Cementárny jako zdroj toxických látek

15.11.2017 - PRAHA / ALICANTE / UMEA | Články
Cementárna poblíž severokorejského Manpa (ilustrační foto)
Photo: Caitriana Nicholson, Wikimedia Commons
Univerzitní vědecká pracovnice Nuria Ortuño (Univerzita v Alicante, Španělsko) se zaměřuje na studium emisí z cementáren, pro které je už delší dobu praxí, že spoluspalují odpady anebo alternativní paliva z odpadů. Zaměřila se mimo jiné na emise bromovaných dioxinů (PBDD/Fs) a polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) a zjistila, že cementárny jsou zdrojem emisí těchto látek.

Na konferenci v Umea ve Švédsku v roce 2016 zveřejnila výsledky dlouhodobého sledování PBDD/Fs a PAU v jedné španělské cementárně. Studie se opírala o dlouhodobý odběr vzorků a jejich analýzy na PBDD/Fs a PAU. Dioxinový monitorovací systém™ byl používán po dobu jednoho roku k vyhodnocení emisí těchto znečišťujících látek v zásobníku plynu z cementárny za běžných provozních podmínek. Továrna s výrobní kapacitou 150 t/h slínku spoluspaluje různé odpady, aby dosáhla náhrady paliva ve výši 40% ze získané energie. Analýza deseti vzorků ukázala, že celkové toxické emise PBDD/Fs se pohybují v rozmezí od 0,01 do 0,44 pg TEQ/m3, což odpovídá 0,02 - 0,92 ngTEQ na tunu slínku s odhadovaným průměrným emisním faktorem 2094 m3 na tunu slínku.

Z měření 16 různých PAU (dle metodiky US EPA) ve třech vzorcích vyplynulo, že naftalen byl nejhojnější z měřených látek, zatímco benzo (a) antracen byl jediným z karcinogenních PAU nad detekčním limitem v jednom vzorku. Celkově Ortuño poznamenala, že úroveň emisí znečišťujících látek se nezdá být ovlivněna úrovní náhrady klasických paliv alternativními připravenými z odpadů.

Článek vznikl s použitím zdroje: Weidemann, E., et al. (2016). "14th congress of combustion by-products and their health effects—origin, fate, and health effects of combustion-related air pollutants in the coming era of bio-based energy sources." Environmental Science and Pollution Research 23(8): 8141-8159.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu