Fotoreportáž z Výpravy na Rujánu - příjezd a první den

13.4.2015 - Rujána, Německo | Články
Jan Losenický
Většina našinců zná Rujánu hlavně jako místo, kde jsou krásné písčité pláže. Největší německý ostrov je ale obdivován i pro své úchvatné aleje, které lemují místní cesty v délce téměř tří set kilometrů. Další z výprav Arniky za alejemi proto vedla právě sem. Krásu rujánských alejí a způsob jejich ochrany vám přiblížíme ve třech fotoreportážích. 

Výprava na ostrov alejí – den první: V čem je ochrana alejí na Rujáně výjimečná? Co nejvíc zatěžuje zdejší stromořadí, a jaké jsou jejich vyhlídky? Tyto i další otázky nám zodpověděli kolegyně a kolegové z organizací Insula Rugia a BUND, které se ochranou místních alejí soustavně zabývají. Ve fotografiích se s námi můžete projít korunami stromů a navštívit jednu z historických alejí.

Foto a text: Jan Losenický

Ve fotoreportáži z druhého dne se s námi vydáte například na lovecký zámek v Granitzu a ve fotoreportáž z třetího dne se dozvíte něco více o konceptu ochrany alejí v Německu.

01 IMG 0446

Vyjíždíme. Z Prahy to trvá na Rujánu přibližně osm hodin jízdy.

02 IMG 0392

 Cestou minete umělé „Tropické ostrovy“ a stovky větrníků,

03 IMG 0451

které na Rujáně vystřídají stromořadí.

04 IMG 0463

 Jedna z prvních alejí, kterou jsme na ostrově projížděli. Na stromech jsou ochranné prvky kvůli opravám silnice.

05 IMG 0920

 Mládežnická ubytovna Prora – náš domov na další tři dny. Ubytovna vznikla sanací stejnojmenného mamutího resortu, k jehož pohnuté historii se ještě dostaneme.

06 IMG 0474

 Vegetariánské menu – vařená brambora á la „velký bonbón“.

08 IMG 0477

 Moře. Do Švédska je to asi 140 kilometrů. Využít lze trajekt z nedalekého Sassnitzu do Trelleborgu.

09 IMG 0530

Přijeli jsme mimo sezónu,

10 IMG 0494

takže ani tyhle sochy nikoho ke koupání nezlákaly.

11 IMG 0539

Centrum přírodního dědictví Rujány, kde nás čekal první blok přednášek našich kolegů a kolegyň z místní ekologické organizace Insula Rugia.

12 IMG 0548

Profesor Hans Knapp: „Kulturní krajina je dnes v krizi. Aleje dříve sloužily jako orientační bod a mohou být ukazatelem i v budoucnosti. Mohou nám ukázat cestu, jak zodpovědně zacházet se stromy i se sebou samými.“

13 IMG 0549

Jeden ze slidů přednášky profesora Knappa - rujanské město Putbus jako příklad komponované krajiny – město a aleje. Řady stromů zde propojují jednotlivá místa a zvyšují jejich estetickou hodnotu. Obrázek je z roku 1873.

13b Putbus

Putbus dnes, zdroj Wikimedia Commons, autor: Klugschnacker, licence: CC BY-SA 3.0.

13c IMG 0576

Katharina Brűckmann z organizace Bund hovořila o největších problémech spojených s ochranou alejí na Rujáně.

14 IMG 0551

Stejně jako jinde, také v Německu musí stromy čelit velkému tlaku automobilové dopravy.

14b IMG 1407

Aleje prošly v Německu rozdílným vývojem. V části bývalého západního Německa došlo k vykácení velkého počtu alejí, celkově o délce asi 50 tisíc kilometrů. V NDR tolik silniční doprava nevzrostla a ani nebyly použity tak velké prostředky na výstavbu a údržbu silnic.

15 IMG 0570

O to většímu tlaku zde čelí stromořadí dnes.

16 IMG 0572

Jednou z největších zátěží pro stromy kolem silnic je používání posypové soli, která postupně stromy a půdu kolem nich otravuje.

18 IMG 0582

Dr. Bodo Noack je autorem koncepce ochrany alejí na Rujáně. Dohromady je na ostrově podél cest celkem 273 kilometrů alejí.

18b IMG 1342

Nejvyšší povolená rychlost na celém ostrově je 80 km za hodinu.

19 IMG 0822

Ingo Lehman z Ministerstva životního prostředí Meklenburgska – Předního Pomořanska nám vysvětlil hlavní principy ochrany místních alejí. Meklenburgsko – Přední Pomořansko je jedinou spolkovou zemí, kde je ochrana alejí přímo zakotvena v ústavě.

19b IMG 0820

Obrázek z kampaně na podporu silničních stromořadí. Výsadba nových stromů je v Německu financována z tzv. alejového fondu, kam za vykácené stromy povinně přispívá správa silnic, jednotlivé obce nebo i soukromé osoby.

20 IMG 0591

Videa ze všech přednášek

21 IMG 060521 IMG 065421 IMG 0687

21 IMG 0747

Po přednáškách jsme se vydali do korun stromů. Podobnou stezku si můžete projít i u nás na Lipně.

24 IMG 0734

Stezku doplňuje několik naučných zastávek o stromech, tato se týkala zachycování vody

25b IMG 0682

Náš průvodce Markus ukazuje domov holuba doupňáka,

25 IMG 0678

 který si pronajal byt po strakapoudovi.

 

26 IMG 0780

Nahoře na věži trochu foukalo.

27 IMG 0789

Díky panu Wolfgangovi v tématické vestě víme, jak moc.

28 IMG 0791

45 kilometrů za hodinu, podle Beaufertovy stupnice jde o silný vítr, kdy je používání deštníků nesnadné.

30 IMG 0830

Ke konci dne jsme se ještě stihli projít jednou z nejstarších alejí – jedná se o Mustizer Allee, která je tvořena buky.

35 IMG 0837

 

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu