Arnika o IRZ: Registr je dobrý, s daty je to horší

30.9.2005 - PRAHA | Novinky
V České republice byl dnes vůbec poprvé zveřejněn Integrovaný registr znečišťování (IRZ). Obsahuje konkrétní data o únicích a přenosech nebezpečných látek z jednotlivých podniků do životního prostředí. Jeho výslednou prezentaci lze nalézt na internetové stránce http://www.irz.cz, kterou provozuje agentura CENIA. "Prezentace integrovaného registru nás mile překvapila. Obsahuje napoprvé většinu podstatných informací a především dobrý vyhledávací systém, takže se v něm člověk snadno zorientuje. Snad jediné, co chybí, je řazení podniků podle množství vypouštěných látek," pochválil nový registr předseda sdružení Arnika RNDr. Jindřich Petrlík. Kampaň Arniky Budoucnost bez jedů významně přispěla v letech 2001 - 2003 k udržení registru v české legislativě navzdory opakovaným snahám průmyslu o jeho zrušení. Podařilo se to mimo jiné i díky petici, kterou podpořilo 9320 lidí. Aby se veřejnost v IRZ lépe orientovala, zřídila Arnika speciální webové stránky. Tento web je jakýmsi průvodcem po IRZ a lidé zde najdou například podrobné informace o účincích jednotlivých chemických látek na lidské zdraví a na životní prostředí.
V České republice byl dnes vůbec poprvé zveřejněn Integrovaný registr znečišťování (IRZ). Obsahuje konkrétní data o únicích a přenosech nebezpečných látek z jednotlivých podniků do životního prostředí. Jeho výslednou prezentaci lze nalézt na internetové stránce http://www.irz.cz, kterou provozuje agentura CENIA. "Prezentace integrovaného registru nás mile překvapila. Obsahuje napoprvé většinu podstatných informací a především dobrý vyhledávací systém, takže se v něm člověk snadno zorientuje. Snad jediné, co chybí, je řazení podniků podle množství vypouštěných látek," pochválil nový registr předseda sdružení Arnika RNDr. Jindřich Petrlík. Kampaň Arniky Budoucnost bez jedů významně přispěla v letech 2001 - 2003 k udržení registru v české legislativě navzdory opakovaným snahám průmyslu o jeho zrušení. Podařilo se to mimo jiné i díky petici, kterou podpořilo 9320 lidí.

Ačkoliv je prezentace IRZ na dobré úrovni, nelze totéž říci o prezentovaných datech, jejichž spolehlivost mělo prověřit ministerstvo životního prostředí. „Některé údaje jsou na první pohled nesmyslné,“ kritizoval Perlík. „Mám na mysli například údaj, podle něhož by Válcovny plechu, a. s. Frýdek-Místek měly vypouštět do ovzduší 6,7 kg dioxinů. Kdyby tomu tak opravdu bylo, Frýdek-Místek by byl již dávno mrtvým městem. V celé republice se za rok vyprodukuje 179 gramů dioxinů. Stejně těžko lze uvěřit informaci, že Spolana Neratovice má nulové množství rtuti v odpadech,“ podotkl Perlík.

Zveřejněné údaje také potvrdily předpoklad Arniky, že ohlašovací prahy jsou pro některé látky nastavené tak vysoko, že ani ti největší znečišťovatelé podle nich nemusejí ohlašovat množství vypouštěných chemických látek. Vysoce nebezpečný hexachlorbenzen neohlásil ani jediný podnik. Stejně tak chybí jakýkoliv údaj o bromovaných zpomalovačích hoření (PBDE), které již byly zjištěny v mateřském mléce českých žen. "Pro tyto látky a řadu dalších bude potřeba přizpůsobit ohlašovací prahy na smysluplnou úroveň. Příliš vysokým ohlašovacím prahům zřejmě vděčíme za to, že do IRZ nahlásilo informace nízké množství provozů - jen 871. Je tak zachycen jen zlomek znečišťovatelů. Zarazilo nás mimo jiné to, že mezi podniky nefiguruje problematický provoz Spolchemie v Kralupech nad Vltavou," shrnul výtky vůči současnému IRZ tiskový mluvčí Arniky Marek Jehlička.

"I přes tyto nedostatky znamená dnešní zveřejnění IRZ velký pokrok v informování obyvatelstva o toxickém znečištění," uzavřel Petrlík.

Aby se veřejnost v IRZ lépe orientovala, zřídila Arnika speciální webové stránky. Tento web je jakýmsi průvodcem po IRZ a lidé zde najdou například podrobné informace o účincích jednotlivých chemických látek na lidské zdraví a na životní prostředí.

Banner-stika

Sledujte nás: