#Lampertice

Využití odpadů ze spaloven je problematické, ukazují zkušenosti z Dánska

Využití odpadů ze spaloven je problematické, ukazují zkušenosti z Dánska

Častou argumentací zájmových skupin prosazujících spalování komunálního odpadu je možnost využívat zbytkové odpady (strusku, popel a popílek) jako stavební materialy. Uvádějí, že...

Ekologové opět ukázali na jed v rybách z Trutnovska, firma vinu odmítá

Ekologové opět ukázali na jed v rybách z Trutnovska, firma vinu odmítá

Letitý spor mezi ekologickým sdružením Arnika a firmou Gemec Union se znovu rozhořel. Společnost se brání tvrzení ekologů, že zamořuje vodu a organismy v Lampertickém potoce na...

Zavážení dolů v okolí Lampertic a Žacléře odpady škodí životnímu prostředí a mělo by přestat

Zavážení dolů v okolí Lampertic a Žacléře odpady škodí životnímu prostředí a mělo by přestat

Nové rozbory ukázaly, že sedimenty z Lampertického potoka a ryby v něm jsou zatíženy celou škálou toxických látek. V sedimentační nádrži na horním toku Lampertického potoka se...

Toxické látky nekontrolovaně putují po republice - Ministerstvo životního prostředí to příliš nezají

Toxické látky nekontrolovaně putují po republice - Ministerstvo životního prostředí to příliš nezají

V České republice se budou objevovat další a další místa silně kontaminovaná látkami jako dioxiny (1), polychlorované bifenyly (2) či hexachlorbenzen (3). V podstatě bez nějaké...

Výsledek studie: Vejce z domácích chovů  na celé planetě jsou kontaminována, Česko na tom není nejlépe

Výsledek studie: Vejce z domácích chovů na celé planetě jsou kontaminována, Česko na tom není nejlépe

Rozsáhlý mezinárodní projekt „Keep the Promise, Eliminate POPs“ (1), na němž Arnika spolupracovala se sítí IPEN (2), přinesl alarmující výsledky: Slepičí vejce z domácích chovů...

Nevládní organizace požadují přísnější zacházení s toxickými látkami

Nevládní organizace požadují přísnější zacházení s toxickými látkami

Větší kontrola a přísnější zacházení s toxickými látkami – tak lze shrnout hlavní požadavky sdružení Arnika a dalších nevládních organizací k Národnímu implementačnímu plánu...

V lampertickém pstruhovi byla naměřena nejvyšší koncentrace hexachlorbenzenu v ČR

V lampertickém pstruhovi byla naměřena nejvyšší koncentrace hexachlorbenzenu v ČR

Sdružení Arnika již získalo a provedlo srovnání zbývajících rozborů pstruhů chycených v Lampertickém potoce počátkem roku (1). Z analýz provedených laboratořemi Vysoké školy...

Hodnocení vlivů dovybavení spalovny v Lysé na životní prostředí je zcela nedostatečné

Hodnocení vlivů dovybavení spalovny v Lysé na životní prostředí je zcela nedostatečné

Dokumentace hodnotící vliv dovybavení spalovny v Lysé nad Labem na životní prostředí (EIA) má vážné nedostatky. Nejsou v ní například upřesněny druhy nebezpečných odpadů, které...

Toxický koktejl ze spaloven končí v dole Jan Šverma u Žacléře

Toxický koktejl ze spaloven končí v dole Jan Šverma u Žacléře

Za vážnou hrozbu pro životní prostředí označilo sdružení Arnika na dnešní tiskové konferenci důl Jan Šverma na Žacléřsku. Do jeho útrob jsou minimálně od roku 2000 ukládány tuny...

Průmyslové čistírenské kaly ze Spolchemie skončily v Podkrkonoší

Průmyslové čistírenské kaly ze Spolchemie skončily v Podkrkonoší

Bývalé černouhelné doly v okolí Lampertic na Žacléřsku jsou dalším místem, které bylo poznamenáno výrobou ve Spolchemii spojenou s produkcí nebezpečných chemických látek....

Dioxiny v sedimentech u Lampertic a jinde v ČR a ve světě

Dioxiny v sedimentech u Lampertic a jinde v ČR a ve světě

Firma Gemec Union ve zprávě zaslané tisku cituje zprávu zpracovanou Ecochemem k výsledkům měření vzorků z Lampertického potoka a jeho přítoků odebraným 5. března 2004. Odběr...

Odpady v dolech u Lampertic a Žacléře

Odpady v dolech u Lampertic a Žacléře

Firma Gemec Union, která sanuje prostory Dolu Jan Šverma mezi Žacléřem a Lamperticemi, zaplnila jeho podzemní prostory a další doly v okolí směsí různých materiálů. Na první...

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Bydlení Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena