Ftaláty v PVC mohou ovlivnit reprodukční schopnosti několika generací.

25.11.2008 - JIHLAVA | Tiskové zprávy
V rámci turné po České republice navštívil dnes Ted Schettler (1) i Jihlavu, aby zde uvedl svou knihu Generace v ohrožení věnovanou látkám poškozujícím reprodukci. „Jihlavu jako centrum kraje Vysočina jsme zvolili i proto, že zhruba před rokem jsme zde začali úspěšně spolupracovat s Nemocnicí Havlíčkův Brod na náhradách pomůcek z PVC obsahujících rizikové ftaláty, které se řadí právě mezi reprotoxické látky,“ řekla k představení knihy Mgr. Zora Kasiková, tisková mluvčí sdružení Arnika, které české vydání publikace připravilo.

V rámci turné po České republice navštívil dnes Ted Schettler (1) i Jihlavu, aby zde uvedl svou knihu Generace v ohrožení věnovanou látkám poškozujícím reprodukci. „Jihlavu jako centrum kraje Vysočina jsme zvolili i proto, že zhruba před rokem jsme zde začali úspěšně spolupracovat s Nemocnicí Havlíčkův Brod na náhradách pomůcek z PVC obsahujících rizikové ftaláty, které se řadí právě mezi reprotoxické látky,“ řekla k představení knihy Mgr. Zora Kasiková, tisková mluvčí sdružení Arnika, které české vydání publikace připravilo.

„V loňském roce byla přijata evropská směrnice, na jejímž základě by měly být zdravotnické výrobky obsahující reprotoxické látky zřetelně označeny. Forma značení přitom zůstává na jednotlivých státech. Jako prvořadé proto vnímáme, aby čeští spotřebitelé byli na rizika spojená s takovýmito produkty jasně upozorněni,“ uvedla Ing. Miroslava Jopková, vedoucí kampaně Nehrajme si s PVC. PVC je problematická látka jak pro zdraví člověka, tak pro životní prostředí. Během její výroby, spotřeby i likvidace vznikají nebezpečné toxické látky, jako např. dioxiny. Při výrobě produktů z PVC se používají stovky přísad. Mnohé z nich jsou mimořádně jedovaté a známé jako příčiny závažných poškození lidského zdraví i prostředí. Patří mezi ně těžké kovy, např. kadmium, olovo a jiné sloučeniny. Nejobvyklejší přísadou jsou změkčovadla obecně označovaná jako ftaláty. „Některé ftaláty mají prokazatelně negativní účinky na reprodukční schopnosti. Toxicky působí především na varlata a vaječníky, v některých případech se chovají jako estrogen,“ přibližuje doktor Ted Schettler. Podle některých studií se Di(2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) také uvolňuje z plastů zdravotnického vybavení a nachází se v krvi či tkáních lidí, kteří podstoupili krevní transfuzi či dialýzu ledvin (2).

Dětské oddělení Nemocnice v Havlíčkově Brodě je prvním zařízením na Vysočině, kde pomůcky s ftaláty začali systematicky nahrazovat. „Doposud jsme zavedli používání bezpečnějších alternativ na dětském oddělení - oddělení intermediární péče a kojenecké oddělení. Ve většině případů se nám podařilo najít vhodnou alternativu. Minimum prostředků pak alternativu nenabízí, jako např. rektální rourky. Avšak u těchto případů jde vždy o krátkodobý kontakt s tělem. Nahrazeny byly i hračky na dětském oddělení. Pokračujeme výměnou na oddělení pro starší děti a průběžnými audity na oddělení ARO, dialýza a JIP. Nejdále jsme s auditem na ARO, kde dle zjištění většina užívaných prostředků je bez ftalátů," upřesnila Mgr. Petra Černo, tisková mluvčí nemocnice.

Lidé se v knize Generace v ohrožení (Generations at Risk) dočtou především o tom, jaký je obecný mechanismus působení toxických látek na reprodukci u lidí a jak se dívat na studie, které zkoumají tento aspekt, ale i dopad chemických látek na zdraví lidí a životní prostředí obecně. Přestože kniha ve Spojených státech vyšla již v roce 2000, představuje stále nejucelenější dílo v této oblasti, které je zároveň srozumitelné i pro laiky.

K motivům, které vedly k sepsání knihy, Ted Schettler uvedl: „Rozvíjející se věda ve stále větší míře odhaluje, že reprodukci a vývoj plodu, kojence a dítěte může ovlivnit vystavení znečišťujícími látkám v životním prostředí. Případy neplodnosti, potratů, nízké porodní váhy a některých poruch u narozených dětí narůstají co do počtu v mnoha částech světa. Důležitá data z pokusů a epidemiologických studií u lidí poskytují věrohodné důkazy o souvislosti nárůstu těchto poruch se škodlivinami v životním prostředí. Například olovo, rtuť a některé syntetické chemické látky včetně neurotoxických pesticidů mimo další své vlivy ovlivňují vývoj a funkce mozku vyúsťující v problémy se sníženou pozorností, zhoršenou pamětí a schopností učit se. Některé studie ukazují mechanismus, jak k tomu dochází. Chtěli jsme tyto objevy a znalosti shrnout do jedné knihy, která by byla zároveň užitečná pro čtenáře s různým vzděláním a zaměřením. Nejdůležitějším sdělením knihy mělo být, že úspěšná reprodukce a normální vývoj plodu a dítěte mohou být ohroženy působením mnoha různých častých látek kontaminujících životní prostředí. Vyvíjející se plod a dítě jsou obzvláště vnímavé i na vystavení toxickým látkám v koncentracích, které nemají žádný pozorovatelný dopad na dospělé lidi. Někdy důsledky vystavení toxickým látkám v dětství poznamená jedince na celý život“.

V rámci turné po České republice představí Ted Schettler svou knihu postupně v Ústí nad Labem, v Jihlavě, Ostravě a v Praze. V Ostravě se navíc setká v rámci přednášky a diskuze se studenty na Fakultě zdravotnických studií Ostravské univerzity.

Kniha Generace v ohrožení vyjde v České republice před Vánoci, nyní ji lze objednávat na adrese arnika@arnika.org (cena 145 Kč). Od poloviny prosince ji bude možné zakoupit také v knihkupectví Kuba a Pařízek na Masarykově náměstí 21 v Jihlavě.

Poznámky:

(1) Ted (Theodore) Schettler, M.D., M.P.H., je americký toxikolog a uznávaný odborník na reprodukční a vývojové vady, neurotoxicitu a další zdravotní problémy, jež mají svůj původ v životním prostředí. Vystudoval lékařství na univerzitě Case Western Reserve a veřejné zdraví na Harvardské univerzitě. Jeho knihy Generations at Risk a in Harm’s Way: Toxic Threats to Child Development rozebírají znalosti či podezření, jež mají odborníci o příčinách problémů, pocházejících ze životního prostředí, od poruch učení po onemocnění rakovinou. Je vědeckým ředitelem americké SEHN (Science and Environmental Health Network, www.sehn.org), je aktivní v sítích mezinárodních organizací jako například HCWH - Health Care Without Harm a zasedal v poradním sboru americké Agentury pro ochranu životního prostředí (Environmental Protection Agency, EPA) a Národní akademie věd.

(2) Jones-Price C, Ledoux TA, Reel FR, Langhoff-Paschke L, Maur MC, Kimmel CA. Teratologic evaluation of phenol (CAS No. 108-95-2) in CD-1 Mice. NTIS PB85-104451. Washington, DC: National Technical Information Service, 1983.

 


Tato aktivita  je součástí projektu Chemická bezpečnost občanů Evropy, který byl finačně podpořen z prostředků Evropské komise prostřednictvím Zastoupení EK v ČR.

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník,vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu