Evropa o krok blíž oběhovému hospodářství

26.1.2018 - BRUSEL | Články
Opětovné využívání zdrojů šetří přírodu i peněženku
Foto: Pixabay.com
Evropská komise v lednu 2018 přijala balíček opatření, která povedou k přechodu na cirkulární ekonomiku. Evropa reaguje především na nakládání s plasty, které často končí ve volné přírodě, v mořích a oceánech a silně zatěžují životní prostředí. Nová evropská legislativa chce proto změnit způsob, jakým jsou výrobky z plastů navrženy, vyráběny, používány a recyklovány. Do roku 2030 by proto všechny plastové obaly měly být recyklovatelné.

Soubor zákonů a opatření se řeší každou fázi produkčního cyklu od výroby, spotřeby, nakládání s odpady až po výrobu druhotných surovin. Evropští politici si od balíčku slibují vyšší míru recyklace a opětovné využívání materiálu, které budou mít pozitivní dopady nejen na životní prostředí. Opatření pomohou vytvořit nová pracovní místa, podpoří konkurenceschopnost na globální úrovni a povedou k nastartování udržitelného hospodářského růstu. 

 

Čeho chce konkrétně Evropská unie dosáhnout?

Mezi klíčové návrhy patří: 

  • míra recyklace komunálního odpadu dosáhne 65 % do roku 2030,
  • míra recyklace obalových materiálů dosáhne 75 % do roku 2030,
  • omezení skládkování odpadu o 10 % do roku 2035,
  • zákaz skládkování tříděného odpadu,
  • propagace ekonomických nástrojů k předcházení skládkování,
  • zjednodušení a zdokonalení metod výpočtu míry recyklace v celé EU,
  • opatření na podporu průmyslové symbiozy - přeměny odpadu jednoho průmyslu na surovinu jiného odvětví,
  • investiční pobídky pro výrobce, aby na trh uváděli ekologické produkty a podporovali recyklační programy.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu

Arnika v zahraničí