Do školy bez toxických ftalátů? Jde to, když se vyhnete PVC

26.8.2014 - PRAHA | Tiskové zprávy
Problematický penál Transformers
Ve třech z jedenácti analyzovaných částí školních pomůcek a výbavy pro děti na léto prokázaly testy přítomnost ftalátů (1) v množství, které překračuje limit pro hračky a pomůcky pro děti (2). Hříšníky jsou penály „Transformers - Optimus Prime“, který obsahoval více než 15 % rizikového ftalátu DEHP na hmotnost výrobku na povrchu a další ftaláty ve vnitřním vybavení, a „21st Century“, jehož povrchová fólie obsahovala bohatý koktejl ftalátů (3). Nevládní organizace chce mimo jiné poukázat na mezeru v evropských předpisech, které děti nechrání před škodlivými ftaláty dostatečně. Školní pomůcky totiž nepatří na seznam předmětů pro péči o děti zcela jednoznačně, a to přesto, že ani v jejich případě nelze vyloučit, že je budou děti vkládat do úst.

Arnika nechala prověřit například penály, gumy, pouzdra na tužky, sandále anebo potápěčské brýle. Test na kadmium, kterému se podrobily další dva výrobky, dopadl dobře.

Podpořím aktivity Arniky na ochranu lidského zdraví darem

nebo
,- Kč
darujme

 

„O výsledcích testů informujeme Českou obchodní inspekci. Rodiče se při nákupu školních potřeb, hraček a dalších předmětů pro děti mohou problematickým ftalátům vyhnout tak, že prostě nebudou kupovat výrobky z měkčeného PVC. Pokud nejsou dostatečně jasně označeny, měli by alespoň tuto základní informaci obdržet od prodavačů. Další informace včetně databáze nebezpečných výrobků nabízejí internetové stránky Arniky,“ řekl mluvčí Arniky Vratislav Vozník.

Aby se spotřebitelé vyhnuli nebezpečným výrobkům z PVC, doporučuje Arnika řídit se

pdfDesaterem pro výběr školních pomůcek bez nebezpečných ftalátů >>205.31 KB

Problematický penál Transformers

Problematický penál Transformers

 

Problematické vnitřní vybavení Transformers

Problematické vnitřní vybavení Transformers

 

Problematický penál 21th Century

Problematický penál 21th Century

pdfKompletní výsledky analýz >>1.78 MB

 

Výsledky testů sice neprokazují jasně, že je chemická bezpečnost výrobků na českém trhu na vysoké úrovni, ale už při samotném nákupu pracovníci Arniky zaznamenali výrazné zlepšení. „Ze vzorku pěti školních potřeb a dalších pěti předmětů pro děti nelze vyvozovat dalekosáhlé závěry. Ale za potěšující bych označil, že výběr výrobků, které nebyly z PVC, je mnohem větší než před lety. Schválně jsme vycestovali i do papírnictví mimo Prahu, kde jsme podezřelé výrobky z PVC nenašli. Nicméně výsledek analýz prokazuje na to, že se k nám výrobky obsahující problematické ftaláty stále dostávají. Narazili jsme na ně i v našem průzkumu limitovaném financemi, jež byly k dispozici na chemické analýzy,“ posoudil stav vedoucí programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika RNDr. Jindřich Petrlík.

Na nebezpečí plynoucí z používání PVC zejména tam, kde s ním přicházejí do kontaktu malé děti, upozorňuje Arnika dlouhodobě (4, 5). „V rámci projektu Máme právo vědět jsme v reedici vydali knihu Jak žít dobře, zdravě a ekologicky šetrně, která je rozšířená právě o kapitolu zaměřenou na nebezpečí chemických látek v předmětech pro děti,“ upozornila vedoucí projektu Máme právo vědět (6) Mgr. Karolína Brabcová z Arniky.

Poznámky:
(1) O škodlivosti ftalátů najdete bližší informace na http://arnika.org/ftalaty nebo například v článku „Jedy v těle: za hyperaktivitu dětí mohou ftaláty“ http://relax.lidovky.cz/za-hyperaktivitu-deti-mohou-ftalaty-dvj-/zdravi.aspx?c=A130903_105110_ln-zdravi_ape

(2) Limit pro hračky a pomůcky pro děti je stanoven na 0,1 hmotnostního procenta.

(3) Arnika prováděla analýzu ve dvou stupních. V první fázi zjišťovala rentgenovým spektrometrem zapůjčeným firmou Hukos Ostrava, zda jsou zakoupené výrobky skutečně z PVC anebo zda obsahují nějaké těžké kovy. Ze školních potřeb byly poté do laboratoře ITC ve Zlíně na podrobné analýzy odeslány 3 penály, 1 pryž a 1 pouzdro na tužky. Nejhůře v analýze dopadla dva penály:
- „Transformers – Optimus Prime“, který obsahoval více než 15 % na hmotnost výrobku rizikového ftalátu DEHP v povrchové fólii a přes 16% tohoto ftalátu společně se 3,74% di-isononyl ftalátu (DINP) ve fólii na bloček uvnitř penálu.
- „21st Century“, jehož povrchová fólie obsahovala bohatý koktejl ftalátů – přes 23% DINP, 0,3% dibutyl ftalátu a 3,5% DEHP.
Ostatní analyzované předměty neobsahovaly žádný ze sedmi analyzovaných ftalátů v množství přesahujícím 0,1 hmotnostního procenta. Stejně tak nebyly ftaláty zjištěné ani ve dvou vzorcích sandálů a dvou vzorcích potápěčských brýlí.
pdfPopis nebezpečných ftalátů >>211.78 KB

(4) Podrobnosti o předchozím testu školních pomůcek jsou v tiskové zprávě „Školní potřeby nejsou prosté nebezpečných ftalátů“ ze dne 31. srpna 2008: http://arnika.org/skolni-potreby-nejsou-proste-nebezpecnych-ftalatu

(5) Porobnosti o testu podlahových krytin z PVC jsou v tiskové zprávě „Podlahové krytiny i tapety z PVC obsahují vysoká množství nebezpečných ftalátů. Ve zdravotnictví by se neměly používat“ ze dne 16. března 2012: http://arnika.org/podlahove-krytiny-i-tapety-z-pvc-obsahuji-vysoka-mnozstvi-nebezpecnych-ftalatu-ve-zdravotnictvi-by-se-nemely-pouzivat

(6) Projekt „Máme právo vědět aneb Budoucnost Evropy bez jedů“ byl podpořen Evropskou unií prostřednictvím Evropské komise v rámci programu „Akce na podporu informovanosti a diskuse o občanství EU a právech občanů“ k Evropskému roku občanů, jímž byl vyhlášen rok 2013. Cílem projektu „Máme právo vědět“ je na příkladu konkrétních práv občanů, ochraně spotřebitele, veřejného zdraví a právu na svobodný přístup k informacím, vyvolat zájem lidí o to, co jim v těchto oblastech přináší občanství v EU a jakou mají možnost naplňování těchto práv ovlivňovat.
Analýzy dále podpořilo Ministerstvo životního prostředí ČR v rámci projektu „Chemické látky v našem životě“.

 

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník, vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu