Spalovna odpadů v Lysé nad Labem

Středočeský kraj | Kauzy - Spalovny | Aktualizováno 31.5.2019
Lysá nad Labem je malebné město v Polabí. Mělo tu smůlu, že se ocitlo poblíž vojenského prostoru Sovětské armády Milovice. Proto také nad Lysou vyrostla počátkem devadesátých let 20. století na vrchu Šibák, kde za středověku stávala šibenice, spalovna nebezpečných odpadů, která obyvatele města sužovala nadměrnými emisemi škodlivých látek do ovzduší. Po jejím uzavření ke konci roku 1993 si mohli občané města oddychnout, ale nestalo se tak.

Novinky

Havárie spalovny v Lysé nad Labem

Havárie evropských spaloven vydaly na celou mapu, Česko v ní nechybí

04.09.2014 - JIHLAVA/ČR
Havárie provází celou historii provozu takzvaných moderních spaloven a nevyhýbají se ani Česku. V právě představené mapě havárií spaloven je neblaze zvýrazněno… více zde

Kraj provede do dvou měsíců ve spalovně v Lysé nad Labem nové šetření

31.05.2013 - PRAHA/LYSÁ NAD LABEM
Z dnešního jednání vyplynulo, že spalovnu nebezpečných odpadů v Lysé nad Labem čeká přezkum integrovaného povolení. Krajský úřad Středočeského kraje provede… více zde
Na snímku je patrný otevřený nouzový komín spalovny

Spalovna v Lysé nad Labem se vymyká kontrole

14.05.2013 - LYSÁ NAD LABEM
Spalovna nebezpečných odpadů v Lysé nad Labem není schopna sladit svou technologii s novým filtrem na zachycování nebezpečných dioxinů. Nezajistila ani zcela… více zde
Temný kouř stoupající z lyské spalovny

Takto si majitelé spalovny v Lysé nad Labem představují „nejlepší dostupnou technologii“

30.04.2013 - LYSÁ NAD LABEM
Tmavý kouř vycházející ze spalovny v Lysé nad Labem zachycují fotografie, které sdružení Arnika poskytl svědek, jenž chce zůstat v anonymitě (Arnika však jeho… více zde

Zprávy o místech kontaminovaných perzistentními organickými látkami

26.10.2008 - ČR / SVĚT
Na světě je hodně míst, která jsou zatížena vysoce nebezpečnými perzistentními organickými látkami tzv. POPs. Jedná se o látky, které dlouho přetrvávají v… více zde

Zastupitelé Lysé nad Labem neschválili spalovně změnu územního plánu, Arnika to vítá

06.09.2006 - LYSÁ NAD LABEM
Na svém středečním zasedání se Zastupitelstvo města Lysá nad Labem už podruhé zabývalo žádostí firmy BDW Line, majitele spalovny nebezpečných odpadů nad… více zde

V Lysé nad Labem se diskutovalo o spalovně

06.09.2006 - LYSÁ NAD LABEM
První školní den přivítali v Lysé nad Labem nejen školáky zpátky do školy, ale také obyvatele na veřejné diskusi svolané zastupitelstvem města o tom, zda… více zde

V Lysé nad Labem se bude diskutovat, zda spalovně povolit pálení munice

31.08.2006 - LYSÁ NAD LABEM
V Lysé nad Labem se bude opět diskutovat o spalovně nebezpečných odpadů firmy BDW Line. Na veřejném shromáždění svolaném zastupitelstvem města budou mít… více zde

Spalovna v Lysé nad Labem opět plní stránky novin

24.06.2006 - LYSÁ NAD LABEM
Za poslední tři týdny psal Nymburský deník o spalovně nebezpečných odpadů v Lysé nad Labem hned třikrát. První článek konstatuje, že město Lysá nad Labem se… více zde

Výsledek studie: Vejce z domácích chovů na celé planetě jsou kontaminována, Česko na tom není nejlépe

26.04.2005 - PRAHA / PUNTA DEL ESTE
Rozsáhlý mezinárodní projekt „Keep the Promise, Eliminate POPs“ (1), na němž Arnika spolupracovala se sítí IPEN (2), přinesl alarmující výsledky: Slepičí vejce… více zde

Spalovna v Lysé chce pálit PCB, ačkoliv na to není vybavena

16.02.2005 - LYSÁ NAD LABEM
Spalovna nebezpečných odpadů v Lysé nad Labem chce spalovat odpad s obsahem silně toxických polychlorovaných bifenylů – PCB (1). Na likvidaci a skladování… více zde

Spalovna v Lysé chce pálit odpady s PCB

16.02.2005 - LYSÁ NAD LABEM
Spalovna nebezpečných odpadů v Lysé nad Labem chce spalovat odpad s obsahem silně toxických polychlorovaných bifenylů (PCB). Na likvidaci a skladování takto… více zde

Tuny nebezpečných odpadů nelze v Lysé dohledat

20.12.2004 - LYSÁ NAD LABEM
Firmy figurující v případu ztráty nebezpečných odpadů v Mratíně mají nepořádek v evidenci také v Lysé nad Labem. Desítky tun nebezpečných odpadů mizejí neznámo… více zde

Spalovna v Lysé - kontroly

04.11.2004 - Ing. Milan Havel
Provozovatel spalovny nebezpečných odpadů v Lysé nad Labem opakovaně porušil Provozní řád a manipuluje s nebezpečnými odpady na nezabezpečených plochách. To… více zde

Dioxiny v Lysé nad Labem

24.09.2004 - Ing. Milan Havel
V souvislosti se zamořením drůbeže v Lysé nad Labem provedla Arnika porovnání výsledků se zeměmi EU, USA a Kanady (tabulky 1a, 1b, 1c). více zde

Znečištění v Lysé nad Labem

20.08.2004 - Dr. Kees Olie (University of Amsterdam - Department of Environmental and Toxicological Chemistry, Netherlands)
Ke znečištění toxickými látkami v Lysé nad Labem se vyjádřil také profesor Univerzity v Amsterdamu, Dr. Kees Olie. Měl k dispozici výsledky všech dosavadních… více zde

Město Lysá nad Labem s trestním oznámením neuspělo

11.08.2004 - LYSÁ NAD LABEM/PRAHA
Policie ČR v Lysé nad Labem odložila trestní oznámení Města Lysá nad Labem na neznámého pachatele pro šíření údajně nepravdivých informací o zamoření města… více zde

Reakce starosty Lysé nad Labem

16.07.2004 - Arnika - program Toxické látky a odpady (zpracoval Jindřich Petrlík)
Počátkem května jsme zastupitelům v Lysé nad Labem každému osobně předali otevřený dopis, ve kterém jsme je informovali o nových výsledcích měření toxických… více zde

Lysá nad Labem a Spolana na mezinárodním fóru

16.07.2004 - GENEVE
S případem znečištění toxickými látkami v okolí spalovny v Lysé nad Labem seznámila Arnika prostřednictvím dvoustránkového shrnutí v angličtině účastníky… více zde

Hodnocení vlivů dovybavení spalovny v Lysé na životní prostředí je zcela nedostatečné

25.05.2004 - LYSÁ NAD LABEM
Dokumentace hodnotící vliv dovybavení spalovny v Lysé nad Labem na životní prostředí (EIA) má vážné nedostatky. Nejsou v ní například upřesněny druhy… více zde

Lysá a dioxiny - souhrn

15.05.2004 - Jindřich Petrlík
Reakce na některé dříve zveřejněné informace o měření dioxinů v Lysé nad Labem nás přiměly k tomu, abychom zde představili souhrnné informace v podobě grafů a… více zde

Dopis zastupitelům v Lysé nad Labem

14.05.2004 - Jindřich Petrlík
Na zasedání městského zastupitelstva v Lysé nad Labem předal zástupce Arniky jednotlivým členům zastupitelstva otevřený dopis týkající se měření dioxinů a… více zde

Toxické látky ve vejcích z Lysé nad Labem vysoko přesahují stanovené limity

12.05.2004 - LYSÁ NAD LABEM
Sdružení Arnika a Lysin odebrala v únoru vzorky čtyř vajec od doma chovaných slepic v Lysé nad Labem a v Benešově a nechala v nich změřit obsahy dioxinů (1),… více zde

Zahraniční odborníci se vyjádřili k zatížení Lysé nad Labem dioxiny

07.05.2004 - LYSÁ NAD LABEM
Zahraniční účastníci mezinárodní konference „Perzistentní organické látky, odpady a chemická politika v Evropě„ pořádané sítí IPEN a sdružením Arnika v… více zde

K dioxinové studii o Lysé nad labem

26.04.2004 - RNDr. Jindřich Petrlík
Tak jako ostatní uživatelé internetu, i my jsme měli v pátek (23. dubna) možnost se poprvé seznámit s výslednou zprávou „Monitorování polychlorovaných… více zde

Kam jde kouř ze spalovny?

17.04.2004 - Jindřich Petrlík
Jedním z momentů sporu o možném znečišťování Lysé nad Labem škodlivinami ze spalovny nebezpečných odpadů firmy BDW Line je kouřová vlečka ze spalovny.… více zde

Studie Lysá n. L. - vyjádření

15.04.2004 - Marek Jehlička
„Kraj selhal. Sliboval ve své tiskové zprávě ze 14. října 2003, že hladiny dioxinů v Lysé budou srovnány s lokalitou nezatíženou podobným provozem jako je… více zde

Přehled schválených plánů snižování emisí spaloven odpadů a jejich regulérnosti

20.02.2004 - Jindřich Petrlík
V tomto příspěvku zveřejnění tabulka podává přehled o schválených plánech snižování emisí pro spalovny odpadů v České republice. U těch označených kříkem bez… více zde

Studie zdroj dioxinů ve zvířatech neodhalí

23.01.2004 - LYSÁ NAD LABEM
Studie zadaná Krajským úřadem Středočeského kraje v Lysé nad Labem podá přehled o hladině dioxinů v krvi místních mužů a řekne, do jaké míry jsou zasaženi… více zde

Studie k dioxinům v Lysé n/L

22.01.2004 - Ing. Milan Havel, RNDr. Jindřich Petrlík
V pátek 23. ledna 2004 proběhne další schůzka ke studii zaměřené na posouzení znečištění dioxiny a polychlorovanými bifenyly v Lysé ned Labem. V rámci pracovní… více zde

Studie v Lysé neodhalí zdroj dioxinů

14.10.2003 - LYSÁ NAD LABEM
Speciální studie, placená Krajským úřadem Středočeského kraje, bohužel neodpoví na otázku, co je zdrojem dioxinové kontaminace v Lysé nad Labem. Lidé se pouze… více zde

Zvířata v Lysé jsou kontaminována více než Arnika myslela

21.08.2003 - LYSÁ NAD LABEM
Výsledky rozborů některých zvířat, které nechalo zpracovat město Lysá nad Labem, dopadly podstatně hůř než rozbory Arniky. V kohoutovi, který monitoring… více zde

Další rozbor Arniky potvrdil, že Lysá je kontaminována dioxiny a polychlorovanými bifenyly. Testovaná slepice překračuje sedminásobně evropský limit.

06.08.2003 - Středočeský kraj
V těchto dnech obdržela sdružení Arnika a Lysin výsledky rozboru slepice odebrané z Lysé nad Labem v místech spadu ze spalovny. Zjištěné hodnoty dioxinů a… více zde

Petiční akcí v Lysé Arnika oslavila Celosvětový den alternativ ke spalovnám

14.07.2003 - Lysá nad Labem
Ve třech městech České republiky pořádala Arnika happeningy a protestní akce, aby se tak připojila k Celosvětovému dni alternativ ke spalovnám, který… více zde

Celosvětový den alternativ ke spalovnám odpadů

13.07.2003 - PRAHA/LIBEREC/VYŠKOV/LYSÁ N. LABEM
Místa dvou spaloven nebezpečných odpadů (Vyškov a Lysá nad Labem) a liberecká spalovna komunálního odpadu se v pondělí 14. července stanou místy, kde sdružení… více zde

Prohlášení sdružení Arnika k situaci kolem spalovny v Lysé nad Labem

09.07.2003 - LYSÁ NAD LABEM
V souvislosti se zveřejněním výsledků měření koncentrací toxických látek v půdě a ve vzorku drůbežího masa z Lysé nad Labem se opět stala předmětem zájmu… více zde

V drůbeži a v půdě v Lysé nad Labem jsou dioxiny a PCB

01.07.2003 - PRAHA/LYSÁ NAD LABEM
Drůbež a půda v okolí spalovny nebezpečných odpadů v Lysé nad Labem je kontaminována silně toxickými dioxiny a polychlorovanými bifenyly (PCB). Prokázaly to… více zde

Spalovna v Lysé jede, ačkoliv prý nemá platný plán snižování emisí

07.03.2003 - LYSÁ NAD LABEM
Spalovna v Lysé nad Labem je v provozu, ačkoliv podle vedoucího odboru životního prostředí Krajského úřadu středočeského kraje RNDr. Jaroslava Obermajera nemá… více zde

Desítky spaloven by mohly být zavřeny

06.03.2003 - PRAHA
Desítky spaloven odpadů by mohly být přechodně uzavřeny, kdyby se občané odvolali proti jejich tzv. „plánům snižování emisí“. Krajské úřady totiž nezveřejnily… více zde

Ekobo skladuje odpady s PCB v Mratíně bez kolaudačního rozhodnutí

18.02.2003 - MRATÍN
Pátrání po tom, kde skončily tuny jedovatých odpadů z milovické skládky konečně dospělo k závěru. Ačkoliv firma EKOBO místo uložení tajila, odpady s vysokým… více zde

Arnika vyzvala ministra Ambrozka, aby se vážně zabýval spalovnou v Lysé nad Labem

14.02.2003 - LYSÁ NAD LABEM
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) dodnes nereagovalo na podnět k přezkoumání rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje v mimoodvolacím řízení -… více zde

Spalovna v Lysé bude zkolaudována, Arnika se nevzdává

09.01.2003 - LYSÁ NAD LABEM
Vedoucí odboru výstavby Městského úřadu v Lysé nad Labem Josef Svačina Arnice potvrdil, že nic nyní nebrání kolaudaci spalovny společnosti Rean. Kolaudace by… více zde

Arnika a Lysin se odvolaly proti rozhodnutí o spalovně v Lysé nad Labem

18.12.2002 - LYSÁ NAD LABEM
PRAHA/LYSÁ NAD LABEM - Sdružení Arnika a Lysin se odvolala proti vydanému plánu snižování emisí schválenému spalovně v Lysé nad Labem Krajským úřadem… více zde

Ministerstvo chce EIA na spalovnu v Lysé

17.10.2002 - Lysá nad Labem
Ministerstvo životního prostředí vyhovělo připomínkám občanských sdružení ARNIKA a Lysin a mezinárodní organizace Health Care Without Harm a nařídilo posoudit… více zde

Petiční akce slaví úspěch: Zastupitelé Lysé souhlasí s konkursem na REAN

05.09.2002 - Lysá nad Labem
Spalovna nebezpečných odpadů by mohla přestat trápit obyvatele Lysé nad Labem. Na jejich stranu se přidali zastupitelé města, když včera napodruhé poměrem… více zde

ARNIKA předala zastupitelům Lysé petici proti spalovně

04.09.2002 - LYSÁ NAD LABEM
Sdružení ARNIKA dnes předalo zastupitelům Lysé nad Labem petici proti dalšímu provozu spalovny nebezpečných odpadů firmy Rean. Protože městské zastupitelstvo… více zde

Spalovna odpadů v Lysé nad Labem se snaží zneužít povodní

27.08.2002 - PRAHA
Zástupci firmy Rean se obrátili na Ministerstvo životního prostředí s nabídkou, že by jejich zařízení spalovalo kontaminovaný odpad vzniklý po povodních.… více zde

Spalovna v Lysé nad Labem přestane kouřit

30.05.2002 - LYSÁ NAD LABEM
Spalovna v Lysé nad Labem bude muset od 1. června přerušit svůj provoz. Kolaudační řízení na spalovnu nebezpečných odpadů firmy Rean bylo totiž přerušeno. Rean… více zde

Debata v Lysé vyprovokovala ministra k návštěvě spalovny

21.05.2002 - LYSÁ NAD LABEM
Občané Lysé nad Labem jednoznačně odmítli další provoz spalovny nebezpečných odpadů na vrchu Šibák nad městem. Na veřejné diskusi v místním kině Biograf se… více zde

Spalovna v Lysé by měla být ihned zavřena

20.05.2002 - LYSÁ NAD LABEM
Provoz spalovny v Lysé nad Labem by měl být okamžitě zastaven a to bez ohledu na to, jak dopadnou výsledky kontrolních měření emisí do ovzduší vyžádané Českou… více zde

O spalovně má do Lysé přijet diskutovat i ministr Kužvart

15.05.2002 - LYSÁ NAD LABEM
Sdružení ARNIKA pořádá veřejnou diskuzi k problematice spalovny nebezpečných odpadů v Lysé nad Labem. Ta se uskuteční 20.května od 19.00 v sále místního kina… více zde

Arnika si stěžuje na provozovatele spalovny v Lysé

04.04.2002 - PRAHA
Ekologické sdružení ARNIKA obdrželo od Reanu, a. s. odmítavou odpověď i na svoji druhou žádost o informace o vypouštěných toxických látkách spalovnou… více zde

Spalovně v Lysé byl opět prodloužen zkušební provoz

26.03.2002 - PRAHA
Pomůže poslanec Fajmon životnímu prostředí? Stavební úřad v Lysé nad Labem opět prodloužil spalovně nebezpečných odpadů stojící na vrchu Šibák zkušební provoz… více zde

Spalovna v Lysé neplní sliby

11.03.2002 - LYSÁ NAD LABEM
Spalovna nebezpečných odpadů, která je v Lysé nad Labem již třetím rokem ve zkušebním provozu, není schopna splnit limity požadované evropskou legislativou. Z… více zde

Kde skončí odpad z místa plánované výstavby hokejové haly Sazky?

28.02.2002 - PRAHA
Spalovna nebezpečných odpadů v Lysé nad Labem, která v tomto roce obnovila po delší dobu zastavený zkušební provoz, nemá dostatek odpadu k pálení. Vyplývá to… více zde

Spalovna v Lysé a odpad z Milovic, to nejde dohromady!

04.08.2000 - LYSÁ NAD LABEM
Do souvislosti se zkušebním provozem spalovny nebezpečných odpadů v Lysé nad Labem dávají obyvatelé města své zdravotní problémy. "Lidé si stěžují například na… více zde

Spalovna v Lysé nad Labem - historie podobná Temelínu

22.06.2000 - LYSÁ NAD LABEM
Na svém posledním veřejném zasedání před volbami jednalo včera Zastupitelstvo města Lysá nad Labem také o dalším osudu zrekonstruované spalovny nebezpečných… více zde

Fotogalerie

Havárie spaloven v Evropě

10.02.2017 - Praha
To, že často hoří skládky odpadů, je známá věc. Koho by ale napadlo, že relativně často mohou hořet i spalovny odpadů? Přitom je to celkem nasnadě - zachází se… více zde
Temný kouř stoupající z lyské spalovny

Temný dým stoupal ze spalovny nebezpečných odpadů v Lysé nad Labem

30.04.2013 - LYSÁ NAD LABEM
Sdružení Arnika obdrželo fotografie, které dokumentují, jak vypadal provoz spalovny nebezpečných odpadů v Lysé nad Labem ve čtvrtek 25. dubna 2013. Tmavý kouř… více zde

Lysá nad Labem - diskuse

20.05.2002 - Lysá nad Labem
Sdružení Arnika uspořádalo veřejnou diskusi na téma spalovny nebezpečných odpadů v Lysé nad Labem. Diskuse se zúčastnili zástupci všech institucí rozhodujících… více zde

Další informace

Přišli podnikatelé napojení na tuzemského dodavatele spaloven odpadů (ČKD-DIZ) a začali nejdříve plánovat a posléze také rekonstruovat provoz na spalování odpadů. Nyní je tedy nad městem zase spalovna nebezpečných odpadů a do února 2007, kdy fungovala po delší část roku, vypouštěla do ovzduší toxické látky a rovněž je v odpadech z čištění spalin předávala dalším firmám. Po určitou dobu byl klid a zdálo se, že si lidé od spalovny v Lysé oddechli už napořád. Omyl, o konce roku 2012 znovu zkouší rozjet svůj provoz, sice s novým filtrem, ale co je to platné, když sem tam vypouští škodliviny nouzovým komínem.

Vlastník spalovny, firma BDW Line, se od konce roku 2010 pyšní tím, že má Krajským úřadem Středočeského kraje vydané integrované povolení a provozuje tudíž nejlepší dostupnou technologii. Je tomu tak doopravdy? Těžko posoudit, když jednou z posledních událostí na konci dubna 2013 byl dým valící se ze spalovny osazené neprověřeným filtrem na dioxiny. Od té doby spalovna stojí, není v provozu.

Dokumenty

Dokumenty ke kauze:

14. ledna 2013  docInterpelace poslankyně Kateřiny Klasnové29.50 KB
13. února 2013  pdfOdpověď ministra Tomáše Chalupy na interpelaci K. Klasnové252.95 KB
25. března 2013  pdfŽádost o informace na Českou inspekci životního prostředí50.75 KB
25. března 2013  pdfŽádost o informace na Městský úřad v Lysé nad Labem51.37 KB
02. dubna 2013  pdfOdpověď z Městského úřadu v Lysé nad Labem3.82 MB
25. dubna 2013  pdfPřipomínky Arniky k integrovanému povolení pro spalovnu56.52 KB
26. dubna 2013  pdfOdpověď z ČIŽP130.08 KB

 Starší dokumenty:

25. března 2004 pdfListy o spalovně439.72 KB
16. července 2004 pdfVyjádření profesora Keese Olieho z University Amsterdam19.33 KB

Informační materiály a studie

Letáčky a mapy

pdf Spalovny odpadů  720.9 KB

Informační leták připravený programem Toxické látky a odpady sdružení Arnika koncem roku 2009. Pokud chcete leták v tištěné podobě, kontaktujte nás anebo si letáček v potřebném množství objednejte na našem internetu.

pdf Mapa havárií spaloven v Evropě 233.80 Kb

Mapa Evropy s vyznačenými místy závažných havárií spaloven odpadů z období zhruba 90. let 20. století až do roku 2010.

Studie

pdfKolik dioxinů vyprodukuje spalovna v porovnání s domácí kotelnou623.65 KB

Kolik dioxinů skutečně spalovna produkuje? Proč je chybné srovnávat toxické látky ze spaloven s produkcí v domácích topenišť jedné vesnice? Kritická studie britského experta, která vyvrací slepě citovaná tvrzení evropskou komisí i českými politiky a některými odborníky. V češtině.

Banner-stika

Sledujte nás: