Školní potřeby nejsou prosté nebezpečných ftalátů

31.8.2010 - PRAHA | Tiskové zprávy
Arnika radí, jak vybírat školní potřeby
Arnika radí, jak vybírat školní potřeby šetrné ke zdraví dětí i k životnímu prostředí

Sdružení Arnika dnes v rámci projektu Zdravá planeta pro zdravé děti zveřejnilo soubor doporučení pro rodiče, jak vybírat školní pomůcky pro své děti šetrné k jejich zdraví i k životnímu prostředí (1). „Radíme vybírat pomůcky pokud možno z přírodních materiálů a takové, které při své výrobě nezpůsobily velké škody na životním prostředí. PVC (2) rozhodně k takovým materiálům nepatří a současně může obsahovat nebezpečné látky, což potvrdily i analýzy, které jsme nechali zpracovat v Institutu pro testování a certifikaci ve Zlíně. Pět z devíti náhodně vybraných výrobků obsahovalo některé ze šesti nebezpečných ftalátů (3).

Čtyři z analyzovaných výrobků obsahovaly di(2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) klasifikovaný evropskou směrnicí jako látka toxická pro reprodukční systém člověka (4). Množství tohoto ftalátu přitom více než 100násobně přesáhlo 0,1 % podílu v testovaném výrobku, což je limit stanovený pro hračky a výrobky péče o děti. V dalším výrobku byl zjištěn di-isononyl ftalát (DINP), u něhož testy na zvířatech prokázaly toxicitu pro játra a ledviny. „Zatímco u hraček je obsah ftalátů striktně omezován, u školních potřeb, které nevypadají jako hračky anebo je za ně nelze považovat, to stále ještě neplatí. Přitom s nimi děti přijdou do styku stejně často, jako s hračkami. A navíc, v případě školních potřeb lze ftaláty, respektive PVC, v němž bývají obsaženy, snadno nahradit bezpečnějšími materiály,“ říká Mgr. Jitka Straková, koordinátorka projektu Zdravá planeta pro zdravé děti, v jehož rámci Arnika analýzy provedla.

Arnika v návaznosti na provedenou analýzu oslovila se žádostí o vyjádření i výrobce testovaných výrobků. Většina z nich se hájí dodržováním platné legislativy nebo zdůrazňují rozdíl v posuzování školních pomůcek a hraček pro děti mladší tří let (5). „I u školních pomůcek hrozí, že se z nich ftaláty mohou uvolňovat po velmi dlouhou dobu. Při silnějším stlačení se množství unikající látky zvyšuje. Dále uvolňování ftalátů z povrchu měkčeného PVC stoupá zejména při zvýšení mechanického tlaku a teploty (např. žvýkání). Kromě toho věková hranice již z platné legislativy zmizela,“ uvedla Jitka Straková. Navíc je třeba zvážit i souhrnný vliv různých zdrojů nebezpečných látek. Jakýkoliv obsah ftalátů nad 0,1 % hmotnostního podílu je vysoký vzhledem k tomu, že děti přicházejí do styku i s dalšími zdroji těchto nebezpečných látek například prostřednictvím podlahových krytin. Je zapotřebí počítat s kumulativním efektem nejen ftalátů, ale i dalších látek poškozujících hormonální systém, které se běžně vyskytují kolem nás, jako je například bisfenol A. A přítomnost chemických látek, stejně jako znečišťování životního prostředí při výrobě patří k důležitým hlediskům při posuzování, zda je dotyčný výrobek ekologicky šetrný či nikoliv,“zdůraznil RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí programu Toxické látky a odpady, Arnika.

„Zásadním problémem z pohledu spotřebitele je nemožnost získat důležité informace o výrobku, neboť informace o použitém materiálu často chybí,“ upozornila Mgr. Jitka Straková z Arniky. Za účelem usnadnit rodičům výběr bezpečných, ke zdraví a životnímu prostředí šetrných školních pomůcek, sestavila Arnika Desatero šetrných školních pomůcek. Na prvním místě nabádá k tomu, aby se lidé vyhýbali PVC, které je často změkčováno právě problematickými ftaláty. Šetrná školní pomůcka by měla být vyrobena z bezpečných, recyklovatelných nebo snadno rozložitelných a energeticky nenáročných materiálů (včetně obalů) a pocházet z České republiky. „Při výběru školních pomůcek bychom se měli vyhýbat také parfémovaným výrobkům nebo pomůckám s obsahem organických rozpouštědel,“ dodala Jitka Straková.

Desatero je dostupné na internetových stránkách Arniky arnika.org/toxickelatky/desatero-setrnych-skolnich-pomucek.

Přílohy a poznámky:

(1) Viz arnika.org/toxickelatky/skolni-pomucky

(2) Výroba, používání i likvidace polyvinylchloridu (PVC) s sebou přináší značnou zátěž pro životní prostředí i zdravotní rizika. Kromě toho je jeho výroba značně energeticky náročná. Podrobný rozbor najdete na stránkách kampaně „Nehrajme si s PVC

(3) Testovány byly 3 penály, 2 obaly na sešity, 2 pryže a 2 obaly na fixy. Nejhůře v analýze dopadl obal na školní sešit společnosti Linarts z nabídky řetězce Tesco (viz samostatná tabulka níže), který obsahoval více než 18 % rizikového ftalátu DEHP na hmotnost výrobku. Jen o něco méně tohoto ftalátu, 17 %hmotnosti, obsahoval školní penál Sweet Cat společnosti Donau - Biella (viz samostatná tabulka níže) zakoupený v pražském papírnictví a obal na notový sešit společnosti Koh-i-noor Hardmuth (6) z prodejny kancelářských a školních potřeb v Českých Budějovicích. Ftalát DEHP byl nalezen i v PVC obalu na fixy dováženém do řetězce Tesco z Číny (viz samostatná tabulka níže), který obsahoval 16 % DEHP v hmotnosti výrobku. Dívčí penál Polly označený jako výrobek společnosti Mattel (viz samostatná tabulka níže) zakoupený v Ostravě obsahoval jako jediný jiný druh ftalátu: di-(isononyl)-ftalát (DINP), jenž byl obsažen v 16 % hmotnosti výrobku.

Šest nebezpečných ftalátů:

I.
di-isononyl ftalát (DINP) CAS-No. 28553-12-0, Einecs-No. 249-079-5
di-n-octyl ftalát (DNOP) CAS-No. 117-84-0 Einecs-No. 204-214-7
di-iso-decyl ftalát (DIDP) CAS-No. 26761-40-0 Einecs-No. 247-977-1

II.
butyl benzyl ftalát (BBP) CAS-No. 85-68-7 Einecs-No. 201-622-7,
dibutyl ftalát (DBP) CAS-No. 84-74-2 Einecs-No. 201-557-4
di(2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) CAS-No. 117-81-7 Einecs-No. 204-211-0

Pro první skupinu platí zákaz použití ve výrobcích, které děti mohou vkládat do úst, pro skupinu druhou pak ve všech hračkách a výrobcích pro péči o děti (tedy takových určených pro zklidnění, usnadnění usínání, hygienu, krmení dětí nebo cucání). Nevztahuje se na ně tradované omezení třetím rokem dítěte. Této definici nicméně odpovídá jen omezené množství školních potřeb (většinou těch zaměnitelných s hračkami).

(4) DEHP je podle směrnice EU 67/548/EHS o klasifikaci a označování nebezpečných látek klasifikován jako látka jedovatá z hlediska reprodukce.

(5) Vyjádření výrobců:

Martin Doležal, KOH-I-NOOR Hardtmuth a.s.:
KOH-I-NOOR Hardtmuth vyrábí a prodává od 1. 4. 2009 veškeré školní obaly na sešity a učebnice, jen a pouze z bezftalátových materiálů (PVC měkčené di-oktyl-adipátem). A to i přesto, že zákonné normy v ČR a v EU umožňují vyrábět a prodávat školní obaly z materiálů s přítomností ftalátů. Testovaný obal na notový sešit musel tedy nutně pocházet z výrobní šarže starší než rok a půl. KOH-I-NOOR Hardtmuth jde tak ve své produkci nad rámec zákona i přesto, že bezftalátová produkce je o více než 20% dražší než ftalátová, a dokonce i přesto, že český trh je zaplaven velmi levnými neznačkovými produkty z Číny, které nadměrné množství ftalátů obsahují. Osvětové aktivity společnosti Arnika, nabádající zákazníky preferovat bezftalátové školní pomůcky i aktivity, vedoucí ke změně příslušných zákonů, KOH-I-NOOR Hardtmuth vítá a podporuje.

Eva Karasová, Corporate Affairs Manager , Tesco Stores ČR a. s. :
Tesco pečlivě dbá na to, aby výrobky, které prodává, vyhovovaly po stránce zdravotní nezávadnosti platné legislativě. Zdraví a spokojenost zákazníků jsou pro nás na prvním místě. Pokud jde o tento konkrétní příklad, v Evropské unii neexistuje legislativa, která by regulovala obsah ftalátů ve školních pomůckách. Uvědomujeme si však, že dítě přichází do těsného kontaktu s fixami. Nechali jsme je proto nad rámec našich povinností před uvedením na trh otestovat podle platné legislativy pro hračky. Test provedla akreditovaná laboratoř. Výsledky testu prokázaly, že fixy legislativou předepsané limity splňují.

Pavel Škarabela, Linarts s.r.o.:
Společnost Linarts, jako přední český výrobce školních a kancelářských potřeb, nabízí spotřebitelům výrobky, zejména obaly na knihy a sešity, ze širokého portfolia materiálů jako polypropylen, polyethylen a PVC. V letošním roce jsme dokonce uvedli na trh absolutní novinku „Bezftalátové školní obaly A4 a A5“. Je na volbě spotřebitele, který materiál a produkt firmy Linarts je pro něj cenově dostupný. Školní pomůcky Linarts nejsou deklarovány a ani zařazeny do kategorie hraček pro děti do 3 let věku a je velmi zavádějící je posuzovat dle příslušné normy. Školní potřeby, jako gumy nebo ořezávátka připomínající zvířátka, které jsou snadno zaměnitelné za hračky, se mohou eventuálně posuzovat Vámi uvedenou normou. Naší dodavatelé materiálu splňují přísné normy EU pro výrobu plastových folií, které si pravidelně nechávají testovat v akreditovaných laboratořích ve svých zemích. Přikládáme informační list našeho dodavatele materiálu, z kterého byl vyroben Vámi testovaný obal A5. V případě školních obalů Linarts jsme si jisti, že zcela splňujeme legislativní požadavky a normy EU pro výrobky z PVC.

Ing. Luděk Boďo, Biella Czech Republic s.r.o.
Do dnešního dne (26.8.2010) se mateřské firmě nepodařilo získat vyjádření výrobce PVC folie,kerou nakupuje a potiskuje v Německu a Rakousku a teprve poté se z ní šijí penály. Jak jsem již v minulém mailu informoval dnešní produkce je již založena na bázi potištěných lakovaných kartonů na horní a spodní ploše. Tímto se snažíme snižovat podíl PVC ve výrobcích. Naštěstí penály nejsou kupovány jako hračka pro děti do 3 let a kupují se až pro věk 6 let,kdy předpokládám tyto výrobky se do úst nedostanou vzhledem k rozumové úrovni dítěte i vzhledem k velikosti výrobku. Tento motiv a výrobek je opradu již výběhový viz naše stránky www.biella.cz,odd. školních potřeb.

Děkuji za doporučení, které jsem již přeposlal do naší výroby a prosím o sdělení jaké změkčovadla se dají použít při zachování stejných mechanických vlastností materiálu.

Dále mohu s potěšením sdělit, že vyrábíme prezentační pořadače (s průhlednou čelní kapsou na vložení prezentujícího obrázku výrobků) ,které všichni konkurenti (Karton P+P, Linarts,Esselte) vyrábějí z PVC povrchem a my jako jedni z prvních je vyrábíme z polypropylenové folie( z vnitřní i vnější strany včetně kapsy na čele i na hřbetu).

Tento výrobek( 2 zipový penál) byl vyroben pravděpodobně v r.2007. Od roku 2009 se tyto výrobky již nevyrábějí. U tohoto výrobku jsme u potištěného spodního a horního dílu u 3 a 1 ZIPOVÝCH PENÁLŮ již přešli na potisk papíru (místo pvc), který se pak lakuje proti oděru.

Pokud byla testována lemovka a hřbet -zde se pravděpodobně nic neměnilo.

  

(6) Výrobky s vysokým obsahem di(2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP):

Výrobek

Výrobce

Výsledek měření

Obal na sešit (průhledný A5), zakoupeno dne 21.6.2010, České Budějovice

Linarts SK Čadca /

Linarts ČR

Bis(2-ethylhexyl) ftalát – DEHP
18,18 hm. %

Penál „Sweet cat“ - vrchní obal, zakoupeno dne 27.6.2010, Praha

Donau Design GmbH-Biella s.r.o. ČR

Bis(2-ethylhexyl) ftalát – DEHP
17,02 hm. %

Průhledný obal na notový sešit, zakoupeno dne 21.6.2010, České Budějovice

Koh-i-noor Hardtmu-

th, a.s. ČR

Bis(2-ethylhexyl) ftalát – DEHP
15,50 hm. %

Fixy TESCO (6 Fibre tip Pens) – obal, zakoupeno dne 21.6.2010,

České Budějovice

Produced in China /

Tesco Stores

Bis(2-ethylhexyl) ftalát - DEHP
12,67 hm. %


Výrobek s vysokým obsahem di-isononyl ftalátu (DINP):

Výrobek

Výrobce

Výsledek měření

Penál „Polly“ - vrchní obal,

zakoupeno dne 1.7.2010, Ostrava

označeno Mattel

Bis(2-ethylhexyl) ftalát – DEHP
0,099 hm. %

di-isononyl ftalát – DINP
16,15 hm. %


Ostatní testované výrobky:

Výrobek

Výrobce

Výsledek měření

Pryž „čtverec“ (modrá), zakoupeno dne 12.7.2010, Praha

MILAN

Bis(2-ethylhexyl) ftalát - DEHP
0,052 hm. %

Penál „modrý průhledný“, zakoupeno dne 27.6.2010, Děčín

Produced in India /

Tesco Stores

Bis(2-ethylhexyl) ftalát - DEHP
0,015 hm. %

Fixy „Double marker“ – obal, zakoupeno dne 12.7.2010, Praha

Centropen, a.s

Bis(2-ethylhexyl) ftalát - DEHP
0,006 hm. %

Pryž „trojúhelník“ (zelená), zakoupeno dne 1.7.2010, Ostrava

Made in Malaysia

Bis(2-ethylhexyl) ftalát – DEHP
< 0,002 hm. %

 

Fotogalerie testovaných výrobků

Projekt „Zdravá planeta pro zdravé děti – průvodce udržitelnou spotřebou a výrobou pro matky a veřejnost“ byl podpořen z prostředků Státního fondu životního prostředí. Celkové náklady projektu jsou 1.254.600,- Kč, podpora ze SFŽP činí 994.000,- Kč. Cílem tohoto projektu je přiblížit téma udržitelné spotřeby a výroby veřejnosti, a zejména pak cílové skupině maminek s malými dětmi, a to na konkrétních příkladech z každodenního života (např. pomáhání rozhodovat se environmentálně šetrnějším způsobem při nákupech).

Aktivity byly rovněž podpořeny v grantovém řízení hl. města Prahy pro oblast životního prostředí v rámci projektu „Průvodce udržitelnou spotřebou pro mateřská centra, školy a veřejnost“.

logoSFZPMZPMHMP

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník,vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu