en ru


Prázdniny? Podle magistrátu ideální čas na projednání rozvoje Prahy

29.7.2011 - PRAHA | Novinky
Pravděpodobně celý víkend by zabralo detailní prostudování všech změn územního plánu, ke kterým se obyvatelé Prahy mohou vyjádřit na magistrátu příští týden, ve středu 3. srpna. Na dobu vprostřed prázdnin je naplánováno projednání čtyř desítek záměrů, které se týkají 256 hektarů rozlohy města (což odpovídá 40 Strahovským stadionům). Téměř polovina záměrů přitom negativně zasahuje do životního prostředí Pražanů. Začátek projednání je navíc již v 9 hodin ráno, kdy většina lidí musí být v práci. 

Naposledy před konečným rozhodování zastupitelstva se tak lidé budou moci vyjádřit k několika kontroverzním záměrům, například

  • Veleslavín - na místě Strnadova zahradnictví měl být původně parkVeleslavín - na místě Strnadova zahradnictví měl být původně parkk plánu na rozšíření skládky v Ďáblicích a posunutí biokoridoru, 
  • k zástavbě bývalého Strnadova zahradnictví na Veleslavíně
  • k projektu tzv. Velkých Roztyl,
  • k projektu rekreační zóny Radotínská jezera v meandru řeky Berounky (celkem 28 hektarů)
  • k zástavbě prostoru kolem stanice metra Strašnická,
  • k výstavbě obytného domu na ploše zeleně při ulici Milínské na Chodově aj.

"Pražský magistrát bohužel pokračuje v zajetých stereotypech a nijak se nesnaží být otevřenější a vést skutečnou diskusi s občany. Jsem zvědav, kolik politiků, radních či starostů přijde zásadní změny rozvoje Prahy obhajovat, nebo zda zůstane u prezentací řadových referentů, kteří neměli to štěstí odjet kamsi na jachtu," říká Mgr. Lukáš Matějka z Centra pro podporu občanů, který zpracoval připomínky k navrženým změnám.

Veřejné projednání se týká celoměstsky významných změn tzv. I. a II. vlny, pro něž nebyl zpracován koncept změn (tj. změn, které nebyly zpracovány va variantě řešení. Vždy záleží na zastupitelstvu, zda při zadání změn rozhodne o tom, zda se varianty, a tedy koncept, budou pořizovat).

Středa 3. srpna je zároveň posledním dnem, kdy je možné k uvedeným změnám podat na magistrátu své písemné připomínky. Arnika poskytuje občanům poradenství při zpracování připomínek a také zpracovává své vlastní připomínky k návrhům změn územního plánu.

Veřejné projednání, jehož se účastní zástupci odborů magistrátu, začíná v 9 hodin ve velkém sále Magistrátu hlavního města Prahy na Mariánském náměstí 2, Praha 1 a je otevřeno široké pražské veřejnosti. 

Kompletní přehled všech projednávaných změn včetně vyznačení těch problematických
Připomínky Arniky
Stránka pražského magistrátu věnovaná uvedeným změnám územního plánu

Stránky Arniky věnované územnímu plánu Prahy

 

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha