Arnika píše ministrům kvůli Spolaně

16.10.2002 - Arnika | Články
V tomto článku najdete plné znění dopisu sdružení Arnika, poslaného v reakci na pondělní havárii ve Spolaně Neratovice ministrům Ambrozkovi a Grossovi.

Zde je plné znění dopisu sdružení Arnika, poslaného v reakci na pondělní havárii ve Spolaně Neratovice ministrům Ambrozkovi a Grossovi.

V Praze, 15. října 2002

Podnět k zabezpečení Spolany Neratovice proti únikům toxických látek a haváriím

Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás v souvislosti se včerejší havárií ve Spolaně Neratovice, při níž došlo k úniku oxidu siřičitého. Jsme si vědomi toho, že ve srovnání s havarijními úniky chlóru během povodní a po nich nešlo o tak závažnou událost, ale myslíme si, že by přesto neměla uniknout Vaší pozornosti.

V příloze k tomuto Vám zasíláme i petici "Stop nebezpečí ze Spolany", kterou k dnešnímu dni podepsalo již 457 lidí. Jedním z požadavků petice je, aby Spolana nebyla spuštěna do provozu, dokud nedojde k úplné revizi její bezpečnosti, zejména nebezpečného provozu PVC a dokud nebude s veřejností projednáno zabezpečení podniku proti haváriím a únikům toxických látek do prostředí (ve smyslu zákona č. 353/1999 Sb.). Myslíme si, že včerejší havárie ukazuje na to, že spěch při spouštění Spolany představuje značná rizika pro lidi z okolí závodu. Představte si, kdyby došlo k opětovnému úniku chlóru a nikoliv oxidu siřičitého.

Oceňujeme sice změnu v rychlosti ohlašování havarijních úniků ze strany Spolany, ale zásadně nesouhlasíme s uspěchaným spouštěním do provozu u podniku, který ještě s veřejností neprojednal havarijní plán a zabezpečení proti haváriím, jak měl podle zmíněného zákona učinit.

Na posledním jednání zástupců Spolany a představitelů státní správy, včetně složek rezortů životního prostředí a vnitra nás zarazila skutečnost, že vedení chemičky s projednáním havarijního zabezpečení s veřejností nijak nespěchá - plánuje je až na začátek příštího roku. Podobně zarážející je fakt, že Spolana spouští vlastní výrobu znovu do provozu ještě před dokončením vnitřního ekologického auditu. Je tedy zpracováván proto, aby byl provoz Spolany bezpečnější, anebo proto, aby vedení podniku udělalo povrchní dojem na veřejnost bez hmatatelného dopadu na zabezpečení chemičky?

Podle zpráv, které máme, nebyly prověřeny například všechny transformátorové stanice uvnitř provozů Spolany. Zjišťovala například Česká inspekce životního prostředí, zda transformátory obsahovaly oleje s PCB a zda nedošlo k jejich únikům v době povodní?

Vážený pane ministře, žádáme Vás, abyste se zasadil o posun obnovy výroby ve Spolaně:

1)  přinejmenším za datum projednání bezpečnostní zprávy s veřejností a přizpůsobení havarijního zabezpečení připomínkám orgánů státní správy, samosprávy, odborníků i veřejnosti,

2) poté, co proběhne revize ekologické bezpečnosti provozů.

Domníváme se, že ekonomický zisk z urychleného uvedení Spolany do provozu se nevyrovná nákladům spojeným s případnými haváriemi: poškozením životního prostředí a zdraví lidí, nákladům spojeným s likvidacemi důsledků havárií a napravováním špatné pověsti, kterou jimi chemička získá. 

Za sdružení ARNIKA

Ing. Vlastimil Karlík, předseda

RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí programu Toxické látky a odpady

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu