Co zjistil HealthyStuff o prostředí, ve kterém lidé žijí každý den?

8.11.2010 - Jindřich Petrlík | Články
Ve Spojených státech je internetový server HealthyStuff.org zaměřující se na chemické složení výrobků, jež nás obklopují v našem každodenním životě. Přestože se informace na těchto stránkách vztahují k situaci v USA, těžko můžeme očekávat, že v globalizovaném světě bude situaci v našich domovech podstatně jiná. Ostatně ukazují to i namátkové analýzy některých výrobků organizacemi v České republice. Určitě je proto zajímavé se na výsledky analýz provedených HealthyStuff podívat.

HealthyStuff.org testoval více než 3300 výrobků pro zařízení bytu v USA (1016 vzorků podlahových krytin a 2312 vzorků tapet). Údaje z těchto testů jsou největší veřejně přístupnou databází toxických chemikálií ve výrobcích pro zařízení bytu. Předpisy, které v současnosti platí v USA, nijak neupravují chemická rizika související s testovanými výrobky. I přes jejich rozsáhlost o analýzách HealthyStuff.org konstatuje, že nemusí být nutně reprezentativní pro všechny podlahové krytiny a tapety na trhu. Skutečnost, že ve výrobku je obsažena určitá chemická látka také nemusí nutně znamenat, že jsou lidé vystaveni jejímu působení. Výběr pro analýzy provedla organizace Ecology Center.

Obecná zjištění

V podlahových krytinách a tapetách pro zařízení obytných domů jsou běžně přítomné těžké kovy a další aditiva. Mezi tyto chemikálie patří olovo, kadmium, zpomalovače hoření, sloučeniny cínu a ftaláty – škodlivé látky, které jsou dávány do souvislosti s astmatem, problémy s reprodukcí, vývojovými poruchami a poruchami učení, problémy hormonální povahy a rakovinou.

Chemická rizika související s výrobky pro zařízení bytu do velké míry nejsou upravena předpisy a tyto výrobky obsahují nebezpečná chemická aditiva, nazývaná ftaláty, v množstvích, ve kterých je Komise pro bezpečnost spotřebních výrobků (Consumer Product Safety Commission - CPSC ) zakazuje ve výrobcích pro děti. CPSC u 6 ftalátů zakazuje, aby byly přítomné ve výrobcích pro děti v množství větším než 1000 ppm (0,1% obsahu).

U stavebních materiálů z PVC bylo ve srovnání s materiály neobsahujícími PVC testovanými v rámci této studie sedmkrát pravděpodobnější, že obsahují nebezpečná aditiva. V případě testovaných materiálů z PVC obsahovalo nebezpečná aditiva 1350 vzorků z celkem 3019. V případě materiálů neobsahujících PVC to bylo 18 z 273.

Nejméně jedna nebezpečné chemická přídavná látka byla přítomná ve více než polovině tapet (53 % - 1234 vzorků z 2312) a v 15 % podlahových krytin (119 ze 793).

Nebezpečná chemická aditiva přítomná v podlahových krytinách a tapetách se běžně nacházejí v ovzduší a prachu v bytech v množství pětkrát až stokrát vyšším než jsou koncentrace ve venkovním prostředí.

Podlahové krytiny

HealthyStuff.org testoval 1016 podlahových krytin, včetně vinylových dlaždic a pásových podlahovin, keramických dlaždic, dřevěných, bambusových a korkových podlahovin. Koberce analyzovány nebyly, ale testované výrobky zahrnovaly i 12 vzorků podložek pro koberce.

U 15 % testovaných vinylových podlahovin (ve srovnání s 8 % podlahovin neobsahujících PVC) bylo nalezeno detekovatelné množství nejméně jedné nebezpečné chemikálie. U vinylových podlahovin je dvakrát pravděpodobnější, že budou obsahovat nebezpečná chemická aditiva.

Z omezeného testování ftalátových změkčovadel vyplývá, že vinylové podlahoviny obsahují čtyři ftalátová změkčovadla, která byla zakázána ve výrobcích pro děti. Byly testovány čtyři reprezentativní vzorky vinylových podlahovin dvou domácích značek, Armstrong a Congoleum, a dvou levných značek, Crystal a dlaždic prodávaných prostřednictvím místního řetězce se železářským zbožím. Všechny testované vzorky obsahovaly nejméně jeden ze zakázaných ftalátů.

Vzorky podlahových krytin obsahovaly řadu ftalátů v množství až 12,9 hmotnostních procent. Ve vzorcích podlahových krytin byly konkrétně nalezeny následující ftaláty:

  • bis(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP): maximální obsah 37 000 ppm
  • butylbenzylftalát (BBP): maximální obsah 45 000 ppm
  • di-n-oktylftalát (DnOP): maximální obsah 14 000 ppm
  • diisononylftaláty (DINP): maximální obsah 84 00 ppm

U 5 % (52) všech vzorků podlahovin HealthyStuff.org zjistil detekovatelné množství olova (> 40 ppm). Mezi výrobky s nejvyšším obsahem olova patřily:

  • vinylové pásové podlahové krytiny: 2 % (23 vzorků ze 731) vinylových pásových podlahových krytin obsahovalo detekovatelné množství olova,
  • keramické podlahové dlaždice: 74 % (29 vzorků z 39) keramických dlaždic obsahovalo detekovatelné množství olova a jeho obsah činil až 1900 ppm.

64 % neboli dvě třetiny (39 vzorků ze 61) podlahových dlaždic z PVC obsahovalo organocínové stabilizátory. Tributylcín patří mezi látky narušující endokrinní (hormonální) systém.

U podlahových krytin neobsahujících PVC je s výjimkou keramických dlaždic v USA pouze poloviční pravděpodobnost, že budou obsahovat nebezpečná chemická aditiva. Žádný z testovaných vzorků linolea, korku, bambusu a tvrdého dřeva neobsahoval olovo, kadmium, rtuť a další nebezpečné kovy.

Shrnutí zjištění týkajících se tapet

HealthyStuff testoval více než 2300 typů tapet jedenácti různých značek a výrobců. Většina tapet (96 % testovaných vzorků) obsahovala povlak z PVC. Polovina vzorků tapet (53 % - 1234 vzorků z 2312) obsahovala nejméně jednu nebezpečnou chemickou látku, která byla předmětem testování v množství větším než 40 ppm.

Téměř jeden z pěti vzorků tapet (18 % - 419 vzorků z 2312) obsahoval detekovatelné množství kadmia (> 40 ppm). U 13 % vzorků (290 z 2312) pak byl obsah kadmia více než 100 ppm. Všechny tapety s obsahem kadmia měly povlak z PVC.

15 % vzorků tapet (338 vzorků z 2312) obsahovalo bromované zpomalovače hoření. Tyto výrobky obsahovaly bromované zpomalovače hoření v kombinaci se synergickou látkou na bázi antimonu.

Složení tapet v Evropě může být od USA relativně rozdílné. Papírové anebo flísové tapety neobsahují PVC.

Z materiálů HealthyStuff.org (http://www.healthystuff.org) připravili Tomáš Hakr (překlad) a Jindřich Petrlík

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu