Chraňte přírodu a neriskujte pokuty, vyzývají lidé ministra Chalupu

21.5.2012 - PRAHA | Tiskové zprávy
Možným finančním postihům za nedodržení závazků v ochraně přírody se Ministerstvo životního prostředí nebojí vystavovat republiku v době ekonomické recese a škrtů ve státním rozpočtu. Upozornili na to zástupci vědců, rybářů a ekologů ze sdružení Arnika. Náměstkovi ministra Tomáši Tesařovi předali požadavek tisíců lidí, kteří žádají doplnění národního seznamu cenných lokalit soustavy Natura 2000 (1). Kromě plného znění petice (2) a výzvy (3) Tesař pro ministra dostal také symbolickou truhlu s národním přírodním pokladem a vzkazy od občanů (4).

Sankce za nevyhlášení lokalit mohou činit 20 tisíc euro denně a navrhuje je Evropská komise.

Některé evropsky významné lokality čekají na zapsání na seznam deset let. „Za největší nedostatek považuji, že odpovědní činitelé vůbec váhají, zda je lepší Labské údolí a Slavíkovy ostrovy chránit nebo zabetonovat,“ říká Jana Vitnerová, vedoucí programu Ochrana přírody ze sdružení Arnika. Přestože rozšíření o tyto jedinečné kouty české přírody odborníci pravidelně navrhují, ministerští úředníci je dodnes nevyslyšeli. „Zítra je Mezinárodní den biologické rozmanitosti a česká příroda si rázný krok k její lepší ochraně zaslouží,“ dodává Vitnerová.

Paradoxně tak dochází k situaci, kdy se na jednom z nejunikátnějších míst Česka, na Labi nedaleko Děčína, plánuje stavba kontroverzního jezu. Kdyby šéfové Ředitelství vodních cest vybudování tzv. plavebního stupně prosadili, zničili by domov mnoha chráněných druhů flóry i fauny, například bobra evropského nebo drobnokvětu pobřežního. Negativně by ovlivnil populaci úhořů v celých Čechách, kteří údolím Labe proplouvají také. Právě úhoři jsou již dnes vzácní natolik, že jejich populaci chrání zvláštní evropská směrnice. Znamenal by také podstatnou překážku pro návrat lososů do českých řek a zamezil jejich rozmnožování.

„Labem a jeho přítoky migrují desítky druhů ryb, přičemž případnou stavbou budou nejvíce ohroženi lososi a úhoři,“ upřesňuje Ing. Pavel Vrána z Českého rybářského svazu. „Losos obecný je chráněný druh, zahrnutý do soustavy Natura 2000, u něhož hrozí zvýšená úmrtnost při poproudové i protiproudové migraci. Přitom na znovuvysazení lososa do českých řek už byly vynaloženy milióny korun,“ dodává.

Odborníkům se přitom celý záměr betonářské lobby jeví jako ekonomicky přinejmenším pochybný až zcela zbytečný. Je jednoznačné, že plánovaná stavba za 7 miliard korun zničí jedinečné části přírody. Pozitivní ekonomické dopady však nedokáže nikdo doložit, rentabilitu stavby navíc zpochybnil v roce 2009 i Nejvyšší kontrolní úřad.

Neplněním mezinárodních závazků se náš stát vystavuje hrozbě pozastavení dotací nebo dokonce pokut, které mohou být uděleny i opakovaně. K důsledné ochraně přírodně cenných lokalit a ohrožených druhů rostlin i živočichů se Česká republika zavázala ještě před vstupem do Evropské unie. Českým ekologickým organizacím už dala za pravdu i Evropská komise, když vyzvala Vládu České republiky, aby urychleně doplnila národní seznam evropsky významných lokalit v síti Natura 2000 (5). Jde o 27 míst a 10 ohrožených druhů.

Fotografie z předání výzvy a petice

Poznámky:

(1) Kompletní seznam míst, které má Česko ještě přidat do národního seznamu soustavy Natura 2000, je ke stažení na http://arnika.org/soubory/dokumenty/biodiverzita/tabulka_lokality.pdf

(2) Petice Člověk a voda je k dispozici na http://arnika.org/petice-clovek-a-voda

(3) Text výzvy si můžete přečíst na http://arnika.org/chrante-labe#v%C3%BDzva

(4) Ze vzkazů, které lidé ministru životního prostředí Tomáši Chalupovi napsali, vybíráme například text Antonína Pitaše:
„Výstavba jezu je jen další nesmyslné tahání veřejných peněz ve prospěch soukromých firem podnikajících v lodní dopravě. Peníze bych raději využil pro rozšiřování klidových zón v přírodě.“

Další si prosím přečtěte na http://arnika.org/chrante-labe#va%C5%A1e-vzkazy

(5) Podrobnosti najdete v tiskové zprávě http://arnika.org/evropska-komise-dala-ceskym-nevladnim-organizacim-za-pravdu

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník,vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu