Arnika žádá vyšetření výbuchu ve Spolaně

20.6.2002 - PRAHA/NERATOVICE | Tiskové zprávy
Ekologické sdružení Arnika dnes požádalo generálního ředitele Spolany, aby poskytl veřejnosti úplné informace o výbuchu, který 19. června odpoledne zranil dva zaměstnance chemičky (1). K výbuchu došlo podle svědectví hodnověrného zdroje v provozu chlorové chemie, kde se vyrábí polyvinylchlorid (PVC) a škody jsou údajně předběžně odhadovány na stovky milionů korun (2). Jde o další ze série havárií, ke kterým ve Spolaně dochází opakovaně.
"Chlorová chemie a výroba PVC představují značné riziko pro životní prostředí i zdraví lidí a patří mimo jiné k významným zdrojům rakovinotvorných a vysoce toxických látek, jakými jsou např. dioxiny nebo vinylchlorid monomer (VCM). Ačkoli Spolana má povinnosti informovat veřejnost o svém vlivu na životní prostředí a lidské zdraví, její vedení opakovaně v minulosti skutečně vážná rizika bagatelizovalo", uvedl MUDr. Miroslav Šuta, konzultant Arniky pro oblast toxických látek (2). Arnika se obrátila také na Českou inspekci životního prostředí s podnětem k prošetření možného úniku toxických látek do životní prostředí.

Mezi nejzávažnější havárie ve Spolaně patřila v uplynulých letech např. exploze ve výrobě rakovinotvorného vinylchloridu monomeru (VCM) v dubnu 1993, kdy při následném požáru muselo zákonitě dojít i k úniku toxických dioxinů. V červenci 2000 způsobila havárie ve Spolaně zranění několika lidí a únik minimálně 188 kg jedovatého chlóru, který díky převládajícímu směru větru nezasáhl město Neratovice. Došlo však ke škodám na zemědělské produkci, které poškození vyčíslili na desítky milionů korun a Spolana je odmítá uhradit. Proto bude důsledky dva roky staré chlorové havárie řešit soud, u nějž zemědělci z okolí žalují firmu o úhradu škod způsobených únikem toxických látek.

Spolana se v minulosti pokoušela kriminalizovat kritiky upozorňující na ekologická a zdravotní rizika výroby a užívání PVC. RNDr. Jindřich Petrlík se v roce 2000 stal terčem trestního oznámení mluvčího Spolany za to, že informoval Evropskou komisi o haváriích a poškozovaní životního prostředí při výrobě PVC ve Spolaně. Na MUDr. Miroslava Šutu podal trestní oznámení zaměstnanec Spolany za to, že v televizní reportáži v lednu 2001 upozorňoval na nebezpečí hraček z PVC, které jsou v zemích Evropské unie zakázány.

Spolana Neratovice patří celosvětově mezi místa nejvíce zamořená toxickými dioxiny, které v obrovském množství vznikaly při výrobě chlorovaných herbicidů. Jako pozůstatek výroby chlóru amalgamovou elektrolýzou se na břehu Labe nachází více než 250 tun nebezpečné rtuti. Až kampaň Greenpeace přiměla vedení Spolany k závazku vybudovat kolem dioxiny a rtutí zamořených objektů protipovodňovou ochranu (3). Problémem zůstává vyčištění rtutí zamořené oblasti. ARNIKA nesouhlasí se Spolanou navrženým řešením (4).

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník,vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu