Vypluli jsme za živé řeky, jezem u Děčína to totiž neskončí.  Němci si Labe zničit nenechali

Vypluli jsme za živé řeky, jezem u Děčína to totiž neskončí. Němci si Labe zničit nenechali

Proces ratifikace „Dohody mezi ČR a SRN o údržbě vnitrozemské Labské vodní cesty”, ve které se ČR zavazuje zajistit splavnost Labe, je ve fázi prvního čtení. Smlouva byla...

Thajská vláda otálí se zavedením registru znečištění. S návrhem ji předběhli občané

Thajská vláda otálí se zavedením registru znečištění. S návrhem ji předběhli občané

Dne 3. července 2022 uspořádala síť občanských organizací tiskovou konferenci a seminář v Uměleckém a kulturním centru v Bangkoku (BACC), aby návrh zákona představila veřejnosti....

Arnika Vás zve na plavbu Za živé Labe

Arnika Vás zve na plavbu Za živé Labe

Sdružení Arnika dlouhodobě upozorňuje na snahy o zlepšování splavnosti Labe, které spočívají především ve výstavbě Děčínského jezu a vytvoření obtokového kanálu v Přelouči. V...

Dobrovolníci jako základ ochrany moldavské přírody? Inspirují se v ČR

Dobrovolníci jako základ ochrany moldavské přírody? Inspirují se v ČR

Jedním z hlavních pilířů společného projektu neziskových organizací Biotica a Arnika je školení dobrovolných strážců, v tamním žargonu inspektorů, přírody. V malém moldavském...

Re-use pointy v Praze. Kde je najdete a jak fungují.

Re-use pointy v Praze. Kde je najdete a jak fungují.

Navštívili jsme re-use pointy v Praze, abychom vám přiblížili fungování této služby. Jako příklad jsme vybrali re-use point Pod Šancemi na Praze 9. Tento re-use point se nachází...

Obránci životního prostředí získali nové zastání. Zvláštním zpravodajem Aarhuské úmluvy zvolen Michel Forst

Obránci životního prostředí získali nové zastání. Zvláštním zpravodajem Aarhuské úmluvy zvolen Michel Forst

„ Je to skvělá zpráva. Jmenování zvláštního zpravodaje dokazuje, že mezinárodní společenství si uvědomuje závažnost perzekucí lidí, již hájí životní prostředí. Často nejde o...

Burza připomínek k Metropolitnímu plánu pokračuje!

Burza připomínek k Metropolitnímu plánu pokračuje!

Proč se účastnit burzy připomínek? Pokud Metropolitní plán nepřipomínkujete, ale záleží vám na budoucnosti Prahy: _Podpořte podpisem spolky a aktivní občany, kteří Metropolitní...

Ohlédnutí za večerem Jak můžeme ovlivnit budoucnost Prahy II.?

Ohlédnutí za večerem Jak můžeme ovlivnit budoucnost Prahy II.?

Pozvání na tento večer přijali: Petr Klápště – Ochrana klimatu a adaptace na změny klimatu v Metropolitním plánu Petra Humlíčková – Jak číst plán? Jak ho připomínkovat? Návod pro...

Tour de Aleje 2022 už zná své datum! Cyklojízda na podporu alejí v České republice se pojede 3. září

Tour de Aleje 2022 už zná své datum! Cyklojízda na podporu alejí v České republice se pojede 3. září

Na výběr bude trasa “junior”, která bude přizpůsobena spíše výletním jezdcům a rodinám s dětmi, či “machr”, jež trochu víc prověří zdatnost zúčastněných; obě nabídnou několik...

Skleníkový plyn ze spaloven už není ignorován: Evropský parlament schválil začlenění spaloven do EU ETS

Skleníkový plyn ze spaloven už není ignorován: Evropský parlament schválil začlenění spaloven do EU ETS

V praxi by to znamenalo, že oxid uhličitý produkovaný spalovnami by konečně přestal být ignorován a povolení na jeho vypouštění by bylo zpoplatněno, stejně jako je tomu dnes v...

Nové limity EU pro nebezpečné látky v odpadech. Opět nedostatečné.

Nové limity EU pro nebezpečné látky v odpadech. Opět nedostatečné.

„ Navrhované limity jasně naznačují, že EU hodlá pokračovat ve vývozu svého nebezpečného odpadu do Afriky a dalších regionů, “ uvedl Gilbert Kuepouo , člen řídícího výboru IPEN a...

Sláva! Odra je podmínečně na svobodě!

Sláva! Odra je podmínečně na svobodě!

Vojvodský správní soud ve Varšavě nařídil Polské vládě pozastavit veškeré stavební práce na řece Odře, dokud nedojde k přezkumu přeshraničních dopadů. Současná povolení totiž...

NESEHNUTÍ a Arnika pomáhají lidem na severu Arménie v boji s následky neregulované těžby

NESEHNUTÍ a Arnika pomáhají lidem na severu Arménie v boji s následky neregulované těžby

Oblast Lori na severu Arménie skýtá obrovské nerostné bohatství, jehož těžba nabírá v posledních letech na intenzitě. Tamní těžký průmysl ale představuje velké riziko jak pro...

Kotel na spalování paliva z odpadů pro teplárnu, vyšší emise rtuti pro Karvinsko

Kotel na spalování paliva z odpadů pro teplárnu, vyšší emise rtuti pro Karvinsko

Místní obyvatelé a zástupci místních spolků kritizovali zvláště další zhoršení stavu ovzduší na Karvinsku, které je stále jednou z nejvíce zatížených oblastí nejen v Česku, ale i...

Výstavba obchodního domu na Náměstí Miloše Formana Magistrátu neprošla. Změnit to však může připravovaný Metropolitní plán

Výstavba obchodního domu na Náměstí Miloše Formana Magistrátu neprošla. Změnit to však může připravovaný Metropolitní plán

“Poté, co nám před rokem a půl volali místní, podali jsme podnět k přezkumu, protože jsme si byli jisti, že kladné stanovisko bylo nezákonné - záměr byl v rozporu s územním...

Země z celého světa přijaly nová opatření pro globální ochranu před toxickými látkami

Země z celého světa přijaly nová opatření pro globální ochranu před toxickými látkami

Dneškem v Ženevě skončilo zasedání „tří úmluv“, které mají chránit životní prostředí a zdraví lidí na celém světě před dopady znečištění toxickými látkami. Jednání, která jsou...

Praha jedním z nejzelenějších evropských měst nejspíš už dlouho nezůstane. Metropolitní plán ohrožuje městskou zeleň, ignoruje zhoršující se klima

Praha jedním z nejzelenějších evropských měst nejspíš už dlouho nezůstane. Metropolitní plán ohrožuje městskou zeleň, ignoruje zhoršující se klima

Metropolitní plán podle organizace Arnika v podstatě nereaguje na nutnost adaptace Prahy na změnu klimatu. Nenavrhuje žádná opatření vedoucí ke snižování už existujících dopadů,...

Lidé v kazašské Karagandě usilují o záchranu „zeleného srdce” města

Lidé v kazašské Karagandě usilují o záchranu „zeleného srdce” města

Obyvatelé Karagandy si ještě pamatují doby, kdy se žádný svatební obřad ve městě neobešel bez focení v březovém háji botanické zahrady. V jeho stinných alejích si lidé v horkých...

Do Ukrajiny jste poslali lékárničky a s nimi i naději

Do Ukrajiny jste poslali lékárničky a s nimi i naději

Ruský útok na ukrajinská města a vesnice bohužel trvá a nikdo nemůže vyčíslit, jaké budou konečné škody způsobené válkou. Lidé dále umírají a nesmyslné násilí nekončí. Proto si...

Kazašské úřady a nevládní organizace diskutovaly o přenositelnosti evropských zkušeností s řešením změny klimatu

Kazašské úřady a nevládní organizace diskutovaly o přenositelnosti evropských zkušeností s řešením změny klimatu

Zástupci delegace EU, místních orgánů a občanské společnosti diskutovali o praktických způsobech, jak proměnit závazek Kazachstánu k Pařížské dohodě v místní opatření a zapojit...

V Moldavsku oslavili Den životního prostředí a Den Země

V Moldavsku oslavili Den životního prostředí a Den Země

Akce tak navázaly na předchozí letošní projektové aktivity, kdy se Biotica za pomoci mnoha dobrovolníků věnovala výsadbě stromů podél řek, instalaci umělých hnízd pro vodní...

Školy, školky, polikliniky a sportoviště podle Metropolitního plánu? Kapacity stačit nebudou, jejich dostupnost v Praze se zhorší

Školy, školky, polikliniky a sportoviště podle Metropolitního plánu? Kapacity stačit nebudou, jejich dostupnost v Praze se zhorší

Metropolitní plán vymezuje pozemky pro veřejnou vybavenost jako jsou školy, školky, polikliniky, domovy pro seniory, sportoviště a další několika způsoby: plochou, značkou nebo...

Doprovodná akce na schůzce „tří úmluv“: Perzistentní organické látky ohrožují globální oběhové hospodářství

Doprovodná akce na schůzce „tří úmluv“: Perzistentní organické látky ohrožují globální oběhové hospodářství

Cílem této doprovodné akce bylo odpovědět na otázku, kdy je recyklace odpadů prospěšná pro životní prostředí a kdy může vést k recyklaci odpadů s obsahem POPs, který není podle...

Metropolitní plán – návod pro veřejnost II. Co dělat, kdy a proč?

Metropolitní plán – návod pro veřejnost II. Co dělat, kdy a proč?

Do 30. 6. je možno podat připomínky a námitky. Je velmi důležité, aby námitky podalo co nejvíce subjektů. Připravili jsme pro vás návod jak na to! Dále doporučujeme: Zúčastněte...

Práce českých odborníků rezonuje ve světě.  Výsledky jejich analýz jsou alarmující

Práce českých odborníků rezonuje ve světě. Výsledky jejich analýz jsou alarmující

„Naše studie se zaměřila na místa, která mohla být potenciálně kontaminována dioxiny a PCB , tedy v blízkosti spaloven odpadu, cementáren, hutí, skládek, sběru elektronického...

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe Kanál Dunaj-Odra-Labe