Největší bosenská přehrada přišla u soudu o povolenky a stavět se nebude

30.5.2019 - BANJA LUKA | Články
FOTO: Bankwatch.org
Krajský soud v Banja Luce dnes zrušil environmentální povolení plánované 93megawattové vodní elektrárně Buk Bijela na řece Drině. Oznámilo to Aarhuské centrum v Sarajevu, které na kontroverzní a definitivně nelegální projekt upozornilo. Jde o potvrzení předchozího rozhodnutí ze 13. května a zřejmě konec přehrady na bosenské jihovýchodní hranici s Černou Horou.

Původní povolení vydané v roce 2013 obnovilo Ministerstvo uzemného plánování, staveb a ekologie Republiky srbské (jedné ze dvou entit Bosny a Hercegoviny) v květnu 2018. Aarhuské centrum předložilo stížnost poukazující na procedurální nesrovnalosti v červnu téhož roku.

Investor, jímž je státem vlastněná Elektroprivreda republike Srpske (ERS), neuspěl s požadavkem na obnovení povolení v zákonem dané lhůtě. Díky tomu bylo ministerstvo nuceno zrušit povolení, neboť samotná stavba nezapočala ani po čtyřech letech od vydaní půdovního povolení.

Navíc nebyla v Bosně a Hercegovině ani v Černé hoře uskutečněna žádná veřejná projednání, přestože by vodní nádrž posunula hranici mezi státy. Taková projednání jsou přitom požadovanou podmínkou stanovenou Aarhuskou a Espooskou úmluvou. Aby toho nebylo málo, o počátečních projednáních v roce 2012 nebyla veřejnost řádně informována a na námitky občanskoprávní skupin z obou zemí, ale i od zahraničních a mezinárodních organizací nebyl brán zřetel.

Vyhodnocení vlivů projektu na životní prostředí tvrdí, že by neměl žádný vliv na řeku Tara, která je pod ochranou UNESCO, aniž by pro toto tvrzení ale předložila jediný důkaz. Vezmeme-li v potaz, že Tara je hlavním přítokem Driny a vodní nádrž by sahala až k hranici s Černou horou, dá se bezpečně předpokládat zásah do migračních cest různých druhů živočichů po a proti proudu, což vyžaduje odborné přezkoumání.

Koalice pro ochranu řek v Bosně a Hercegovině, jíž je Aarhuské centrum členem, uvedlo v oficiálním prohlášení: „Projekt Buk Bijela byl zastaven v sedmdesátých letech pro svůj dopad na chráněný kaňon Tary, který je na Seznamu světového dědictví UNESCO a je součástí Národního parku Durmitor. Drina je také nejdůležitějším místem výskytu ohrožené hlavatky obecné, která se nachází pouze v čistých řekách povodí Dunaje v jihovýchodní Evropě. V oblasti je také rozvinutý turistický ruch orientovaný na rybaření a rafting. Stavba jakékoli nádrže na řece by poškodila kvalitu vody, biodiverzitu a turismus."

Nádrž Buk Bijela, první z mnoha plánovaných nádrží na Drině, kterou se snaží prosadit ERS, měla odhadem vyjít na 200 milionů Euro. V červnu 2017 bylo podepsáno memorandum s čínskou Státní aero-technologickou mezinárodní strojní korporací (AVIC-ENG) v naději, že projekt by mohl být financován z čínských státních bank.

„Koalice na ochranu řek v Bosně a Hercegovině bude pokračovat ve svých aktivitách, aby čelila plánům na výstavbu více než 300 vodních elektráren, plánovaných na takřka všech našich řekách. Drina má vedle energetického i další velký potenciál, což v průběhu let vychází najevo. Přišel čas vytvářet rozvojové modely, které budou šetrné k přírodě a lidem, kteří zde žijí pospolu. Tato mocná řeka si zaslouží naši pozornost a my věříme, že plány na výstavbu jaderných elektráren na Drině budou nakonec zastaveny,“ uzavírá zpráva Koalice.

Bankwatch:  Bosnia-Herzegovina: Bijela hydropower plant canceled | 30/05/2019

 

bih project logos 2

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu