Existence alejí v české krajině je ohrožena. Aktuálně na Frýdlantsku

1.10.2015 - Frýdlantsko | Novinky
Foto: Dan Urbánek
Frýdlantsko je krajinou alejí - aspoň tak svůj domov popisují místní obyvatelé i řada návštěvníků. Teď ale hrozí, že aleje i lidé nenávratně přijdou o téměř tisícovku stromů. Projekt „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“ počítá s rekonstrukcí a rozšířením silnic II. a  III. třídy. Pokud se bez podstatných změn uskuteční, znamená to pro aleje "konečnou" a je nejistá i náhradní výsadba za pokácené stromy. Natož, aby se podle plánovačů stromy vracely přímo k silnicím.

mapka 5 alejí 1

Mapka se zákresem  5 ohrožených alejí (zdroj)

Největší „protistromové“ absurdity projektu zmapovala reportáž našeho kolegy Dana Urbánka. 

Je hned několik věcí, které můžete udělat a o které prosíme:

1. Podepište petici

2. Napište e-mail zastupitelům a radním Libereckého kraje a požádejte je, aby nechali projekt přepracovat tak, že bude citlivější ke krajině i její historické paměti. Potřebné kontakty jsou na http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/zastupitelstvo

3. Napište také poslancům a poslankyním zvoleným za Liberecký kraj a také všem z Výboru pro životní prostředí a požádejte je, aby se o špatný projekt zajímali a zasadili se o jeho změnu. Seznam lidí zastupujících ve sněmovně Liberecký kraj (kontakt najdete po kliknutí na jméno) je na http://www.psp.cz/sqw/snem.sqw?l=cz&id=587

4. Členové a členky Výboru pro životní prostření Poslanecké sněmovny PČR by navíc měli dbát o to, aby příroda v Česku nebyla poškozována. Proto se obraťte i na ně. Kontakt se zobrazí po kliknutí na jednotlivá jména na http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4601

5. Protože má jít podstatná část peněz na rekonstrukci silnice z prostředků Evropské unie, je dobré se obrátit i na lidi, jež nás zastupují v Evropském parlamentu. Jejich seznam a kontakty lze najít na http://www.nasipolitici.cz/cs/instituce/evropsky-parlament

6. Sdílejte tuto výzvu na Facebooku a dalších sociálních sítí a seznamte s ní své známé, třeba také pomocí e-mailu

7. Pomozte místním aktivistům sbírat podpisy pod petici

 

Argumenty, se kterými se můžete na zmíněné kontakty obracet, najdete buď v tiskové zprávě Arniky ke kácení na Frýdlantsku nebo přímo v petici Zachraňme aleje, která požaduje:

1. aby žádost o dotace z fondů EU na rekonstrukce silnic ve Frýdlantském výběžku nebyla podána dříve, než bude vyřešena problematika místních alejí,

2.  aby byl v rámci projektu rekonstrukce silnic „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“ přehodnocen záměr vykácet cca 950 vzrostlých stromů, jež tyto aleje tvoří,

3. aby byly v souvislosti s projektem a jeho udržitelností vyčleněny finanční prostředky na ošetření a údržbu alejí,

4. aby bylo zváženo, zda je vzhledem k intenzitě dopravy efektivní rozšiřovat komunikace II. a III. třídy na úkor alejí, či zda by stačilo jen opravit jejich v některých případech katastrofální povrch,

5. aby bylo hledáno technické řešení, které dovolí v maximální míře zachovat současné aleje,

6. aby i v budoucnu Liberecký kraj a Krajská správa silnic své záměry dopředu včas projednávaly s veřejností a místními spolky.

Týká se to i nás, kteří nebydlíme na Frýdlantsku. Podobné projekty hrozí i v jiných krajích, pokud už je dokonce někdo nestihl uskutečnit. Ve volné krajině a podél silnic nižších tříd musí být prioritou zachování doprovodné zeleně. Řidiči umí svou jízdu přizpůsobit šířce silnice a modelaci terénu. Povrch silnic lze opravit, aniž bychom poškozovali vzrostlé stromy kolem.

Banner-stika

Sledujte nás: