#COVID19: Nebojme se třídit!

7.4.2020 - ČESKÁ REPUBLIKA | Novinky
V současné době koluje mnoho mýtů o tom, jak v současné době nakládat s odpady. V tomto článku vám ve stručnosti shrneme to nejdůležitější. 
  • V případě, že nejste v karanténě ani jste neonemocněli Covid19, pak s komunálním i tříděným odpadem můžete nakládat tak, jak jste byli doposud zvyklí.
  • Tříděný odpad odevzdávejte do barevných kontejnerů nebo prostřednictvím pytlového sběru.
  • Pokud můžete, doporučujeme používat látkové roušky, které po vyvaření a vyžehlení můžete opakovaně použít. Netvoříte tak zbytečný odpad.
  • Při manipulaci s odpady si pokaždé řádně umyjte ruce mýdlem nebo použijte dezinfekční gel. Buďte ohleduplní a opatrní.
  • Pokud musíte použít jednorázové ochranné pomůcky (roušky/respirátory/rukavice), tak ty po použití odložte do směsného odpadu. Ty ale musíte ještě vložit do dvou plastových pytlíků, které pevně zavážete.
  • Pokud jste ale vy nebo některý člen rodiny v karanténě nebo u vás už bylo onemocnění Covid19 prokázáno, tak byste odpad třídit neměly vůbec. Ten naopak musí skončit ve směsné popelnici.

Jak tento kontaminovaný odpad správně zabezpečit, radí leták MŽP.

Děkujeme, že v této nelehké době myslíte na životní prostředí.

Vaše Arnika.

3  2  1

  MZP logo RGB v2 mensi

Tento článek byl vyhotoven v rámci projektu Méně odpadu v Moravskoslezském kraji, podpořeného Ministerstvem životního prostředí. Obsah nemusí vyjadřovat stanoviska ministerstva

Banner-stika

Sledujte nás: