en ru


Jak vede junior tým ODS středoškolské debaty o spalovnách

6.12.2012 - PLZEŇ / PŘEROV | Novinky
Ilustrační foto
Před týdnem proběhly dvě diskuze se středoškoláky v lokalitách, kde místní úřady zvažují, že problematiku komunálního odpadu "vyřeší" stavbou spaloven. Události proběhly ve režii Mladých konzervativců, tedy v zásadě "dorostem" ODS. Vytvořili podkladové materiály, rozeslali je na střední školy a nechali studenty napsat eseje a nejlepší z nich na besedách zazněly. Co na tom, že informace zaslané na školy a hrazené z prostředků Ministerstva životního prostředí, byly na odborně tak nízké úrovni, že je možné je označit za manipulativní.

Obou besed se za stranu, která poukazuje na často zamlčovaná fakta a rizika provozu spaloven, se zúčastnil Jan Nezhyba z Arniky. Dalšími vystupujícími byl vždy někdo z místních volených zástupců, někdo od Mladých konzervativců a zástupce firmy, která je s plánovanou výstavbou spalovny spojena.

V pondělí 26. listopadu v Plzni se diskuze zúčastnilo okolo šedesáti studentů a studentek střední průmyslové školy. Dlužno dodat, že se místo setkání změnilo na poslední chvíli. Ale chybka při organizaci se občas stane. Informace, které prezentoval zástupce Arniky, byly pro publikum zvláště zajímavé. Proč? Lze na to usoudit podle počtu otázek, jak to tedy se znečištěním ze spaloven je. Na toto téma padlo poměrně největší množství dotazů. Možná i proto, že glorifikaci spaloven si mohli načíst z textů junior týmu ODS. Data uvedl Jan Nezhyba na pravou míru a nechal studenty prohlédnout si, jak vypadají odpady s vysokým obsahem nebezpečných látek, které při spalování vznikají. Samozřejmě měli k dispozici i protokoly z analýz, které nechala Arnika u odpadů vypracovat.

O dva dny později, tedy ve středu 28. listopadu, proběhla analogická akce v Přerově. Jiné město, stejně neodborné podklady, stejná dikce. A stejně nezvládnutá organizace? Nikde žádná informace, že se debata koná, propagace nulová. Jen jedna místnost označena "Mladí konzervativci". Tomu také odpovídala účast. To už jako náhoda nevypadá.

I tady dostali středoškoláci informace, z nichž mohli nabýt dojmu, že spásou regionu je spalovna - zařízení se samými pozitivy a bez ekologických rizik. Na to, aby informace uvedl na pravou míru, zde naštěstí nebyl jen zástupce Arniky, který mluvil hlavně o obsahu emisích toxických látek, ale i pracovník odboru životního prostředí olomouckého krajského úřadu, který významně upřesňoval data o produkci odpadů v Olomouckém kraji a předpokládaného trendu do budoucna. Naopak zástupce toho, kdo má ekonomický zájem na stavbě spalovny, nešetřil chválou a jakékoli zmíněné riziko označil za neopodstatněné. Dlužno dodat, že bez jakýchkoli podkladů.

I zde zazněly dva eseje, jež za nejlepší označilo ministerstvo ŽP (kritéria nebyla zveřejněna). Kupodivu vyzněli proti spalovnám. Kriticky se dotkly jak problematiky odpadového hospodářství, tak faktu, že se spalovny snaží protlačit jak investoři, tak politici, a to všemi dostupnými prostředky. Včetně manipulativních kampaní z veřejných prostředků.

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha