en ru


Arnika připomínkuje projekty spaloven, investoři je pouštějí k ledu

27.6.2013 - Praha | Novinky
  V současné době se odborníci z Arniky intenzivně věnují minimálně pěti projektům chystaných spaloven odpadů na území ČR. Hlásíme se do správních řízení, upozorňujeme ne chyby a nedostatky v dokumentech, hlídáme soulad s koncepčními a strategickými dokumenty, připomínkujeme technologické nedostatky a mnohdy nesoulad s mezinárodními úmluvami. V poslední době investoři dočasně zastavili projekty dvou velkých plánovaných spaloven, jejichž projekty Arnika bedlivě sleduje. Fakt, že spalovny komunálních odpadů v Karviné a Mostě nedosáhly na evropské dotace spolu s připomínkami Arniky, dalších sdružení i jednotlivých občanů, hrál patrně při rozhodování o zmražení projektů klíčovou roli.

Neúspěch spalovny, vítězství aktivních občanů!

Na Arniku se obrátili obyvatelé obce Černošín na Plzeňsku s prosbou o odbornou pomoc. Na zastupitele Černošína se obrátila investorská firma se záměrem postavit nedaleko obce zařízení pro plazmové zplyňování odpadu s nevyzkoušenou technologií, které zatím v ČR nikde nefunguje. K aktivním občanům se přidala i část zastupitelstva, které se mimo jiné nelíbilo jednání firmy. Zástupce Arniky se na pozvání části místního zastupitelstva zúčastnil velmi napjatého otevřeného jednání o možnosti stavby zplyňovací technologie. I díky našim argumentům a podpoře místním obyvatelům se investor rozhodl od záměru upustit. Občané Černošína si mohou prozatím oddechnout. Za jejich domy nebude stát neodzkoušená technologie k likvidaci odpadu. Snad se i místní zastupitelstvo na základě nepříjemné zkušenosti rozhodne vydat se cestou snížení množství odpadu a maximalizace recyklace aby nebylo třeba podobná zařízení vůbec budovat.

Nikdo však netušil, že příběh bude záhy pokračovat. Investor nepolevil a se svým záměrem se přesunul do sousední větší obce Stříbra, kde svůj záměr opět představil zastupitelstvu. I tentokrát se na žádost místních obyvatel do věci vložila Arnika. Tentokrát sám investor svolal otevřené jednání s občany, které bylo ještě napjatější a emotivnější než jednání zastupitelstva v Černošíně, kde dokonce starosta obce složil funkci. Investor neochotně odpovídal na pádné dotazy občanů a těžko se pokoušel vyvrátit argumenty, hrající v neprospěch svého zařízení. Zastupitelstvo obce posléze na nátlak občanů ukončilo jednání s investorem. Plazmové zplyňování odpadů se tak nebude provádět ani ve Stříbře a to především díky aktivním občanům i odborné pomoci ze strany Arniky.

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha