Hodnocení vlivů dovybavení spalovny v Lysé na životní prostředí je zcela nedostatečné

25.5.2004 - LYSÁ NAD LABEM | Tiskové zprávy
Dokumentace hodnotící vliv dovybavení spalovny v Lysé nad Labem na životní prostředí (EIA) má vážné nedostatky. Nejsou v ní například upřesněny druhy nebezpečných odpadů, které budou skladovány ve skladu nebezpečných odpadů. Předložená studie se vyhýbá hodnocení spalovny jako celku a neřeší její vliv z hlediska mezinárodních závazků České republiky - Stockholmské úmluvy (1) a Aarhuského protokolu o POPs k úmluvě LRTAP (2). Sdružení Arnika všechny své připomínky zpracovalo (3) a seznámilo s nimi Ministerstvo životního prostředí a Městský úřad v Lysé nad Labem.

„Dokumentace nenaplňuje požadavky vyplývající ze závěrů zjišťovacího řízení Ministerstva životního prostředí ČR, a to zhruba v deseti bodech,“ uvedl RNDr. Jindřich Petrlík ze sdružení Arnika. „Opomíjí rovněž produkci popílku a sorbentu jako nebezpečného odpadu a další nakládání s tímto odpadem, přestože může mít podstatný vliv na znečištění životního prostředí toxickými látkami. Jak jsme zjistili, byl popílek ze spalovny v Lysé nad Labem mezi odpady, kterými byl zavážen hlubinný Důl Jan Šverma na Žacléřsku,“ upřesnil Petrlík.

Dokumentace by podle něj měla také řešit opodstatnění existence spalovny v daném regionu. „Místo toho však vychází automaticky z předpokladu, že je nutné zde spalovnu zachovat,“ sdělil.

Připomínky k dokumentaci zpracoval také Ing. Jiří Procházka. Ten dokumentaci vytýká například fakt, že se v ní počítá s příjmem odpadů, které spalovna nemá povoleno pálit. „Proč bude spalovna skladovat látky které nebude pálit? Zpracovatel řeší situaci která nesmí reálně nastat, při přejímce odpadů dle platné legislativy nesmí provozovatel odpady které nelikviduje ze zákona jako osoba oprávněná přijmout a musí je vrátit původci s upozorněním, že tyto odpady musí původce předat pouze osobě oprávněné. Spalovna není určena ke skladování odpadů,“ píše Procházka doslova.

Sdružení Arnika pokládá dokumentaci o hodnocení vlivů spalovny na životní prostředí za neúplnou a požaduje, aby byla vrácena k přepracování a doplnění. „Dokumentace by měla být doplněna především o další dvě varianty řešení. Jednou je úplné uzavření spalovny nebezpečných odpadů. Druhou je její dovybavení dalšími zařízeními z hlediska důslednější ochrany životního prostředí,“ dodal Petrlík.

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník, vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942
Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu