Integrovaný registr znečišťování z pohledu veřejnosti

25.5.2006 - Jindřich Petrlík | Články
Tento článek je stručným shrnutím přednášky o Integrovaném registru znečišťování (IRZ), kterou na pozvání Nadace Partnerství na Ekologických veletrzích Brno 2006 dne 23. 5. 2006 přednesl vedoucí projektu "Budoucnost bez jedů", RNDr. Jindřich Petrlík. Samotná přednáška v pdf formátu je ke stažení zde.
Česká republika se v uplynulém roce stala jednou z dalších zemí, kde byla zavedena veřejně přístupná databáze úniků a přenosů škodlivých látek do životního prostředí nazvaná jako Integrovaný registr znečišťování (IRZ), systém v zahraničí obecně nazývaný jako Pollutant Release and Transfer Register (PRTR). Integrovaný registr byl v legislativě České republiky zakotven v roce 2002 zákonem č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci (IPPC). Stejně jako u našich předchůdců, kde byl podobný systém zaváděn od konce osmdesátých let minulého století, i v České republice představuje revoluci v dostupnosti informací o konkrétních únicích určitého okruhu látek z konkrétních průmyslových a zemědělských provozů. Až do září minulého roku nebyl žádný podobný zdroj informací české veřejnosti dostupný. Nejvíce informací měl dříve možnost řadový občan získat o únicích do ovzduší či do vod, ale téměř nic se nedozvěděl o obsahu konkrétních chemických látek v odpadech. Zjišťování dat o únicích do ovzduší i do vod navíc představovalo pro jednotlivce složitý a zdlouhavý proces.

Z hlediska uživatelů má český IRZ i některé nedostatky. Na rozdíl od zahraničních předchůdců se z IRZ česká veřejnost nic nedozví o vstupech nebezpečných látek do výroby. Dalším podstatným rozdílem oproti zahraničním registrům je poměrně nízký počet ohlašovaných látek (v USA se v roce 2002 ohlašovalo 650 látek, v Kanadě to bylo 323 látek v roce 2003, v Nizozemí je jich 170). Množství dat negativně ovlivňují i špatně nastavené tzv. ohlašovací prahy, čili množství látky v únicích či přenosech za rok do jednotlivých složek životního prostředí, které zakládá povinnost tu kterou látku do registru ohlásit. Často jsou prahy příliš vysoké, takže o některých látkách není v registru ani jediný údaj anebo jenom pár hlášení, z nichž si nelze udělat obrázek o skutečných únicích té které látky.

I přes výše zmíněné nedostatky našel IRZ u laické i odborné veřejnosti široký ohlas, o čemž svědčí vysoká návštěvnost jeho internetové prezentace na http://www.irz.cz. Registr představuje pro řadu lidí jednu z podstatných informací o životním prostředí, ve kterém žijí. Slouží lékařům, složkám záchranného systému, samosprávě, novinářům i nevládním organizacím (viz například /irz). Státní správa jeho dat využije k ověření účinnosti vydaných integrovaných povolení. IRZ může korigovat odhady množství jednotlivých látek vypouštěných do životního prostředí u řady látek založené na teoretických výpočtech. Pro průmyslové a zemědělské podniky je určitým srovnáním s ostatními provozy. Zároveň jde o nenásilný nástroj k omezování celkové zátěže životního prostředí škodlivými látkami. V tom je jeho cíl shodný s IPPC.

Přednáška ke stažení v pdf formátu.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu