Jak v ČR omezit skládkování odpadu a naplnit cíle oběhového hospodářství

21.8.2018 - PRAHA | Články
Pokud v ČR bude v popelnicích končit tolik odpadu jako dnes, evropské cíle v odpadovém hospodářství nesplníme. Produkci směsného odpadu je třeba snížit o 1 milión tun. V jiných zemích už toho dosáhli. Snížit produkci komunálních odpadů mohou obce i firmy. Mnohdy jim k tomu ale chybí motivace.

Snižovat produkci směsného odpadu se v posledních letech příliš nedaří. V posledních letech jeho produkce spíše stagnuje a pohybuje se kolem 2,8 miliónu tun. V přepočtu na 1 obyvatele a rok produkujeme odpadu stále o cca 100 kg více než v Rakousku a řadě dalších zemí (267 kg/ob/rok oproti 164 kg/ob/rok).

Příčin tohoto stavu je víc. Tou nejdůležitější je chuť s touto situací něco dělat (osvěta, ekonomický tlak atd.). Motivace chybí obcím i firmám. Pro obce by to znamenalo víc zapracovat na motivaci obyvatel, pro firmy dosud nemáme jasnou strategii, jak je k prevenci a třídění motivovat.

U obcí nám situaci neulehčuje ani to, že si každá sama rozhoduje o tom, jak problém bude řešit. Ke změně je třeba přesvědčit mnoho osob. V důsledku toho máme v ČR obce a města, které dosahují výsledků srovnatelných s těmi nejlepšími a pak obce a města, kde je produkce odpadu několikrát vyšší.

Řada obcí neví, jak problém řešit. Část doufá, že se to vyřeší samo, že budou postaveny nová zařízení na energetické využití odpadu a oni, že tam ten svůj pošlou. Tak bychom sice odklonili odpad ze skládek, ale cíle oběhového hospodářství bychom nenaplnili. Komunální odpady je třeba více materiálově využívat. Již v roce 2025 máme recyklovat 55 % komunálních odpadů. To je o 17 % víc než v roce 2016 (dle dat MŽP).

V současné době se energeticky využívá možná až 1,1 milión tun komunálních odpadů (700000 tun je kapacita spaloven v Praze, Brně, Liberci a Plzni, asi 400000 tun paliv z odpadů využívají cementárny a elektrárny, ne vždy jde o komunální odpady, přesná statistika neexistuje). Pokud má být v roce 2035 materiálově využíváno 65 % komunálních odpadů, neměla by kapacita zařízení na jejich energetické využití přesáhnout moc hodnotu 1,5 miliónu tun.

Plánovaná kapacita již dosahuje téměř 2 miliónů tun - Praha (zvýšení kapacity ZEVO Malešice), Brno (zvýšení kapacity ZEVO Brno), Mělník (nové ZEVO), Most (nové ZEVO), Karviná (energetika), Přerov (energetika). Pokud by všechny projekty byly realizovány, bude v budoucnu nutno jejich provoz omezit.

Poznámky:

(1) Omezení skládkování biologicky rozložitelné složky odpadu požaduje skládková směrnice 1999/31/EC. ČR se zavázala, že do roku 2020 výrazně omezí skládkování komunálních odpadů. Omezení se týká pouze biologicky rozložitelné složky, zdroje emisí metanu na skládkách. Nejvíce tohoto materiálu obsahuje směsný komunální odpad, popelnice. Pokud máme cíle skládkové směrnice splnit, pak musíme v roce 2020 skládkovat cca. 1,3 miliónu tun směsného odpadu. V současnosti ho ale skládkujeme cca. 2 milióny tun.

(2) V roce 2016 byla celková produkce komunálních odpadů v ČR 531 kg/ob, v Rakousku 488 kg/ob. Ve směsném odpadu (popelnice) skončilo v ČR 267 kg/ob, v Rakousku 164 kg/ob. Údaje o produkci komunálních odpadů v ČR lze čerpat z veřejné databáze MŽP. Údaje o produkci komunálních odpadů v Rakousku naleznete ve zprávě „Statusbericht 2018“.

(3) Zvýšit materiálové využití komunálních odpadů s cíli pro roky 2025, 2030 a 2035 obsahuje směrnice 2018/851. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/851 požaduje, abychom v letech 2025, 2030 a 2035 postupně zvyšovali materiálové využití komunálních odpadů na 55, 60 a 65 %. Skládkovat jich v roce 2035 bude možné max. 10 %.

(4) Arnika oceňuje obce s nízkou produkcí směsného komunálního odpadu (pod 150 kg/ob/rok) v rámci soutěže Odpadový Oskar.

Datum poslední úpravy: 10. 10. 2018

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu