140, e-mail: msuta@cz.greenpeace.org

Mgr. Tomáš Tetiva, mediální asistent Greenpeace ČR, mobil: 602 775 044, e-mail: tomas.tetiva@cz.greenpeace.org

Poznámky pro editory:

(1) „Nechť se najde někdo, kdo odpoví na otázku, jak se to tam dostalo jinou cestou, než že si to tam ti lidé zanesli sami nebo jim to tam někdo jiný rozsypal,“ prohlásil Miroslav Kuliha, generální ředitel Spolany v TV Prima dne 10. srpna 2003.

(2) Ve vzorku ovzduší v okolí budovy A 1420 prokázala specializovaná laboratoř firmy Axys Varilab koncentraci dioxinů 51,9 pg/m3. Analýza zdravotního rizika prokazuje, že taková hodnota může způsobit vážné ohrožení lidského zdraví. To potvrzuje i studie zpracovaná pro Spolanu firmou AQUATEST, která doslova uvádí: " ... lze … předpokládat, že koncentrace TeCDD vyšších desítek až stovek pg/m3 i při relativně krátké době expozice mohou vést k závažným poškozením zdraví." TZ Grenpeace Spolana zamořila toxickými dioxiny i vzduch, http://www.greenpeace.cz/release/02/020222.htm

Banner-stika

Sledujte nás: